De Verandering

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

                                                                                        

 

                                                                                                            


                                                                                                                                                                                       

Main site

email

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

De auteur

Even voorstellen, ik ben Winston Lucassen (geboren in 1951) en heb mijzelf een groot deel van mijn leven afgevraagd waarom ik eigenlijk alleen maar vriendelijke mensen tegenkom die echter niet in staat zijn om vriendelijk om te gaan met andere mensen, waardoor er zoveel disharmonie en strijd is in de wereld. Deze verwondering heeft mij mijn eigen spirituele reis doen starten. Deze reis en het uiteindelijke resultaat heb ik verwoord in drie boeken.
Ik wil mijn ervaringen met iedereen delen in de hoop dat ook andere zoekers hun reis zullen herkennen of kunnen starten. Deze reis is eeuwig en kent geen einde. Op deze reis zal het bewustzijn van de zoeker uiteindelijk, ooit stijgen naar een ‘Godsbewustzijn’.

 

 

 

Het verhaal

Ik ben een zoeker die door omstandigheden begint aan een reis en deze reis 'een wonderbaarlijke reis' noemt, omdat het mij compleet heeft veranderd.
Ik heb al mijn ervaringen vastgelegd en uiteindelijk beschreven in drie boeken, allemaal met de titel 'een wonderbaarlijke reis'.

Het eerste boek heeft als subtitel: 'DE ROMAN'.
Het tweede boek heeft als subtitel:
'HET STUDIEBOEK' en
Het derde boek heeft als subtitel:
'HET VOORLOPIG LAATSTE PAD, HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'.

De boeken dienen ook in deze volgorde gelezen te worden en zijn nauw verbonden (vooral het laatste boek) met de inhoud van HET URANTIABOEK.

De eerste twee boeken zijn gratis als pdf te downloaden en te koop in de winkel (zie hieronder).
Het derde boek is alleen gratis op deze website als pdf te downloaden.

Ikzelf ervaar dat in de boeken een voortschrijdend inzicht zichtbaar is en dit komt door een stijgend en toenemend bewustzijn door het bewust bewandelen van 'de Weg'.

 

Alle boeken leiden naar het ultieme doel van mijn leven op dit moment.
Dit doel is het besef van de Godsvonk die in mij woont, zoals deze in ieder van ons woont.
Deze Godsvonk is onze loods, onze gids en onze 'Richter'.
Eénwording met mijn Godsvonk is mijn doel en dit doel kan worden bereikt door 'Zijn Wil' te volgen, die voor mij leidt tot het vervolgen van de Weg, een Weg zonder einde.
Voor mij is een belangrijk middel om tot het besef van dit doel te komen, het lezen van het URANTIABOEK.
Er zijn echter vele middelen die jou kunnen brengen tot het bereiken van jouw doel, tot het realiseren van jouw 'meest verheven visioen'.


Alles wat ik heb geschreven is mijn ervaring, mijn weg en is niet de waarheid. Het is mijn waarheid die mij verder heeft gebracht op mijn Weg.
Iedere persoon en ieders te bewandelen Weg is uniek en geen een is beter dan een ander.

Misschien heb je er iets aan op jouw zoektocht. Ik hoop dit van harte.
      


Hieronder staan de boeken waarom het gaat (zowel mijn eigen als een ander boek). Volg de instrukties om de boeken te kunnen openen.

                        

 

 

 

MIJN   EIGEN   BOEKEN   EN   ARTIKELEN

     
 

BOEK 1

 

Een wonderbaarlijke reis (roman)

Op reis door de onmetelijke wouden van Finland verzeilt Richard in een benarde situatie. Helena, een jonge vrouw, schiet hem te hulp en zij blijkt in meerdere opzichten een reddende engel. De reis met Helena wordt voor Richard onvergetelijk en voert hem niet alleen door een adembenemende natuur, maar uiteindelijk ook naar de weg naar binnen, de weg die leidt naar zijn 'eigen Zelf', waar hij een diepere betekenis van het leven begint te begrijpen. Helena is in ieder opzicht zijn gids en verandert zijn bewustzijn meer en meer in 'Bewust Zijn'.
Dit boek kan een leidraad zijn voor een ieder die weet dat er meer is in het leven en die bereid is zijn of haar eigen wonderbaarlijke reis te beginnen. Een reis die nooit zonder tegenslag of strijd zal zijn en die geen einde kent.
Ik heb dit boek verrijkt met prachtige, zelfgemaakte, ondersteunende schilderijen.
 

