Home

 

De Verandering

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

Met veandering wordt hier bedoeld:

 

 

'Verandering van BEWUSTZIJN'

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

email

of:      winston.lucassen@gmail.com

 

 

 

 

De auteur: Winston Lucassen

 

        

   

 

Even voorstellen. Mijn naam is Winston Lucassen, geboren in 1951.
Mijn hele leven heb ik mij afgevraagd waarom ik zoveel ellende, verdriet en disharmonie zie in deze wereld.
Vijftien jaar geleden ontving ik, volkomen onverwachts, mijn eerste visioen.
Daarna heb ik nog drie ervaringen meegemaakt die ik 'mijn persoonlijke openbaringen' noem.
Ik begreep in ieder geval dat de hele schepping gecreërd is op basis van een plan.
De schepping zit planmatig (mathematisch) in elkaar en als dat zo is, moet er ook een 'de grote mathematicus' zijn. Die mag je van mij God noemen.
Ik zag dat die schepping onderhevig is aan kosmische wetten en dat de mens een eeuwig bestaan heeft en door leeft na de stoffelijke dood op deze wereld, reizend door het immense universum, terug naar huis.
Dit beeld is in 2016 bevestigd door een boek (het Urantiaboek) dat in mijn leven kwam en dat zeer gedetaillerd, het zelfde beeld beschrijft.

 

 

 

 

 

 

Ik kreeg een ongelooflijke behoefte om wat ik had gezien en wat ik er vijftien jaar geleden van begreep, toen op te gaan schrijven. Tijdens het schrijven, merkte ik dat de inhoud 'in mij werd gegoten'. Ik schreef en kon schrijven, over datgene wat ik zelf aan kon. Niet meer en niet minder. Dat was het eerste boek in de reeks van: 'Een wonderbaarlijke reis'.
In de loop van de vijftien jaar daarna zijn er in die reeks nog vele boeken verschenen. Door mijn eigen voortschrijdend inzicht, verkregen door de enorme behoefte om steeds meer te kunnen en te mogen begrijpen, is de inhoud van mijn boeken zich gaan verdiepen en uitgebreid.
De inhoud van al mijn geschrijf is gericht op 'BEWUSTZIJN', waar dit uit bestaat en hoe je kunt groeien in bewustzijn.
Onze hele spirituele ontwikkeling wordt bepaald door de mate waarin wij in staat zijn om de EENHEID binnen de schepping te kunnen begrijpen, voelen, aanvaarden, het te gaan stralen en vooral om altijd 'in het besef van eenheid te kunnen leven'.
Het besef van eenheid wordt ervaren als LIEFDE.
Als wij ons afsplitsen van het besef van eenheid, ervaren wij de 'niet liefde', hetgeen hetzelfde is als angst.
Ieder mens heeft een 'onvoorwaardelijke vrije wil'.
Door keuzes te maken (uit vrije wil), doen wij ervaringen op en van die ervaringen leren wij.

Kijk om je heen hoeveel angst er is in deze wereld.
Leven, 'afgesplitst van eenheid', leidt tot DUALITEIT, dat altijd geregeerd wordt door ons ego. Ons ego drijft uitsluitend op ANGST.
Dualiteit stelt ons in uitersten tegenover elkaar en veroorzaakt splijting tussen mensen onderling, splijting in gezinnen, splijting in families, splijting in een natie en splijting tussen naties.
Splijting is 'afsplitsing van eenheid' en wordt geregeerd door angst.
Dualiteit creeërt tegenstanders en vijanden.
Dualiteit staat altijd aan de wieg van iedere oorlog.
Kijk naar wat de huidige covid 19 pandemie (en de aanpak daarvan) voor splijting creeërt tussen mensen onderling en in onze samenleving.
"Ik of mijn groep verkondig(t) altijd de waarheid, dus verkondig jij de waanzin".
Hoe we dat kunnen gaan onderkennen en begrijpen heb ik in tien boeken beschreven.
Ook kun je lezen hoe je uit de spirituele zwaartekracht en aantrekkingskracht van de dualiteit, die het huidige collectieve bewustzijn regeert, kunt breken en hoe je je reis naar een hoger bewustzijn kunt starten.
De boeken vanaf boek 2 behoren tot de reeks van: 'Een wonderbaarlijke reis', Boek 1 is één boekje dat ik veertig jaar geleden heb geschreven.
Al mijn boeken zijn op deze website, als pdf-bestand, gratis te downloaden.

