De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

To be or not to be

 

Met dit verhaal hoop ik om je duidelijk te kunnen maken dat er iets in deze wereld moet gebeuren. Niet zomaar iets maar werkelijk iets.

Deze wereld moet veranderen.
Het bewustzijn van deze wereld, van alle mensen die er op leven, moet veranderen.

Zo lang als er leiders zijn van landen die de oorlog verklaren aan leiders van andere landen en zo lang als er mensen zijn die bereid zijn om hun geweren en kanonnen op te pakken om andere mensen te doden, is het niet goed en deugt het niet in en op deze wereld.

Zo lang als we in staat zijn om te doden om een stukje land, om wat heuvels, om wat bomen, wat zand en wat water te veroveren of om het idee van één enkele leider te verdedigen, is de situatie in deze wereld verschrikkelijk en zal het uiteindelijk alleen maar leiden tot vernietiging van alles wat leeft.
Naast het in staat zijn om elkaar zonder enig pardon te kunnen doden, zijn er ongelooflijk veel andere dingen die ons allemaal ongelukkig, angstig en wanhopig maken.

Om te laten zien hoe wanhopig deze wereld is, neem ik hier een deel van een artikel over van de World Health Organization (WHO) over zelfdoding in de wereld.
 

Zelfdoding in de Wereld

Het probleem

·    In Het jaar 2000 stierven er ongeveer één miljoen mensen door zelfdoding: een "op Wereld niveau" sterfte gemiddelde van 16 per 100.000, of één dode per iedere 40 seconden.

·    In de laatste 45 jaren is het aantal zelfdodinggevallen wereldwijd met 60% toegenomen. Zelfdoding hoort nu bij de drie grootste oorzaken van sterfte onder de mensen in de leeftijdsgroep van 15-44 jaar (dit geldt zowel voor mannen als vrouwen; deze cijfers houden nog niet eens de pogingen van zelfdoding in zonder “succes” want dan liggen de cijfers nog 20 keer hoger dan de zelfdodingspogingen met een dodelijke afloop.

·    Wereldwijd wordt zelfdoding in 1998 geschat op 1,8% van alle “ziektes”. In 2020 wordt dit cijfer op 2,4% geschat voor landen met een hogere welvaartsgraad en voor de landen die voorheen door socialistische regimes werden geregeerd.

·    Hoewel oorspronkelijk de gemiddelden van zelfdoding het hoogst waren bij volwassen mannen, nemen de gemiddelden onder jonge mensen met zo een enorme stijging toe, dat zij nu tot de groep horen met het grootste risico, zowel in de ontwikkelde als in de onderontwikkelde landen.

·    Psychische problemen (voornamelijk depressies) kunnen voor meer dan 90% in verband worden gebracht met alle gevallen van zelfdoding; hoewel, zelfdoding het resultaat is van vele complexe sociaal-culturele factoren en zij vaker lijken voor te komen in situaties en perioden van sociaal-economische-, familie- en persoonlijke crisissituaties (bijvoorbeeld door het kwijtraken van een geliefde, kwijtraken van je werk of van het besef dat je je gezicht verliest en daardoor je “gevoel van eer”).
 
 

 


Wij doden onszelf niet omdat wij gelukkig zijn.
wij doden onszelf niet omdat we rust en vrede in ons hart hebben.
Wij doden onszelf niet omdat wij Het Leven begrijpen en omdat wij ons één voelen met al het Leven.
Wij zijn ongelukkig, angstig en velen van ons zijn wanhopig tot in de hoogste graad.
Als je de cijfers ziet van het artikel van de World Health Organization, dan kun je zien dat al deze verschrikkelijke gevoelens die leiden tot zelfdoding, enorm stijgen.

Wat gebeurt er allemaal op deze Wereld en is er een manier waarop we ons leven en deze wereld kunnen veranderen?