Roman

(online)

 

Deze link gaat rechtstreeks naar de roman (on line).

.

Klik op de rode pijl om naar het 'on line boek' te gaan.

 

     
     

Roman

(pdf)

'Een wonderbaarlijke reis' (roman).

Deze link gaat rechtstreeks naar de roman in pdf formaat. Dit boek is gratis te downloaden.

Klik op de rode pijl om het pdf bestand van de roman te openen.

.

   

Het boek is ook te koop als  bij uitgeverij 'Mijn bestseller.nl'. Klik voor de opening op de website van de uitgever op de onderstaande afbeeldingen (paperback of ebook).

Als Paperback

Prijs: € 20,48

Afmeting: 17cm bij 24 cm

 

Als Ebook:

Prijs: € 6,35

   

 

 

 

 

ARTIKELEN
Artikelen op deze website als aanvulling op boek 1

 

Artikelen

(online)

Deze link gaat om de in deze website opgenomen artikelen. De meeste van deze artikelen zijn ook opgenomen in het studieboek 'Een wonderbaarlijke reis'.

Klik op de rode pijl om de site te openen waar de artikelen zijn vermeld.

     
 

 

 

 

BOEK 2

 

 

 

Een wonderbaarlijke reis (studieboek)

Sinds 2005 staat de roman 'Een wonderbaarlijke reis' op het internet en is daar vrij te lezen. Naar aanleiding van de vele vragen en discussies over de inhoud van de roman gedurende de afgelopen 13 jaar heb ik een studieboek geschreven waarin veel dingen uit de roman nogmaals worden behandeld, verdiept en verklaard. Tevens zijn vele nieuwe onderwerpen toegevoegd. Ook dit boek is met heel veel schilderijen, tekeningen en afbeeldingen verrijkt en onderbouwd.
 

Studieboek

(pdf)

.

Deze link gaat rechtstreeks naar het studieboek in pdf formaat, dat je hier gratis kunt lezen en downloaden.

Klik op de rode pijl om het pdf bestand van het studieboek te openen.

   

Het boek is ook te koop als  bij uitgeverij 'Mijn bestseller.nl'. Klik voor de opening op de website van de uitgever op de onderstaande afbeelding (paperback).

Als Paperback

Prijs: € 24,48

Afmeting: 17cm bij 24 cm

 

   

 

     
 

BOEK 3

 
 

Een wonderbaarlijke reis (het voorlopig laatste pad, het pad van 'van binnen naar binnen')

Na het uitgeven van mijn twee andere boeken (zie hierboven) heb ik in 2018 een drietal persoonlijke openbaringen ervaren. In eerste instantie leidde dat tot erg veel chaos in mijn leven en deze ervaringen gaven mij het gevoel dat al mijn waarden en al mijn waarheden onder mijn voeten werden weggeslagen. Er bleef niets over en ik voelde mij berooid en chaotisch. Na de derde openbaring bleek dat er een patroon zichtbaar werd en dat alles wat mij was overkomen voor mij was gepland en dat ik het traject met succes had volbracht.
Er kwamen nieuwe waarheden terug op een totaal ander niveau en een totaal ander vlak. Er ging een nieuwe, verbijsterende schone wereld voor mij open.

Deze ervaring heb ik vastgelegd in mijn derde boek.
 

Het voorlopig laatste pad, het pad van 'van binnen naar binnen'

(pdf)

Deze link gaat rechtstreeks naar het laatste boek in pdf formaat, dat je hier gratis kunt lezen en downloaden.

Klik op de rode pijl om het pdf bestand van dit laatste boek te openen.