 

 

IK BESCHRIJF HIER NIET DIE WAARHEID WANT DE WAARHEID KEN IK NIET.
IK BESCHRIJF HIER MIJN PERSOONLIJKE WEG EN MIJN PERSOONLIJKE REIS EN DE INFORMATIE ZOALS IK DIE HEB DOORGEKREGEN VOOR MIJZELF EN MAG DELEN MET JOU.
ALLES WAT IK OP DAT MOMENT VAN SCHRIJVEN DOORKREEG, WAS QUA NIVEAU GELIMITEERD DOOR MIJN EIGEN BEWUSTZIJNSNIVEAU OP DAT MOMENT.
IEDER MENS IS UNIEK, IEDER MENS HEEFT EEN UNIEKE BLAUWDRUK VOOR DE ZIEL MET UNIEKE TAKEN EN OPDRACHTEN, DUS IEDER MENS BEWANDELT EEN EIGEN, UNIEKE EN PERSOONLIJKE WEG.
IEDER MENS HEEFT QUA BEWUSTZIJN ZIJN OF HAAR EIGEN PLEK OP DE WEG.
ER ZIJN GEEN GOEDE PLEKKEN EN ER ZIJN GEEN SLECHTE PLEKKEN.
ALLE PLEKKEN TEZAMEN VORMEN DE WEG.
IEDER NIVEAU VAN BEWUSTZIJN IS GOED WANT JE KUNT NIET HOGER REIKEN DAN DAT JE GROOT BENT.
DE GROEI NAAR EEN HOGER BEWUSTZIJN IS EEN WEG ZONDER EINDE.
ER IS GEEN VERANDERING IN ONZE MATERIËLE MANIFESTATIE ALS DAAR NIET EEN VERANDERING IN BEWUSTZIJN AAN TEN GRONDSLAG LIGT.


DAAROM IS GROEI IN BEWUSTZIJN ZO ESSENTIEEL, ZOWEL INDIVIDUEEL ALS COLLECTIEF.
ALS IK VERANDER, VERANDERT HET COLLECTIEF.

Jezus zei:

'VERANDER DE WERELD,
BEGIN BIJ JEZELF'.

 

 

 

 

De boeken


Bijna al mijn boeken zijn geschreven in een groot lettertype.
Mede hiermee geef ik het belang van die tekst weer.
Dit vergroot het visueel effect.
Ook zijn al mijn boeken rijk geïllustreerd, waarbij ik bijna alle illustraties zelf heb gemaakt.
De illustraties dienen als toelichting en als 'sfeervergrotend'.
De boeken 2 en 4 (zie hieronder) zijn uitgegeven en daarom zijn deze boeken gecorrigeerd op grammatica en typefouten.
De overige boeken zijn dit niet. Je zult daarin dus beslist foutjes tegenkomen.
De inhoud is onderhevig aan mijn eigen groeiend bewustzijn door de jaren heen en dus gebaseerd op 'voortschrijdend inzicht'.
Je kunt niet meer verwerken dan dat je aankunt.
Ook ik kan niet hoger reiken dan dat ik groot ben, dus dat bepaalde op een gegeven moment het niveau van de inhoud.
Met het verstrijken van de jaren veranderde mijn bewustzijn.
Het gevolg was dat de inhoud van mijn boeken mee veranderde.


De VOLGORDE van lezen en een korte INHOUD wordt hieronder aangegeven.

 

 

 

 

BOEK 1

 

 

 


'Een weg huiswaarts' (het boek van veertig jaar geleden).
Dit boek is geen onderdeel van de reeks 'Een wonderbaarlijke reis', maar kan gezien worden als een eerder geschreven boek in dezelfde sfeer.
Totaal 112 bladzijden.

Dit boek heb ik ruim veertig jaar geleden geschreven en met pentekeningen geïllustreerd. De inhoud wijst voor zich. Voor wat mijn inzicht en denkbeelden van toen betreft, is dat in de loop van mijn leven gewijzigd, als gevolg van voortschrijdend inzicht en een groeiend bewustzijn.
Ik was eigenlijk vergeten dat ik dit boekje had geschreven. In 2020 kreeg ik een hard-copy van een familielid en ik heb het toen opnieuw gedigitaliseerd en gepubliceerd.