Al de oorlogen in deze wereld, al het ongeluk, alle wanhoop, alle angsten en alle andere verschrikkelijke dingen in deze wereld zullen voortduren zolang wij het goed vinden en toestaan dat al deze dingen in en op deze wereld gebeuren.
Al deze dingen zullen stoppen als jij en ik beslissen dat zij zullen stoppen.
Al deze dingen zullen stoppen als jij en ik zullen beslissen dat genoeg genoeg is en dat deze wereld zal moeten veranderen.
Al het doden zal stoppen als jij en ik beslissen dat de leiders van de landen van deze wereld een oorlog kunnen verklaren zonder een leger, zonder jou en zonder mij. Dan zal al deze ellende stoppen en zal deze wereld veranderen in een betere wereld.

“Jij en ik zijn de wereld, dus jij en ik samen kunnen besluiten wat voor soort wereld deze wereld moet, kan en dus zal worden”.

Zo lang als er oorlogen zijn in en op deze wereld, is het nog nooit een oplossing geweest van de problemen die die oorlogen veroorzaakt hebben, maar, door de wetten van de dualiteit, is iedere oorlog altijd een reden geweest voor een nieuwe oorlog.
De wetten van de dualiteit leiden altijd tot de wet van : “Oog om oog, tand om tand”.

Ik denk en ik weet dat wij onze levens kunnen veranderen en dat wij dus deze wereld kunnen veranderen. Ik hoop je in dit artikeltje een aantal punten te kunnen aangeven waarmee ik jou dat kan duidelijk maken. Aan het eind zal ik proberen de verschillende punten tot één geheel te smeden, waarmee mij visie hopelijk nog duidelijker over zal komen.
 

“Scheppingskracht”:

De mens heeft de kracht om te scheppen. Dit wordt veroorzaakt doordat het universum werkt als een spiegel voor alle dingen die wij vinden en voor alle dingen waarvan wij overtuigd zijn. Daardoor zullen wij datgene ervaren wat wij vinden. Wij zullen datgene ervaren waarvan wij overtuigd zijn. Hierdoor zullen wij beleven wat wij vinden en zullen wij dus die illusionele wereld betreden. Een wereld die een waanzinnig hoge realiteitsgraad heeft. Dit geldt voor ieder mens. Doordat ieder mens een uniek pakket heeft van de dingen die hij vindt, van de overtuigingen die hij heeft, van zijn eigen culturele, sociale en religieuze achtergronden, van zijn eigen karaktertrekken en ego, leeft ieder mens in een unieke, in een eigen illusionele wereld. Wij begrijpen niet dat anderen niet begrijpen wat wij in deze illusionele wereld beleven en ervaren. Eigenlijk leeft ieder mens daardoor in eenzaamheid en heeft ieder mens het gevoel dat hij anderen niet begrijpt en dat anderen hem niet begrijpen.
 

“Het web”:

Alles wat is, is energie. Alles wat bestaat, is opgebouwd uit energie. Deze energie is opgebouwd uit oneindig vele identieke, allerkleinste deeltjes. In essentie is dus alles wat is, gelijk aan elkaar, doordat alles wat is, is opgebouwd uit een massa van dezelfde identieke, allerkleinste deeltjes. Het uniek zijn van alles wat is, wordt veroorzaakt doordat alle afzonderlijke unieke dingen van alles wat is een eigen, unieke trillingsgraad hebben. In essentie ben ik dus absoluut gelijk aan jou of in elk geval zijn wij opgebouwd uit dezelfde éénheid, met het verschil dat wij unieke trillingsfrequenties hebben. Doordat alles wat is, verbonden is met elkaar, hebben alle mensen via de energie die bestaat in de ruimtes tussen alle mensen en die weer is opgebouwd uit een massa van dezelfde allerkleinste energiedeeltjes, een onlosmakelijke verbondenheid met elkaar. Wij zijn via draden van energie met elkaar verbonden. Alles wat ik doe, zal daardoor door anderen worden opgemerkt, door onze onlosmakelijke verbondenheid. Zo zijn wij dus in een energetisch web met elkaar verbonden.
 