     
   

 

 

   

VOOR LEZEN ADVISEER IK DE VOLGENDE VOLGORDE:

1. DE ROMAN

2. DE ARTIKELEN OP DEZE WEBSITE

3. HET STUDIEBOEK

4. HET BOEK DAT HET PAD BESCHRIJFT VAN
    'VAN BINNEN NAAR BINNEN'  
  

     
 
 

 

 
 
 

OVERIG   BOEK

 

 
     

Een voor mij
zeer belangrijk
boek

Op deze link staat een boek dat voor mij het antwoord geeft op ongelooflijk veel vragen. Helaas roept het ook weer nieuwe vragen op. Een boek dat je een leven lang kunt bestuderen.
Het boek is gratis  te downloaden.

Klik op de rode pijl om deze site te openen.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

De adelaar of de arend is voor de oorspronkelijke indianen van Noord-Amerika het symbool voor de boodschapper tussen de goden en de mensen.
Als wij in staat zijn om onze eigen vleugels uit te slaan zoals deze arend, zijn wij ook zelf in staat om deze boodschappen van de Goden te ontvangen.

 

                                                                                         

Gelukkig zijn, wie is dat?

 

Waarom ik deze vraag stel?
Ik  denk dat wij allemaal streven naar geluk, naar gewoon gelukkig zijn.
Geen stress, geen verdriet, geen chaos in ons leven, geen angst, geen ziektes, van alles voldoende hebben, geen honger hebben, geen pijn hebben, geen oorlog om ons heen, kortom:
Vrede ervaren,
Vreugde ervaren,
Rust ervaren,
Liefde ervaren,
Overvloed hebben van alles wat we nodig hebben,
Dus ...... gewoon gelukkig zijn.
Ik denk dat er niemand is die er bewust naar streeft om maar vooral diep en diep ongelukkig te worden, te zijn en dit vooral te blijven.

 

Wat is geluk?

 

Wanneer ben ik gelukkig?
Als ik de hoofdprijs win of een zak geld krijg.
Als ik een nieuwe auto krijg.
Als ik een mooie, lieve vriend, vriendin, man of vrouw krijg.
Als ik een goeie baan krijg of carriere maak en vooral als ik een goed salaris verdien.
Als ik een hele mooie en lange vakantie kan houden en een mooie reis naar een ver land kan maken.
Kortom ....... ik word blijkbaar gelukkig, als ik dingen kan realiseren die buiten mij liggen en die ik moet proberen om te veroveren, om te verkrijgen en ...... als dat dan lukt zonder al te veel moeite, dan ben ik gelukkig.

Mijn geluk is dus meestal of misschien wel uitsluitend afhankelijk van dingen die buiten mij liggen.
Dus van externe factoren, waar ik ook dikwijls geen of bijna geen invloed op heb.
Als ik deze dingen allemaal verkijg, hoe lang blijf ik dan gelukkig?
Zal ik ooit genoeg hebben van dit geluk?

 

Kan ik ook gelukkig worden of gelukkig zijn zonder al deze externe factoren?

 

Dat zou mooi zijn, als ik niets buiten mijzelf nodig zou hebben om echt gelukkig te worden.
Geluk dat altijd blijft.

Dit is absoluut mogelijk en wat mij in de weg zit en in de weg staat om echt gelukkig te kunnen worden, zijn alle dingen die mij parten spelen om niet gelukkig te kunnen worden.

Dat zijn al mijn persoonlijke dingen, al mijn persoonlijk leed, al mijn persoonlijk drama en grootschaliger zijn dat alle dingen die zich in de wereld voordoen en waar ik last van heb en die voorkomen dat ik gelukkig word.
Bijvoorbeeld het feit dat er oorlog is in mijn land.
Het feit dat mijn land arm is.
Het feit dat mijn land rijk is maar net is getroffen door een enorme economische crisis.
Een crisis die ons op de rand van de armoede brengt.
Het feit dat mijn land is getroffen door een hoop natuurlijk geweld.
Geweld zoals overstromingen, orkanen en aardbevingen.
Dus een grootschalig drama of wel een episch drama.
Het kan ook nog zijn, dat ik in een land woon waar machthebbers regeren die mijn vrijheid aan banden leggen en mij verbieden mijn eigen vrije wil uit te oefenen.