Om Boek 1 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

De boeken twee en verder behoren allemaal tot de reeks:

'Een wonderbaarlijke reis'

De boeken beginnend bij boek twee behoren tot de reeks van: 
'Een wonderbaarlijke reis' en vertegenwoordigen de ESSENTIE van mijn verhaal over 'BEWUSTZIJN'.
Deze reeks is gestart in 2005.

 

 

 

 

BOEK 2

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (roman).
Totaal 211 bladzijden.


Het eerste boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

Dit boek is de eerste van een reeks van vele boeken die allemaal gaan over BEWUSTZIJN.
Bewustzijn is de sleutel van alles wat 'IS' en verandering van bewustzijn is de sleutel van groei.
De groei kan zijn naar boven of terugval naar beneden. 
Die groei heeft betrekking op de 'groei van het individu'.
Uiteindelijk raakt het ook de groei van het collectief. 
Hier leren we ook dat er in de schepping slechts EENHEID is, eenheid van alles wat is en dit heeft ongelooflijke consequenties.

Om boek 2 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

Om een hardcopy van boek 2 (gedrukt boek) te bestellen, klik  HIER

De prijs van boek 2 is € 21,06

 

 

 

 

 

BOEK 3

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (artikelen).
Totaal 199 bladzijden
.

Het tweede boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In dit boek zijn artikelen opgenomen die ik in het verleden op mijn website had geplaatst, voordat ik de roman schreef.
Tevens geeft de verdieping een start naar andere en nieuwe stof.


Om boek 3 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 4

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (studieboek).
Totaal 251 bladzijden.


Het derde boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In dit boek worden begrippen die in de roman zijn behandeld, verder uitgediept.
Ook dit boek geeft weer een verdieping naar andere en nieuwe stof.

Om boek 4 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

Om een hardcopy van boek 4 (gedrukt boek) te bestellen, klik  HIER

De prijs van boek 4 is € 25,17

 

 

 

 

 

BOEK 5

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (een beschrijving van het derde pad).
Totaal 492 bladzijden.


Het vierde boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

Dit boek geeft een beschrijving van het derde pad, waarvan ik zelfs toen even heb gedacht dat dit pad het laatste zou zijn op onze spirituele weg hier op aarde. Het bleek anders.

Om boek 5 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 6

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (een beschrijving van het vierde pad).
Totaal 358 bladzijden.


Het vijfde boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In dit boek wordt het vierde pad beschreven als voortgang op onze spirituele weg.
Naar mijn gevoel zou het schrijven voor mij na dit boek stoppen, dat vermeld ik ook in het boek.
Dit gevoel was onjuist want spoedig kwam er heel veel nieuwe informatie, uiteindelijk zelfs leidend tot bekendmaking van het vijfde pad.

Om boek 6 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 7

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (een beschrijving van mijn persoonlijke ervaringen op het vierde pad).
Totaal 545 bladzijden.


Het zesde boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

Na boek zeven ging ik ervan uit dat er geen informatie meer zou komen. Er was een stap gezet 'door de poort' en dat betekent dat het proces van 'HET ZIJN VAN DE MAGIËR' bekend is. Iedereen zou nu op eigen kracht kunnen verder reizen.
Ik zou wel verder schrijven, voor mijzelf, maar niet meer publiceren.
De informatie die ik kreeg was zo boeiend, dat ik toch heb besloten om verder te gaan met het publiceren van mijn boeken. 

Om boek 7 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 8

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (een beschrijving van een staat van 'ZIJN', deel 1).
Totaal 506 bladzijden.


Het zevende boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

Dit boek beschrijft de eerste fase van "ZIJN' en het begin van het handelen als 'de MAGIËR'.

Om boek 8 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 9

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (het tweede deel van de beschrijving van een staat van 'ZIJN'. Tevens wordt hier het vijfde pad beschreven).
Totaal 326 bladzijden.


Het achtste boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

Dit boek is een vervolg van het handelen van de Magiër.
Het begrip magiër is een interpretatie zoals ik die heb doorgekregen.

Om boek 9 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 10

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (De weg in het verlengde van het vijfde pad. Begin van fase 2, de eerste grote kosmische wissel).
Totaal 303 bladzijden.


Het negende boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

Boek 10 beschrijft de wissel en het grensgebied tussen het vijfde pad, de hoogste graad van bewustzijn op deze wereld en 'morontia-mota'. Mota is een verhoogde vorm van bewustzijn dat ons op de woningwerelden, na onze stoffelijke dood hier, onderwezen zal worden. Voor de inhoud van deze kennis verwijs ik naar het Urantiaboek.