“Eenheid van alles wat is met alles wat is”:

De eenheid van alles wat is, is beschreven en verklaard in het stukje over het web.

Ik kan een tafelblad aanwijzen en zeggen dat dat de tafel is. Ik kan echter ook de tafelpoten aanwijzen en zeggen dat dat de tafel is. Zo vertegenwoordigen de delen van het totaal het totaal. Zoals ik een deel ben van het totaal, van alles wat is, zo vertegenwoordig ik dus ook alles wat is. En als ik er dieper over nadenk, kan ik zeggen: Als deel van alles wat is, door mijn verbinding met alles wat is, ben ik alles wat is en is alles wat is, gelijk aan mij”.

Dit is heel belangrijk. Dit betekent namelijk ook het volgende:

Alles wat ik doe heeft invloed op ieder ander mens en op alles op deze wereld. Ook al zie ik geen resultaat, door mijn verbinding beďnvloed ik al het leven om mij heen.

Dit betekent ook dat als ik geslagen word door iemand en ik sla terug hebben deze actie en reactie een absolute invloed op al het leven op deze planeet. Dit betekent ook dat als ik geslagen word en ik keer mijn andere wang toe, deze actie en andere reactie ook een absolute invloed hebben op al het leven op deze planeet.

Wij kunnen dus zelf kiezen wat wij onszelf, anderen en al het leven op deze planeet aandoen.
 

De “waterbak”:

Als ik een heel klein steentje in een bak met water gooi, zal de werking van dat steentje op het moment dat het steentje het water raakt zodanig zijn, dat het iedere waterdruppel in die bak zal “beroeren”. Iedere druppel zal reageren en in beweging komen. Sommige druppels zullen hoog opgetild worden en golfjes veroorzaken en sommige druppels zullen licht geraakt worden en licht bewegen, maar alle druppels zullen bewegen. Als ik een grote steen in die bak met water gooi, zal het effect van de (bewegende) steen op de waterdruppels hetzelfde zijn, maar dan in een versterkte mate. De beweging van de druppels en dus de chaos in die bak met water zal dan veel erger zijn dan wanneer ik een klein steentje in die waterbak gooi.
 

Het begrip “worden”:

Vraag de mens wat hij zoal wil en hij weet het meestal precies. Vraag de mens wat hij wil worden en ook dat weet hij precies. Vaak geeft hij op de vraag wat hij wil worden nog gedrevener antwoord dan op de vraag wat hij wil. Hij wil rijk worden, hij wil gelukkig worden, hij wil gezond worden, hij wil bekend of beroemd worden en zo kun je nog even doorgaan. Helaas blijft het echter vaak bij het gegeven dat hij het wil worden en het komt eigenlijk maar heel zelden voor dat hij al die dingen die hij wil worden ook werkelijk wordt.
 

“De stroom van buiten naar binnen en van binnen naar buiten”:

De mens is opgebouwd uit een massa van de allerkleinste, meest elementaire energiedeeltjes die in het universum bestaan. Deze allerkleinste en meest elementaire energiedeeltjes bezitten de basiseigenschappen van het leven. Ze bezitten als kenmerk, als eigenschap de blauwdruk van het leven. Deze blauwdruk is het goddelijk aspect van het leven. Wij zijn dus opgebouwd uit een massa van de allerkleinste deeltjes die het goddelijk aspect als kenmerk, als eigenschap hebben. Hierdoor vertegenwoordigen wij dus het goddelijk aspect en zijn wij het goddelijk aspect. Helaas zijn wij dit allemaal vergeten. Wij bezitten goddelijke scheppingskracht. Alles waar wij last van hebben, zo concluderen wij, wordt veroorzaakt door dingen die ons toevallen, die over ons heen komen. Als wij ziek worden, ligt de oorzaak buiten ons. Wij worden van buiten naar binnen toe ziek gemaakt. Als wij problemen hebben met andere mensen, ligt dit aan die andere mensen die ons niet begrijpen of die wij niet begrijpen. Zij zijn de oorzaak van onze ellende. Onze ellende komt van buiten en werkt in op ons binnenste en maakt ons verdrietig, ellendig, boos, ziek, enz.