 

Kan ik aan al deze dingen iets doen en uiteindelijk toch, dus juist ondanks alle externe factoren, gelukkig worden?

 

Ja, dat kan en hoe?

Lees deze website en er zal je, als je echt geïnteresseerd bent, een hoop duidelijk worden.
Ik nodig je uit om mijn verhaal te verkennen en ik nodig je uit om te voelen, wat je er van vindt.
Laten we beginnen met het episch drama, daarna komen we vanzelf aan ieders eigen persoonlijk drama.

Wat speelt er zich zoal af in deze wereld op dit moment?
Wat betekent dit allemaal en wat heeft dit tot gevolg en nog belangrijker .... is hier iets aan te doen?
Kunnen wij, jij en ik, iets doen aan dit episch drama?
Kunnen we de koers die deze wereld vaart en die deze koers al sinds mensenheugnis vaart, op werelds niveau, veranderen?

                                                                               

                                                                                    

Er gebeurt op dit moment een hoop in de wereld.
Het milieu staat zwaar onder druk.
De ijskappen smelten met grote snelheid.
De ozonlaag neemt ernstig in kwaliteit af.
De aarde protesteert en reageert steeds heftiger.
Het weer is wereldwijd van slag.
Hoeveel meer gaan we nog aan problemen met de natuur krijgen?

Het ene deel van de wereld zegt dat het andere deel van de wereld een bedreiging is en het andere deel van de wereld zegt dat het ene deel van de wereld een bedreiging is.
Hoever en hoelang blijven ze elkaar tarten?
Wanneer barst die bom? 
Leidt dit tot een nieuwe grote oorlog waar dan ook in de wereld?
Zijn we wel een bedreiging van elkaar en voor elkaar of wordt die indruk gewekt door wereldleiders die er bij gebaat zijn dat er geen vrede komt en dat de mensen zich angstig en bedreigd voelen en blijven voelen?
Hoeveel baat hebben zij bij het feit dat jij en ik bang zijn?
Als we hen dan alle macht geven, beloven zij dat zij ons zullen beschermen en blijven beschermen.
Beschermen tegen wat?
Beschermen tegen wie?
Ben jij al bang of bang genoeg om alle macht uit handen te geven?

De maatschappij wordt steeds harder. Volhouden in deze maatschappij is ongeveer hetzelfde als meedoen aan een 'ratrace'.
Er moet steeds meer gepresteerd worden, het niveau moet steeds hoger worden en waar de druk vandaag wordt opgeschroefd, lijkt het morgen al weer een normaal en geaccepteerd verschijnsel.

Je ziet steeds meer mensen uit balans raken en hoe meer mensen er uit balans raken, hoe groter het risico wordt dat deze maatschappij, dat onze cultuur, ook uit balans zal raken.
Als onze maatschappij, onze cultuur uit balans raakt, valt hij om.
Als onze maatschappij, onze cultuur omvalt, is dat de zoveelste cultuur in de geschiedenis van de mensheid die het niet heeft gered.

Wat kun je hier aan veranderen en kun je hier iets aan veranderen?

Je kunt hier iets aan veranderen als je kunt leren om het leven op een andere manier te doorgronden.
Wat moet je van het leven leren begrijpen?

Je moet leren begrijpen, dat:
Alles waar ze ons voor waarschuwen, niet waar is.
Alles waarvoor jij bang bent, niet waar is.
Alles waarvan jij denkt dat het waar is, niet waar is.
Alles wat ze jou vertellen over alle bedreigingen en over alle noodzakelijke maatregelen die ze daarvoor moeten treffen, gelogen is en niet waar is.
Alles wat ze jou vertellen over het feit dat je niet goed of niet goed genoeg bent en dat ook nooit zult worden of zijn, gelogen is en niet waar is, want de essentie van het leven houdt als vanzelf in, dat jij briljant bent en dat je de beste bent, sterker nog, dat je de 'allerbeste' bent. Dit geldt ook voor hem en en dit geldt voor haar, maar het geldt al helemaal voor jou, precies zoals het geldt voor mij en zoals het geldt voor iedereen.

Hoe het komt dat ik dat weet?