De definitie van mota is: 'Een boven-fylosofische gevoeligheid die ons de waarde van waarheid leert onderscheiden en de eenheid leert kennen'.
Dat betekent dat wij ons weliswaar, binnen ons bewustzijn op deze wereld keer op keer op onze borst slaan, waarbij wij claimen de waarheid te kennen. Wij zijn echter nog niet in staat om de waarheid te kunnen onderscheiden.
Ook kennen wij het besef van eenheid niet. Het besef van eenheid en daarnaar te kunnen leven, is verweven met het vermogen om waarheid te kunnen onderscheiden.


'Het besef van eenheid' en het 'kunnen onderscheiden van de waarheid' zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dualiteit leidt ons altijd weg van waarheid!
Het besef van eenheid vertegenwoordigt de WERKELIJKHEID, want 'EENHEID IS'.
Dat betekent dan automatisch dat dualiteit 'niet is' en daarom geen werkelijkheid kan zijn en dus de grote ILLUSIE vertegenwoordigt.

De beschrijving van mijn eigen reis in al mijn boeken is niet hoe de weg is, maar hoe ik de weg heb ervaren.

Iedere spirituele reis is indivildueel, persoonlijk, uniek, GEESTELIJK en is een ERVARINGSREIS.
Het is als het bakken van een taart.
Iedereen bakt op zijn eigen manier, met zijn eigen gevoel en creativiteit zijn eigen taart met eigen ingrediënten.
Iedereen heeft voor een taart wel meel, boter en eieren nodig.
Dat meel, die boter en de eieren zijn de kosmische wetten van het leven, die je nodig hebt om de taart van jouw leven te bakken.
Een aantal kosmische wetten zijn:
- Er is slechts EENHEID in de schepping.
- Ieder mens beschikt over een VRIJE WIL.
- Wij zijn altijd zelf VERANTWOORDELIJK voor iedere KEUS die wij uit vrije wil maken.

 

Vergeet niet dat geen één boek een DOEL is. Ieder boek is niet meer en niet minder dan een MIDDEL voor jou om jouw doel te bereiken. Jouw doel is uniek en ligt opgeslagen in jouw uniciteit als mens en in jouw unieke blauwdruk voor jouw ziel en in jouw unieke taken en opdrachten.

Om boek 10 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 11

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (Het werk met engelen, de aansluiting met mota en de transformatie van het collectieve bewustzijn).
Totaal 350 bladzijden.


Het tiende boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

De kernzaak van dit boek is: 'Hoe kunnen wij komen tot de stap van inleiding van morontia-mota?' Voor deze stap zullen wij bewust onze beschermengelen en bestemmingbehoeders moeten omarmen en samen als leraar en leerling, de weg naar het paradijs moeten gaan volgen.

Om boek 11 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 12

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', (De integratie van mota).
Totaal 420 bladzijden.


Het elfde boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In dit boek komt uitgebreid in beeld hoe wij zijn opgebpuwd uit een persoonlijkheids-identitiet, een ego-identiteit en een bewustzijn en hoe deze innerlijke delen zich tot elkaar verhouden.
Ook wordt aangegeven hoe intens de hulp is die wij vanuit de hemelen ontvangen.
Uitgebreid worden de 'zeven assistents-bewustzijnsgeesten' en de 'Geest van Waarheid' behandeld.
Tenslotte wordt er een essentiële uitbreiding gegeven aan het begrip BEWUSTZIJN, dat leidt tot de overstap naar MOTA.
Ook dit boek verwijst weer naar het Urantiaboek.

Om boek 12 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

 

BOEK 13

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', ('God de Allerhoogste', de 'Godin', de 'Almoeder').
Totaal 226 bladzijden.


Het twaalfde boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In boek dertien wordt het 'Godsbeeld' uitgebreid, volgens de inhoud van het Urantiaboek. Er wordt een zeer uitgebreide beschrijving gegeven van 'God de Allerhoogste', de 'Godin', de 'Almoeder'.
Waar we God de Vader (de Richter) vinden, diep van binnen in een innerlijke reis, in ons eigen hart, vinden we de Godin door interactie met andere mensen, in de ervaring, in de harten van al die andere mensen.
Hoewel ik dit onderdeel van het Urantiaboek lang geleden al eens intensief had bekeken, heeft het nu, in relatie met de resultaten van mijn eigen spirituele reis tot nu toe, een enorme impact op mij gehad en ik voel een wezenlijke verandering.
Die verandering en de ervaringen die dat weer oplevert, zal worden beschreven in mijn volgende boek, waar het vervolg van mijn reis, na deze 'euforische persoonlijke openbaring', zal worden weergegeven.