De oplossingen van al deze problemen moeten ook van buiten naar binnen komen. De dokter maakt ons beter door een pil, een poeder, een injectie, een operatie. Allemaal handelingen die gekenmerkt worden doordat ze voor ons “de stroom” hebben dat ze voor ons lopen “van buiten naar binnen”. Als ik van jou ziek wordt, als ik door jou boos, verdrietig, ellendig ben geworden, dan kan dat worden opgelost doordat jij jouw gedrag verandert, waardoor ik mij weer beter ga voelen. Door een stroom van buiten naar binnen.

De enige oplossing van alle hierboven genoemde problemen is om de stroom om te draaien en de stroom van binnen naar buiten te laten lopen. Door het roer in eigen handen te nemen en zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven op te eisen.

Als je het volgende verschil begrijpt, begrijp je het verschil tussen slachtoffer en heerser over je eigen leven. Je begrijpt het verschil tussen angst en liefde. Je begrijpt het verschil tussen oorlog en vrede. Het verschil waar het om gaat zijn de volgende twee uitspraken:

·        “Het is erg dus ik vind het erg”.

·        “Ik vind het erg dus het is erg”.
 

Het “Ego”:

Het ego is één van de twee “ikken” die in ieder van ons aanwezig is. Het is de onechte, de valse ik en gericht op het besef van afsplitsing, van dualiteit en daardoor gericht op het altijd aanwezige besef van angst. Naast het ego bestaat het zelfbewuste IK. Deze IK heeft zich teruggetrokken in de diepste grot die in ieder van ons, diep van binnen, gelegen is. Deze IK is gericht op het besef van éénheid en daardoor gericht  op het altijd aanwezige besef van liefde. Deze IK is verbonden met het goddelijk aspect, dat wij van nature in ons dragen, omdat wij zijn opgebouwd uit een massa van de allerkleinste en meest elementaire energiedeeltjes, die als kenmerk, als eigenschap, het goddelijk aspect in zich dragen. Dit aspect van eenheid, ervaren wij als Liefde.

Zie ook het artikel op deze site met de titel “Het Pad & Spiritualiteit” waar ik dieper inga op de werking van het ego.
 

Het begrip “Zijn”:

Waarom al deze omschrijvingen van al de hierboven genoemde onderwerpen? Omdat al deze begrippen kunnen aantonen waar het om gaat. Waar het namelijk om gaat zijn de verbanden. Ik zal proberen uit te leggen welke stukjes van de puzzel hiermee op hun plaats vallen.

De mens weet precies wat hij wil en wat hij wil worden. Daar blijft het dan meestal bij. Hij weet wat hij wil worden maar hij zal het nooit worden. Wij mensen zijn, zoals hierboven uitgelegd, creatieve, scheppende wezens. Op het moment dat wij kiezen om iets te zijn, maken we de stap van het “willen worden” naar het “zijn”. Je bent het op het moment dat je beslist dat je het bent, je bent het op het moment dat je er voor kiest het te zijn. Zolang je het niet bent, ben je het niet en zul je het ook nooit worden. Je wordt het door het te zijn. Of zoals Shakespeare zei: “To be or not to be, that is the question”.
 

En nu pakken we de lijmpot.

Waarom spelen al deze begrippen een rol in dit verhaal?

Deze wereld leeft in chaos, in ellende, in verdriet, in oorlog, in een alles verzengende angst, die alles en iedereen ziek maakt. Kijk om je heen, lees de kranten en je zult niet kunnen ontkennen dat dit zo is. Je hoeft geen bijzondere gaven te hebben om die conclusie te kunnen trekken. De wereld moet veranderen. Ik kan gaan zitten wachten totdat jij je verandert. Ik kan mij wederom gaan zitten concentreren op de stroom van buiten naar binnen en dan weet ik één ding zeker, er zal absoluut niets gebeuren. Als ik wacht op jou en jij wacht op mij, gebeurt er niets. Als wij nu samen de stoute schoenen aantrekken en samen de wereld gaan veranderen, zal de wereld veranderen. Iemand moet het doen. Iemand moet beginnen.