Omdat ik heb geleerd om op een andere manier naar het leven te kijken. Jij, ik, wij allemaal leven in een illusie. De wereld waarin jij leeft is een illusie, waarin alles wat jij beleeft de waarheid en echt is, zolang als het de waarheid en echt is en tot het moment dat jij bepaalt dat het niet meer de waarheid en dus niet meer echt is.

Jij bepaalt dus jouw wereld. Jij bepaalt jouw waarheid en jij bepaalt dus ook jouw illusie, zoals ik het bepaal voor mijn wereld. Wij worden bang gemaakt waardoor wij datgene voor onszelf gaan bepalen wat anderen willen wat wij voor onszelf gaan bepalen, omdat het hun erg goed uitkomt. Omdat zij daardoor de macht kunnen blijven houden.
Dit gebeurt op grote schaal en dit gebeurt op kleine schaal.

Wordt het niet eens tijd dat wij voor onszelf gaan bepalen wat wij zelf willen.
Wil jij angst of streef je daarnaar?
Wil jij oorlog of je streef je daarnaar?
Wil jij verdriet, chaos en ellende of streef je daarnaar?
Wil jij dat de wanhoop die je bij zoveel mensen om je heen ziet, blijft?
Wil jij dat deze wereld op allerlei fronten een slagveld blijft?

Wil je weten hoe dat dan zit en hoe het allemaal is ontstaan?
Wil jij weten hoe jij voor jou zelf jouw illusie, jouw wereld kunt veranderen, dan is hier een hoop voor jou te lezen.

Misschien kom ook jij, net als ik, er dan achter dat we de wereld zelf kunnen veranderen. We hebben daar nog de wereldleiders en noch onze religies en hun leiders voor nodig.
Wij kunnen deze wereld ombouwen van het slagveld wat het nu is tot een nieuwe wereld.
Wij kunnen deze wereld ombouwen tot een nieuw paradijs.
Wij, jij en ik, kunnen dat van deze wereld maken.

Hoe?

Je hoeft alleen maar, net als een grote arend, jouw eigen machtige vleugels uit te slaan en je te verheffen boven het 'massabewustzijn' wat deze aarde regeert.
Je hoeft alleen maar wakker te worden uit deze droom.
Je hoeft alleen maar uit jouw illusie te stappen en je te richten op de werkelijkheid. 
Een werkelijkheid die geen illusie is.

Je hoeft alleen maar te stoppen met het zijn van een ziende blinde, van een horende dove en van een levende dode.

Ons bewustzijn moet veranderen.
Bewustzijn is 'Bewust Zijn'. 'Bewust Zijn' word je als je weet wie je bent en weet wat je bent. Als je weet wie je bent en weet wat je bent, kun je worden en zijn wie je bent en wat je bent en dan verkrijg je dus het 'Bewust Zijn'.

Problemen in en van deze wereld zijn afgestemd op het bewustzijn, het massabewustzijn van deze wereld. Je kunt deze problemen nooit oplossen met oplossingen die hetzelfde bewustzijn hebben als de problemen. Je kunt de problemen alleen maar oplossen met oplossingen die een hoger bewustzijn hebben dan het bewustzijn van deze problemen.
Je kunt geweld nooit oplossen met ander geweld.
Je kunt een oorlog nooit oplossen met een andere oorlog.
Deze oplossingen leiden uitsluitend en al duizenden en duizenden jaren tot de wet van:
'Oog om oog, tand om tand'.

Vrede kun je niet met een groot kanon verdedigen. Wat je met een groot kanon kunt doen, is anderen zo bang maken, dat ze jou niet durven aan te vallen. Die anderen zullen alleen maar zoeken naar een nog groter kanon om jou weer bang te maken en uit te dagen.
Vrede kun je niet verdedigen en echte vrede hoef je niet te verdedigen.
Vrede is een bewustzijnstoestand dat leeft in jouw hart en in mijn hart en dat er gewoon is en nooit afgedwongen kan worden, nog niet met duizend kanonnen.
Vrede is weten dat alles één is en dat alles en iedereen verbonden is met elkaar.
Vrede is weten dat als ik jou schaad, ik mijzelf schaad.
Vrede is weten dat als ik jou verhef en help om verder te komen, ik mijzelf verhef en help om verder te komen.