Om boek 13 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

BOEK 14

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', ('De strijd voorbij en voorbij de strijd').
Totaal 288 bladzijden.


Het dertiende boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In boek veertien wordt verder gegaan op de studie over de Godin de Allerhoogste, zoals vastgelegd in boek dertien.
Een belangrijk aspect voor mijzelf is het gegeven dat uit die studie is gebleken dat de schepping gecreeërd is in een 'onvolmaakte omgeving' en dat de mens zelf als een onvolmaakt wezen in deze onvolmaakte omgeving is geparkeerd, met als doel om op te klimmen tot volmaakt wezen. De mens krijgt hiervoor enorm veel hulp van 'Geest'. Dit schept voor de mens onbegrip, onzekerheid en angst.

Uit deze situatie van angst en bedreiging is de dualiteit geboren, waarbij wij vriend en vijand onderkennen en waarbij de vijand altijd moet worden bestreden.
Dit leidt tot een status van Maya, ILLUSIE.
Als deze situatie wordt doorzien, als het bewustzijn tot de derde cirkel en verder is gestegen, ontstaat er een ervaring van 'De strijd voorbij en voorbij de strijd', waarbij de illusie oplost en de ervaring van vrede, vreugde, rust en liefde neerdaalt.

Om boek 14 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

 

BOEK 15

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', ('Afstemmen leidt tot uitnodigen').
Totaal 217 bladzijden.


Het veertiende boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In boek veertien hebben we gezien dat we 'de strijd voorbij en voorbij de strijd zijn' en qua bewustzijn het vijfde pad of de eerste cirkel hebben bereikt.
De dualiteit is afgelegd en het besef van eenheid is geaccepteerd, begrepen en omarmd.
Om nu verder de weg 'op weg naar fusie' te kunnen vervolgen, zullen we steeds meer 'in overeenstemming moeten komen met de Wil van de Vader'.
'In overeenstemming komen met' is hetzelfde als 'afstemmen op'.
'Afstemmen op' is hetzelfde als het 'uitnodigen van'.
Afstemmen heeft consequenties en gevolgen.
Afstemmen betekent ook creëren. Met afstemming, focus, overtuiging, scheppen wij levende gedachtenkrachten, entiteiten, ELEMENTALEN.
Ook dat heeft grote consequenties, afhankelijk van onze gerichtheid op het besef van dualiteit of op het besef van eenheid.
Vervuiling op deze wereld is niet alleen materieel maar ook esoterisch, energetisch. Ook daar kunnen wij een rol in spelen.

Om boek 15 als pdf-bestand te downloaden, klik  HIER

 

 

 

 

 

 

BOEK 16 (als deel 1 van boek 16)

BOEK 17 (als deel 2 van boek 16)

BOEK 18 (als deel 3 van boek 16)

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', ('Selectief versus de noodklok')
De vaststelling van en mijn persoonlijke ervaringen op 'de Geestelijke Weg'.

Dit is het traject vanaf het vijfde pad tot aan het moment van fusie.


Dit boek bestaat uit 3 delen, waarvoor geldt dat ieder deel eigenlijk een boek op zich is:
Deel 1, 'Het algemene deel': Totaal 495 bladzijden. (Boek 16).
Deel 2, 'Persoonlijke ervaringen in de samenwerking': Totaal 410 bladzijden. (Boek 17).
Deel 3, 'Reizen op de wind, die is voortgekomen uit de LEEGTE': Totaal 369 bladzijden. (Boek 18).
Het totale boek 16 (3 delen) bestaat uit: 1274 bladzijden.