Hoe kunnen jij en ik de wereld veranderen?

We kunnen de wereld pas veranderen als wijzelf het besluit nemen om zelf te willen veranderen. Als wij in ons leven een nieuw doel voor ogen nemen, als wij ons voor ogen nemen dat wij zullen veranderen, dan heeft dit, door de onlosmakelijke verbinding met alles wat is, absoluut invloed op alles wat is. Kies een doel. Kies het meest verheven visioen van het Leven dat jij je kunt voorstellen.

Hoe verander ik mijzelf? Je zult moeten beginnen om jouw ego af te breken. Al eerder heb ik het daarover gehad. Daarnaast zul je je moeten gaan inbeelden dat je al bent wie je in jouw nieuwe visioen wenst te zijn. Als je het wilt worden, zul je de keus moeten maken dat je het bent. Want, hadden we niet gezien, dat je het bent op het moment dat je beslist dat je het bent, dat je het bent op het moment dat je er voor kiest het te zijn. Zolang je het niet bent, ben je het niet en zul je het ook nooit worden. ”Je wordt het pas door het te zijn”.

Als je er voor kiest om deze actie op te starten, betreed je de “Weg” en begeef je je in het land “Spiritualiteit”. Naarmate je verder vordert op de Weg, zul je merken dat je steeds “bewuster” gaat worden. Er zullen, stukje bij beetje, steeds meer puzzelstukjes naar beneden dwarrelen en ergens hun plaats in de puzzel gaan innemen.

Hoe bewuster je wordt, hoe meer gerichter je bent. Hoe meer je je gaat beseffen dat je bent wat je bent en dat je het alleen maar kunt zijn door het te zijn. Hoe meer je je beseft dat je het bent door het zijn, hoe zwaarder je wordt. Zwaar in de zin van “een grotere steen”. Deze vergelijking met ‘grotere steen’ legt meteen de relatie naar de waterbak. Als ik mijzelf kan verzwaren door bewuster te worden, heb ik ook een grotere invloed op de bewegingen van de waterdruppels in de waterbak, ik kan meer golfjes en hogere golfjes veroorzaken dan een lichtere steen. Ik kan meer chaos veroorzaken in de waterbak. Ik hoef dus alleen maar in het water van de stroom van de rivier te springen, die wij “maatschappij of cultuur” noemen.

In plaats van de waterbak kan ik in mijn voorstelling ook het web nemen, waarbij de draden van het web de druppeltjes van de waterbak zijn. Als ik dus als een steeds meer bewuster persoon de draden van het web aanraak, beroer, zal dit meer geschud in het web geven dan als ik minder bewust, minder zwaar ben. En omdat wij in het web met iedereen en alles zijn verbonden, zal iedereen merken dat ik schud. Ze zullen me dat niet in dank afnemen, maar ze zullen het wel merken.

Mijn conclusie uit dit verhaal is dus dat als ik bewuster kan worden door steeds gerichtere doelen voor ogen te nemen en door te besluiten dat ik datgene zal zijn dat ik in mijn doel voor ogen heb en als ik daarnaast in staat ben om mijn ego steeds verder af te breken, ik daardoor ook een grotere invloed op het leven om mij heen zal gaan uitoefenen. Er zit echter ook een nadeel aan, de veranderingen zullen altijd opvallen, hoe subtiel je ook probeert te zijn, hoe argeloos als een duif en hoe listig als een slang je ook probeert te zijn, het zal opgemerkt worden en ze zullen je er op aanspreken. Dat is de prijs die je moet willen betalen en dat zal jou, op jouw Weg op de proef stellen, hoe ver je nu echt bent gegroeid en hoe ver je bereid bent om te gaan.