Om dat "bewust zijn" te verkrijgen, zul je je moeten richten op het spirituele aspect van het leven, van jouw leven. Wij allen richten ons bijna uitsluitend op het fysieke en materiële aspect van het leven.
Doordat er geen balans is in het materiële en in het spirituele aspect van ons leven, zijn wij uit balans.
Door dit uit balans zijn, zijn wij allemaal de weg kwijtgeraakt en terechtgekomen en verdwaald in de jungle. De jungle waar de wet van de sterkste nog altijd heerst en waar de wet luidt van eten of gegeten worden.
Met spiritualiteit wordt hier geen religie bedoeld en ook geen spiritualiteit die gebouwd is op het principe van dualiteit.

Het krijgen van balans in het leven lukt alleen als je bereid bent een keus te maken.
Of het nodig is dat jij, net als ik een keus maakt in jouw leven en voor jouw leven?
Een keus die het verschil kan maken?

Ik voelde en wist dat er iets moest en moet gebeuren in deze wereld.

Ik ben lang geleden met mijn eigen spirituele reis begonnen, omdat ik er van overtuigd was dat alle ellende, alle chaos, alle verdriet, alle ziektes en alle angst in deze wereld nooit de bedoeling van het Leven kon en zou kunnen zijn.

Ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat wij ergens in een duizelingwekkend diep verleden van onze evolutie, de Weg zijn kwijtgeraakt en niet meer wisten en begrepen hoe het Leven wel geleefd moest en moet worden. Ondanks het niveau van onze huidige wetenschap ben ik er van overtuigd dat wij ook nu niet meer weten en niet meer begrijpen hoe de natuurlijke wetten van het Leven werken en hoe de “ketting van oorzaak en gevolg” op spiritueel en materieel gebied, werkt en continu invloed heeft op ons Leven.

Tijdens deze reis kwam ik er achter dat alle problemen, die ik zelf tegenkwam in mijn leven, alle problemen met andere mensen en alle problemen met situaties, niet de schuld waren van anderen maar werden veroorzaakt door alles wat er in mijzelf leefde. Deze ontdekking was voor mij een schok, omdat het zo veilig en zo comfortabel was om de oorzaak van mijn problemen bij jou, dus bij anderen, neer te leggen.
Hoe kon het dan zijn dat niet jij maar ikzelf de oorzaak was van al mijn ellende?

Dit besef was ongelooflijk schokkend maar toen het na verloop van tijd voorzichtig tot mij door begon te dringen, zag ik langzaamaan ook de voordelen ervan in.
Als ik dan in staat was om van mijn eigen leven een puinhoop te maken, om situaties te creëren waar ik niet blij van werd, dan was ik misschien ook wel in staat om mijn eigen Leven weer op het goede spoor te krijgen, om het roer om te kunnen gooien. Als mij dat zou lukken, zou ik ook weer de kapitein kunnen worden van het schip van mijn eigen Leven en dus zelf de richting kunnen geven aan de koers van mijn eigen Leven. Als mij dit zou lukken, zou ik met deze kennis andere mensen, die geïnteresseerd zouden zijn, kunnen benaderen en kunnen helpen om hun Leven ook weer op de rails te krijgen.
Ik zou mijn kennis op het internet kunnen plaatsen, waar het voor iedereen vrij toegankelijk zou zijn.

Op dit punt begon mijn reis pas echt en werd ik extra alert en extra gedreven om resultaat te boeken. Om werkelijk stappen te kunnen maken op deze Weg.

Deze reis heeft mij uiteindelijk naar binnen geleid. Naar binnen in mijn eigen systeem en diep van binnen heb ik de antwoorden gevonden op de vele vragen die ik had. Toen ik de antwoorden begon te begrijpen en er naar probeerde te leven, veranderde mijn bewustzijn in 'bewust zijn'. Toen mijn bewustzijn veranderde, veranderde mijn Leven, in ieder opzicht.