Het vijftiende, zestiende en zeventiende boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

In boek vijftien hebben we gezien dat 'afstemmen leidt tot uitnodigen' en dat dit nodig en noodzakelijk is als wij qua bewustzijn het vijfde pad of de eerste cirkel hebben bereikt. Op dit niveau beseffen we dat er 'geen binnen en geen buiten meer is' en dat alles eenheid is en op het vijfde pad zijn wij daar volledig van doordrongen en proberen daar naar te leven.
Het Urantiaboek geeft aan dat vanaf de eerste cirkel (vijfde pad) wij nog zeker niet toezijn aan het proces van fusie met de Richter. Om tot dat punt te kunnen komen, moeten wij steeds meer en meer 'onze wil in overeenstemming kunnen brengen met de Wil van de Vader'.
Het besef dat er 'geen binnen en geen buiten meer is' (het kenmerk van het vijfde pad of de eerste cirkel) noem ik een vorm van 'HORIZONTALE EENHEID'. Op het laatste traject, vanaf het vijfde pad tot het moment van fusie, moeten wij ons ook gaan realiseren en moeten wij gaan leven naar het besef dat er ook 'geen boven en geen beneden meer is'. De 'VERTICALE EENHEID'. Alle sferen, de materiële, de esotherische en de geestelijke sferen (werelden) vallen samen.
Dat is het ultieme besef van eenheid.
Dit laatste traject noem ik de '
GEESTELIJKE WEG', die vanaf nu volkomen losstaat van de 'WERELDSE WEG'.
De Geestelijke Weg is de Weg van 'practisering van dienstbaarheid' door een continue afstemming, in samenwerking met de engelen en de elementenwezens, gericht door onze eigen Godsvonk.
Op de Geestelijke Weg dienen wij God en zijn wij discipelen van Jezus.
Op de Geestelijke Weg worden wij steeds meer en meer beïnvloed door Morontia-MOTA.
Op de tegenhanger van de Geestelijke Weg, de wereldse weg, dienen wij de keizer.
Je kunt slechts één meester, of God of de keizer, tegelijk dienen. Het dienen van beiden, is absoluut onmogelijk.

De Geestelijke Weg is de weg van de 'continu afgestemde Magiër', die bereid is om onvoorwaardelijk God te dienen, om een discipel te zijn van Jezus, om in samenwerking te dienen door 'Het Licht' te verspreiden en daardoor deze wereld en het universum te zuiveren en te helen.
 

Er is nu nog maar één opdracht om tot fusie te komen:

Afstemmen op volledige één-wording met onze eigen Godsvonk.

 

Boek zestien gaat over de intensieve samenweking met de engelen en de elementenwezens. De elementenwezens hebben hard hulp nodig op energetisch niveau, in het zuiveren en helen van onze materiële sfeer, dus van onze planeet. Als wij ons op hen afstemmen met de wetenschap die we nu hebben, kunnen we een grote steun en ondersteuning zijn voor elkaar.
DIT IS ECHTER NIET ZONDER RISICO
.
In dit boek wordt afgewogen of de 'selectieve verspreiding' opweegt tegen het 'vrijelijk verspreiden van dit boek in het kader van het luiden van de noodklok'.
Ik twijfelde maar dacht dat het aspect van de noodklok zwaarder zou wegen.
Bij het online zetten van dit boek op deze pagina, bleek er echter continu een ERROR te verschijnen wanneer ik het boek zelf probeerde te openen en te downloaden. Toen ik bij wijze van proef andere pdf-documenten als bijlage op deze plek toevoegde, waren deze allemaal bij het on-line openen zichtbaar. Het is dus geen technisch probleem. Er is voorkomen dat dit boek vrijelijk toegankelijk is.
Mijn eerste gevoel was dus toch het juiste, zoals te lezen is in het boek.


De tekenen zijn duidelijk, 'selectief' weegt hier zwaarder dan 'het luiden van de noodklok'.
Het is niet de bedoeling dat mijn verhaal vanaf hier zonder meer, voor iedereen toegankelijk is.
Dit boek is hier dus niet vrij te downloaden.

 

Boek zestien is in principe beschikbaar maar niet voor iedereen. Daar is dus een reden voor.
Als je boek zestien (ook gratis) wilt ontvangen en lezen, verzoek ik je om via email daarover contact met mij op te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

BOEK 19

 

 

 


'Een wonderbaarlijke reis', ('De eerste bewuste stap naar volmaaktheid').
Totaal 348 bladzijden.


Het achttiende boek in de reeks van "Een wonderbaarlijke reis'.

De realisatie dat zoveel mensen zoveel moeite hebben om te accepteren dat ze in wezen volmaakt, prima, perfect en de besten zijn en dat zoveel mensen zoveel moeite hebben om zichzelf te kunnen accepteren, om zichzelf lief te kunnen hebben, om zichzelf te kunnen omarmen en daardoor vreugdevol en stressloos door het leven te kunnen gaan, heeft mij doen besluiten om zelf de eerste bewuste stappen te gaan zetten op 'de weg op weg naar volmaaktheid'.