Als aanvulling neem ik nog twee nieuwe begrippen op.
 

“Zijn en Hebben”:

De huidige mens, de mens van de maatschappij zoals wij die nu kennen, de door de cultuur gevormde mens, weet precies wat hij wil hebben. Hij wil of moet geld hebben, hij moet macht hebben, hij moet een mooie partner hebben, hij moet een groot huis hebben (vooral groter dan ieder ander), kortom, binnen de kortste keren noemt hij je exact op wat hij moet hebben. En als hij dan alles heeft, dan denkt hij dat hij misschien, heel misschien ook wel iemand is. Ooit hoorde ik iemand zeggen: “Als ik een mooi huis heb aan het water, dan ben ik iemand”. Hebben verplicht je tot denken. Je moet op zijn minst toch wel even denken wat je niet allemaal moet hebben. Hebben schept ook verwachtingen.

De mens die slechts gevormd is door de natuur en slechts gericht is op de natuur, heeft niet, heeft niets, maar is. Hij denkt niet, hij is. Hij is en weet dat hij is. Hij is zich bewust van zijn “zijn” en dus in het bezit van het “bewust zijn”, oftewel het “bewustzijn”. Hij denkt niet omdat dat niet nodig is. Hij is en omdat hij bewust is, is hij alles wat er te zijn valt. Hij is compleet en als deel van het totaal is hij het totaal. Hij is wat hij wil zijn omdat hij bewust is van zijn “zijn”. Hij is zelfs het universum als hij verkiest dat te zijn met zijn vermogen om bewust te kunnen zijn. Als je het universum kunt zijn dan kun je ook god zijn, want god is het universum en het universum is god.

Hebben vereist tevens verwachtingen. Verwachtingen die meestal niet zullen uitkomen, omdat de cultuurmens alles wil hebben (de meesten althans). Niet vervulde verwachtingen scheppen desillusie en dus lijden, bovendien schept het ook nog eens afkeer en jaloezie naar diegenen, die toevallig wel dat kunnen verkrijgen of lijken te kunnen verkrijgen, waar zij naar verlangen.

De natuurmens “is”. ”Zijn” is echter ook “Hebben”. Zijn sluit Hebben in.

”Door vrede te zijn, heb ik vrede”.

”Door liefde te zijn, heb ik liefde”.

”Door rust te zijn, heb ik rust”.
 

“Zijn en Durven”:

Ons probleem is om te durven om te zijn of juist niet te durven om te zijn. ”Durf dus te zijn”. Wij zijn in onze opvoeding volgestampt met wat wel mag en wat niet mag. Wat er van ons wordt verwacht en wat niet. Wat acceptabel is en wat niet. Wat past in wat we met zijn allen geleerd hebben en wat niet. Wat er van ons wordt geëist en wat niet. Dat is goed en dat is slecht. Al deze maatstaven komen voort uit onze op dualiteit gebouwde maatschappij.

Wij moeten het lef durven oppakken om niet meer een druppel te zijn in de oceaan. Wij moeten niet meer alleen kiezen dat te zijn wat mag, omdat we het zo geleerd hebben en omdat we denken dat het zo hoort. Druppels moet je niet benoemen met eigenschappen. Wij zijn geen druppels, wij zijn de oceaan. Door onze verbinding met iedere druppel zijn wij alle druppels en dus de oceaan. Wees de oceaan. Kies er voor om de oceaan te zijn en je zult het zijn. Overwin de angst en doorzie je eigen grootheid. Want jij bent alles wat is en alles wat is, is jij.

Breek je ego af en richt je opnieuw op het besef van éénheid, op het besef van het éénzijn met alles wat is. Dan zal vanzelf jouw gerichtheid opnieuw worden afgestemd op liefde en zullen anderen deze liefde bij jou en van jou ervaren en er door beďnvloed worden.