Waar dit allemaal toe heeft geleid, kun je lezen in mijn boekje 'Een wonderbaarlijke reis' en in de artikelen die ik daarna heb geschreven.
(Klik hierboven op de rode pijl bij de rubriek 'artikelen').

Als je interesse hebt, geeft deze website jou heel veel informatie hoe je jouw eigen leven en de situatie in de wereld kunt aanpassen en kunt veranderen.

 

Als jij het er in jouw hart mee eens bent dat alle verdriet, alle angst, alle wanhoop, alle chaos, alle ruzies en alle oorlogen in deze wereld, nooit de bedoeling van het Leven kunnen zijn en als jij dat in jouw hart ook absoluut niet nastreeft, dan zul jij iets in jouw leven moeten veranderen.

Vaak hoor je zeggen dat je normaal moet doen. Hoe vaak hoor je niet: 'Doe normaal, doe gewoon'! Zolang wij normaal en gewoon doen in deze wereld, dus datgene blijven doen wat we altijd al deden en het op dezelfde manier blijven doen zoals we het altijd al deden, als wij dus blijven denken op dezelfde, normale en onveranderde manier, als wij blijven handelen op dezelfde, normale en onveranderde manier, zal alles altijd het zelfde, normaal en onveranderd blijven.

Deze wereld is geen vredelievend oord. Deze wereld is geen plaats waar we tolerant zijn ten opzichte van elkaar. Deze wereld is geen plaats waar we ons realiseren dat als wij elkaar vernietigen wij ons zelf vernietigen. Deze wereld is geen plaats waar iedereen zich veilig voelt. Deze wereld is geen plaats waar iedereen voldoende eten en voldoende kleren heeft. Deze wereld is geen plaats waar we zonder ziektes en zonder lijden en angst kunnen leven. Deze wereld is al helemaal geen plaats die vrij is van chaos.
Is deze wereld het prototype van een plaats die jij 'normaal' wilt noemen en die jij 'normaal'  kunt noemen?
Accepteer jij deze 'normaalheid'?
Heb jij daar vrede mee?

Voor mij hoort alles wat wij in deze wereld zien, meemaken en ervaren tot het 'abnormale'.
Ik realiseerde mij dat ik van al het 'normale' af moest om te begrijpen waarom het 'normale tot het abnormale leidt'.
Dit betekende voor mij dat ik mij realiseerde dat ik op een andere manier moest leren denken, op een andere manier moest leren handelen, dat ik moest leren om te begrijpen waarom dat wat wij het normale noemen eigenlijk het abnormale is en hoe wij het abnormale weer kunnen terugbrengen tot het  normale, tot de normale wereld waar iedereen in vrede, in liefde, in harmonie, zonder angst, zonder chaos en zonder ziekte kan leven.
Dit betekende voor mij dus dat ik moest leren om te veranderen en eerst moest uitzoeken hoe ik zou moeten veranderen.

Als jij het 'normale' van deze wereld eigenlijk ook als het abnormale ziet, als jij ook behoefte hebt om dit abnormale terug te brengen tot een vorm van normaalheid, waarin het weer prettig is om te leven, als ook jij iets aan die situatie zou willen veranderen, zal dat nooit gebeuren door alle dingen die jij al deed en de manier waarop jij alle dingen al deed, ongewijzigd en onveranderd te laten.

Juist en alleen door de dingen anders te doen en door andere dingen te doen, zal als gevolg daarvan, het resultaat ook anders zijn. Deze veranderingen moeten dan wel liggen buiten het krachtveld van de 'dualiteit', een werking, die onafgebroken wordt gehanteerd door het ego.

Wil jij de dingen in jouw Leven veranderen, wil jij “het Leven” veranderen, wil jij de wereld veranderen, dan zal jij (net als ik) de dingen in jouw leven anders moeten gaan doen en zal jij juist andere dingen moeten gaan doen, dingen die dus liggen buiten de werking van het krachtveld van de dualitiet, om het resultaat van die verandering in jouw leven, in 'HET LEVEN"  op deze wereld te laten doorwerken.

Gelukkig komen er steeds meer mensen die deze waanzin niet meer begrijpen en het van de daken roepen.


Het wordt hoog tijd dat we wakker worden.