Daarnaast is het van belang dat we ons gaan realiseren dat bewustzijn niet is aan te leren, niet is aan te praten en niet is aan te lezen. Er is geen cursus waarmee je jouw bewustzijn kunt verhogen.

Bewustzijn ontstaat door ervaring, verkregen door het zelf maken van eigen keuzes in vrije wil, wat kan leiden tot leermomenten en eventuele groeimomenten.

We hebben geen leraren en geen goeroes nodig. We hebben God in ons bewustzijn en in ons hart, de beste leraar uit de complete kosmos.


Boeken zijn middelen, geen doel. Boeken lezen geeft geen ervaring, hooguit een stimulans om zelf andere keuzes te gaan maken.
De beste goeroe brengt jou in de tempel van JOUW WIJSHEID, niet in de tempel van de wijsheid van de goeroe.

 

De weg op weg naar volmaaktheid is jouw weg, die uniek, persoonlijk en fantastisch is.
Jouw worsteling naar volmaaktheid is:

‘Jouw eigen, unieke wonderbaarlijke reis’,

die je op iedere millimeter van jouw traject, altijd en uitsluitend maakt samen met jouw eigen Godsvonk.

 

En uiteindelijk zou zomaar kunnen blijken, dat ook jouw worsteling, net als mijn worsteling niet meer en niet minder is dan een ILLUSIE.


Om boek 19 als pdf-bestand te downloaden, klik  
HIER

 

 

 

 

 

 

VAN DUALITEIT NAAR EENHEID
VAN DE WERELDSE WEG NAAR DE GEESTELIJKE WEG

 

 

 

Een overzicht en samenvatting van de reis van het traject van 'Dualiteit naar Eenheid' ofwel van 'de wereldse weg naar de Geestelijke Weg'.

Totaal 74 bladzijden.

Dit overzicht is het laatste hoofdstuk van deel drie van boek zestien en aangezien boek zestien niet op mijn website gepubliceerd kan worden, neem ik dit overzicht (samenvatting van de belangerijkste aandachtspunten op deze reis) hier op, als een apart boekje.

Om de bijlage als pdf-bestand te downloaden, klik   HIER

 

 

 

 

 

 

TOETS EN BEVESTIGING 

 

  

 


Bijlage bij de boeken in de reeks van:

'Een wonderbaarlijke reis'.

Totaal 47 bladzijden.
Deze bijlage is gemaakt NA boek tien.


Deze bijlage is voor mij een TOETS en een BEVESTIGING.
Deze toets en bevestiging slaan op de inhoud van mijn boeken tot en met boek tien.
Ik heb van mijn begeleiders 'steekwoorden' doorgekregen.
Deze heb ik nagetrokken in het Urantiaboek.
Wat ik daar vond, bevestigt de inhoud van mijn verhaal.

De norm voor de toets is dus de inhoud van het Urantiaboek.
Of dat voor jou ook geldt, moet jijzelf beoordelen en bepalen.

Om de bijlage als pdf-bestand te downloaden, klik   HIER

 

 

 

 

 

 

TOTAAL-OVERZICHT

 

 

 


Een totaal-overzicht met de belangrijkste algemene conclusies, voortkomend uit mijn lessen en opgenomen in mijn eerste negen boeken van de reeks 'Een wonderbaarlijke reis'

Totaal 10 bladzijden (A3 formaat).

Dit totaal-overzicht geldt tot en met Boek 10.

IK heb geprobeerd om dat wat uiteindelijk als belangrijk gezien kan worden, voor mijzelf in een heel kort document op A3-formaat samen te vatten. Dit overzicht is als bijlage een samenvatting van mijn eerste negen boeken.
De negen boeken dus in de reeks van 'Een wonderbaarlijke reis'.
Hoe ik tot deze inhoud ben gekomen, wordt opgebouwd in deze negen boeken, waarin de vijf paden van de spirituele WEG, leidend naar een HOGER BEWUSTZIJN, worden beschreven en van onderbouwende tekeningen en schilderijen zijn voorzien.
Ook wordt de aansluiting beschreven naar 'morontia-mota'.
De illustraties dienen als toelichting en als 'sfeer-verhogend'.

Om dit overzicht helemaal te kunnen begrijpen, zul je al mijn boeken moeten lezen.