Want, zoals ooit iemand zei: “Als je het bent, dan ben je het ook en als je het niet bent, dan ben je het niet. Als je het echt bent, dan blijf je het ook en als je het niet bent, dan ben je het niet en dan zul je het dus ook nooit worden”.

Laten wij samen de wereld veranderen en misschien wil ook jij wel meedoen. Laten we proberen samen de Weg te betreden, laten we proberen bewuster te worden en ons ego steeds verder af te breken. Betreed de Weg door de Weg te zijn. Laten we doelen voor ogen nemen die zijn verbonden met de meest verheven visioenen die wij ons kunnen voorstellen. Laten we de stroom omkeren die voor ons altijd heeft gelopen van “van buiten naar binnen” in van “van binnen naar buiten”. Daardoor zullen wij heerser worden over ons eigen leven. Laten we zwaarder worden door te groeien in ons bewustzijn en laten wij de steen zijn en springen in de stroom van de rivier van onze maatschappij en onze cultuur. We zullen daarmee chaos veroorzaken als we het water raken. Iedere keer dat we het water raken, zal het niet onopgemerkt blijven. De kracht van liefde zal raken aan de kracht van angst. Ook onder water zullen we ons werk doen. Op de bodem van de rivier zal een steeds grotere berg stenen, die steeds bewuster en dus steeds groter en zwaarder zal worden, de stroom van de rivier permanent wijzigen. Uiteindelijk zullen we de loop van de rivier verleggen waardoor het besef en het bewustzijn op aarde zal veranderen en de chaos en de angst zal verdwijnen en uiteindelijk de harmonie en de liefde weer zullen terugkeren.

Laten we het doen, laten we durven om het te zijn en laten we dus bewust worden en de veranderaars worden van deze wereld door bewust te zijn, door daardoor de liefde te laten regeren en door daardoor dus de veranderaars van deze wereld te zijn.

”Want je bent het pas als je het bent en als je het niet bent, ben je het niet en zul je het ook nooit worden.

Wordt het door te vinden dat je het bent en door er voor te kiezen dat je het bent.
Ben het dus en blijf het”.

“To be or not to be, that is the question”.

Eer jezelf en eer je naaste, zowel mannen als vrouwen en dan zul je zien en leren wie je bent en wat je bent.

Ook al klinken deze woorden mooi en ook al is dit niet de makkelijkste manier van leven, het is de enige manier van leven die uitsluitend de balans in jouw leven terugbrengt en er dus voor kan zorgen dat je zult groeien en je als spiritueel wezen verder zult ontwikkelen.

Heb vertrouwen in jouw eigen kracht, heb vertrouwen in jouw eigen spirituele meester en richt je op jouw Christusbewustzijn, op jouw bron, diep van binnen. Je hoeft de Weg nooit alleen te gaan, er is altijd hulp genoeg.

Luister naar jouw eigen geweten en je zult het weten, net zoals ik het heb geleerd.
 

Als wij veranderen, als jij verandert en als ik verander, zullen wij, door onze onlosmakelijke verbondenheid met al het leven een absolute invloed hebben op al het leven.

Als wij onze “eigen ZON” laten schijnen door de keus te maken dat wij zijn wie wij kiezen te zijn en het daardoor dus zijn, zullen wij het licht in onze eigen wereld en op deze planeet terugbrengen.
Je hoeft dus uitsluitend te zijn wie je wenst te zijn en er vooral voor te zorgen dat je het blijft.

 

 

Deze wereld en ook onze eigen wereld is bewolkt, grijs, donker en vol stormen. De zon kan opnieuw gaan schijnen en de stormen kunnen gaan liggen als we besluiten en beginnen onze “EIGEN ZON” opnieuw te laten schijnen en daardoor onszelf, anderen en de wereld zullen gaan verlichten.

Je hoeft er slechts nu mee te beginnen, je hoeft het slechts te “ZIJN”:

“To be or not to be”, dat is de vraag voor jou en de vraag voor mij.

 

 

Naar boven