 

Natuurlijk is alles wat hier staat niet meer en niet minder dan de inzichten en de gevoelens die ik erover heb en voel. Het zijn mijn ervaringen en dus is het mijn waarheid, niet meer en niet minder. Misschien kun je ze in overweging nemen en zien wat het doet met jou.
Misschien kan het een sleutel zijn om de deur van jouw eigen bron weer te ontsluiten en jouzelf daardoor jouw eigen, bijzondere ervaringen binnen te leiden.

 

Samenvattend:

Eerst komt de verwondering en de verbazing.
Verwondering en verbazing over hoe het leven en deze wereld in elkaar zit.
Vaak gebeurt dit door dingen die je meemaakt in jouw eigen leven en dingen die je ziet in het leven van anderen.
Dingen die je niet begrijpt en die dikwijls veel pijn en verdriet veroorzaken.
Dan komt de drang en de behoefte om te gaan begrijpen wat er allemaal fout zit in deze wereld.
Wat er fout zit in het leven, wat er fout zit in jouw leven en in de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Je neemt de beslissing voor jouw eigen leven dat er iets moet gebeuren.
Je beslist dat voor jou nu 'genoeg, genoeg is', je beslist dan 'tot hier en niet verder'.
Dan komt de behoefte om te gaan begrijpen hoe het wel moet, hoe het wel kan en hoe we dat kunnen bereiken.
Je gaat op zoek naar de wetten van het leven, de Natuurlijke, de Kosmische of de Goddelijke wetten.
Gelukkig is daar al ontzettend veel over gepubliceerd, vooral op het internet.
Ook deze website probeert daar iets aan bij te dragen.
Als je deze wetten gaat begrijpen en gaat doorgronden, begin je ook voorzichtig te begrijpen hoe wij de situatie in deze wereld kunnen gaan veranderen.
Je komt er dan achter dat je deze wereld alleen maar kunt veranderen door jezelf te veranderen.
Als je jezelf kunt veranderen, merk je dat jouw wereld, jouw leven begint te veranderen.
Als je merkt dat jouw wereld begint te veranderen, merk je ook dat de wereld om jou heen begint te veranderen.
Als de wereld om jou heen begint te veranderen, is het veranderingsproces op een grotere schaal ingetreden.
Als we in staat zijn om allemaal te veranderen, zal deze wereld spoedig een nieuwe plaats zijn om te leven.
Een plaats waar de tolerantie, de zorgen voor elkaar en om elkaar, de vreugde en de liefde opnieuw zijn teruggekeerd.

Dan zal deze wereld geen plaats meer zijn met oorlogen, met angst, met schaarste, met honger en met armoede maar dan zal deze wereld een plaats zijn van vrede, van liefde en van overvloed, voor iedereen.

 

 

Alleen door je vleugels uit te slaan en op te stijgen, verhef je je boven het " Bewustzijn van de massa " .
Hierdoor krijg je inzicht in hoe de dingen anders kunnen en anders moeten.
Het intensere licht van dit ander, hoger Bewustzijn zal ons helpen duidelijkheid te geven in de problemen van deze wereld en  zal ons helpen naar nieuwe oplossingen te zoeken.
Vanuit dit ander, hoger Bewustzijn kunnen wij dan een nieuwe wereld scheppen waar de rust, de balans, de vrede en de liefde weer opnieuw zullen terugkeren en onze wereld zullen gaan regeren.

 

Voordat er vrede zal zijn in de wereld,
Zal er vrede moeten zijn in alle landen.

Voordat er vrede zal zijn in alle landen,
Zal er vrede moeten zijn in alle steden.

Voordat er vrede zal zijn in alle steden,
Zal er vrede moeten zijn tussen alle buren.

Voordat er vrede zal zijn tussen alle buren,
Zal er vrede moeten zijn in alle huizen.

Voordat er vrede zal zijn in alle huizen,
Zal er vrede moeten zijn in het hart.

Vrede in de harten van alle mensen.

 

Chinese philosoof - Lao-Tse - 6de eeuw voor Christus

 

                   

 

                                                                               

Winston Lucassen

Naar boven