Om dit totaal-overzicht als pdf-bestand te downloaden, klik   HIER 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT VAN DE VIJF PADEN
VAN BEWUSTZIJN

 

 

 


Een overzicht met de inhoud van de 'VIJF PADEN VAN BEWUSTZIJN', in relatie tot de zeven cirkels en de zeven stadia van civilisatie, uitkomend in Morontia-mota, zoals deze zijn beschreven in het Urantiaboek. 
Totaal 24 bladzijden (A4 formaat).

Dit overzicht geldt voor de boeken twee tot en met elf.

Het doel van dit kleine boekje is om het meest essentiële, namelijk 'de vijf paden van BEWUSTZIJN', bij elkaar te benoemen en de inhoud van deze vijf paden, zoals ik die heb doorgkregen, in één overzicht weer te geven. Tevens is deze inhoud gerelateerd aan de inhoud van het Urantiaboek aangaande de daarin genoemde verschillende stadia van bewustzijn (de zeven cirkels en de zeven stadia van civilisatie).

Het is belangrijk om eerst alle boeken te lezen, anders zal dit overzicht niet duidelijk zijn.

Om dit kleine boekje als pdf-bestand te downloaden, klik   HIER

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT VAN DIVERSE DOOR MIJ GEMAAKTE ILLUSTRATIES,
DIE ZIJN OPGENOMEN IN MIJN BOEKEN

 

 

 

 

Klik op bovenstaande afbeelding om te openen.


Een overzichts-pagina met diverse afbeeldingen uit mijn boeken.

 

 

 

 

 

URANTIABOEK

 


 

 

Het 'Urantiaboek' en hoe het mij heeft beïnvloed

Ik heb in mijn leven erg veel gelezen. 
Het belangrijkste boek voor mij is het Urantiaboek.
Als je eventueel interesse hebt, is het gratis verkrijgbaar op het internet.
Als mijn boeken je aanspreken, raad ik je aan ook het Urantiaboek te gaan lezen.
Of het de waarheid verkondigt, weet ik niet. Daar komen we achter als we onze ogen definitief sluiten op deze wereld.
Als je het leest, zul je voelen of het jou verder kan helpen.
Ook voor het Urantiaboek geldt dat het een MIDDEL is en nooit als DOEL kan dienen.

Wil je meer weten over het Urantiaboek, klik   HIER  

 

 

 

In ieder mens brandt licht.

Ieder mens draagt de schoonheid van een roos in zich.

Ruim alle chaos op en word als de roos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                               

 

 

 

 

Bij de indianen van Noord-Amerika is de arend een symbool.
Het is de boodschapper tussen de goden en de mensen.
Laten wij onze vleugels uitslaan en zelf contact maken.
Contact met onze inwonende God.
Contact met andere hemelse wezens.

 

 

 

Voordat er vrede zal zijn in de wereld,
Zal er vrede moeten zijn in alle landen.

Voordat er vrede zal zijn in alle landen,
Zal er vrede moeten zijn in alle steden.

Voordat er vrede zal zijn in alle steden,
Zal er vrede moeten zijn tussen alle buren.

Voordat er vrede zal zijn tussen alle buren,
Zal er vrede moeten zijn in alle huizen.

Voordat er vrede zal zijn in alle huizen,
Zal er vrede moeten zijn in het hart.

 

Vrede in de harten van alle mensen.

 

Chinese philosoof - Lao-Tse - 6de eeuw voor Christus

 

 

 

De vrede zal pas ontstaan als de mens verandert.
De mens verandert als het 'besef van eenheid' groeit.
Als het besef van eenheid groeit,
groeit het individuele bewustzijn.
Als het individuele bewustzijn groeit, 
zal het collectieve bewustzijn groeien.
Als daarmee het niveau van de dualiteit wordt overstegen,
zal als gevolg daarvan:
De waarheid onderscheiden worden,
De eenheid gekend worden.
De angst verdwijnen en zal,
De liefde ervaren worden en tenslotte zullen .....
Vrede,  Schoonheid en Overvloed ......
Op deze wereld regeren.

Dan zal er een nieuwe civilisatie ontstaan.
Uiteindelijk zijn het de mensen,
die een civilisatie maken.
Het is nooit de civilisatie,
die de mensen maakt.  
En de mensen veranderen door, 
te groeien in bewustzijn.
En
het bewustzijn neemt dus toe,
als het 'besef van eenheid' zal groeien.

 

 

 

 

 

 

De eeuwige reis van de ziel door
het onmetelijke universum

 

 

 

 

Winston Lucassen

 

 

 

Naar boven

 

Home