De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

De kracht van de werking van het zijn van een spiegel voor een ander

 

Wat betekent het om bewust de kracht van de werking van de spiegel te kunnen gebruiken?
Wij kunnen bewust de werking van de spiegel gebruiken in de houding die wij hebben naar andere mensen en dus in de manier waarop wij met hen omgaan. In hoe wij omgaan met andere mensen is de spiegel het meest effectief werkzaam. Wij kunnen hen een spiegel voorhouden waarin zij zichzelf kunnen herkennen in wie zij werkelijk zijn.

Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe anderen zich gespiegeld zien?
Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe zij in het leven staan en hoe zij zich profileren?
Op welke manier kan ik omgaan met andere mensen?

Laat ik uitgaan van de uiterste houdingen.
Ik kan mensen ‘afbreken’ met de manier waarop ik ze benader en ik kan mensen ‘vermeerderen’ of ‘optillen’ door de manier waarop ik met ze omga.
Een klein voorbeeld kan misschien het één en ander duidelijk maken.
Onlangs kwam er een vrouw op mij af en we raakten in gesprek over iets dat opgelost moest worden. Door iets wat zij deed of wat zij zei, antwoordde ik haar dat zij ‘de beste’ was, dat zij ‘briljant’ was en dat zij ‘absoluut het verschil maakte in de oplossing van het probleem’.
Verbaasd vroeg zij: “Meen je dat?”
“Ja”, antwoordde ik, “dat meen ik absoluut en dat meen ik met alles wat ik je kan bieden”. En nogmaals zei ik: “Jij bent echt de allerbeste”.
De vrouw glimlachte en zei: “Dank je”.
Vervolgens verdween zij uit het vertrek, waar ook anderen aanwezig waren.
Iemand zei: “Jij bent een charmeur”.
Iemand anders zei: “Nee, jij bent een slijmerd”.
“Nee”, zei ik, “Ik ben noch een charmeur, noch een slijmerd, ik ben een ‘vermeerderaar’. Zij is met ‘meer’ weggegaan dan met datgene waarmee zij binnenkwam. Zij is weggegaan met een beter gevoel over zichzelf dan zij had toen zij binnenkwam, En als je goed keek, had je kunnen zien dat zij lopend binnenkwam en dat zij dansend wegging door een kortstondige blik in de spiegel.”

Het is eng en verboden om anderen met datgene te bestempelen wat wij juist zelf willen zijn of hoe wij zouden willen dat anderen ons zien.
Oh jee, laat een ander vooral niet beter zijn dan dat ik ben of geef anderen vooral niet het gevoel beter te zijn dan dat ik ben in de ogen van anderen. Dat is eng en dat is bedreigend.
Dat is vooral eng en bedreigend voor mijzelf.
De meeste mensen in deze maatschappij lopen niet over van zelfvertrouwen. De meeste mensen krijgen dagelijks te horen dat zij het niet goed doen, niet of nauwelijks deugen en dat zij zich zullen moeten aanpassen en moeten veranderen om iets beter te zijn dan dat zij zijn. De meeste mensen leven in het besef van ‘the struggle for life’ en in het besef dat de wereld een jungle is, waar je moet strijden om te kunnen eten en enorm moet oppassen dat je niet zelf wordt gegeten.
Door de bedreiging die ons ego ervaart in het idee dat anderen misschien beter zijn, laten wij maar wat graag anderen merken dat zij in elk geval minder zijn dan dat wij zelf zijn.
Wij zijn maar wat graag zelf briljant en de allerbeste.
Wij zijn maar wat graag diegenen, die het verschil maken, op welk vlak dan ook.

Hier zit de enorme denkfout van ons ego.

Is het niet zo dat wij zullen oogsten wat wij zaaien of zoals de Engelsen zeggen, is het niet zo dat ‘What goes around, comes around’?
Zo is de natuurwet en dit betekent dat als wij anderen de spiegel kunnen tonen waarin zij zichzelf als briljant, subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen zien en kunnen herkennen, anderen ons ook weer die spiegel zullen tonen waarin wij ons als briljant, subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen zien en herkennen.
Door de energieën die wij uitzenden, zullen wij door het feit dat energie per definitie een elektromagnetische werking heeft, ook weer energieën van gelijksoortige frequenties aantrekken.
Er zijn maar weinig mensen die weten wie zij werkelijk zijn en wat zij werkelijk zijn. Er zijn maar weinig mensen die weten dat zij onlosmakelijk verbonden zijn met ‘De Bron van Zijn’, die uitsluitend bestaat uit ‘het één zijn van alles wat is’, en wat zich uitsluitend manifesteert door een gevoel van ‘
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE’.
Als je je afstemt op de frequentie van LIEFDE en ieder mens zo tegemoet treedt, zal je daarmee bij ieder ander de herkenning teruggeven van hun verbondenheid met ‘De Bron van Zijn’.

De enige belemmering in de herinnering en de herkenning van onze ‘Bron van Zijn’ is de werking van ons ego, oftewel de werking van onze ‘ego-gedrevenheid’.

Door de manier waarop wij omgaan met anderen, kunnen wij bij anderen het vage en mistige spiegelbeeld laten veranderen in een helder beeld van herkenning van wie zij werkelijk zijn.
Als je daarbij oprecht meent wat je zegt en oprecht de intentie hebt om de ander te ‘vermeerderen’ en terug te brengen naar wie of wat hij of zij is, zal jijzelf ook door anderen worden vermeerderd om jouw herinnering en herkenning te laten groeien.
Zo vermeerderen wij elkaar en zo vermeerderen en verhogen wij de frequentie van de energie van deze wereld. Hierdoor zal ongetwijfeld het leefklimaat op deze wereld aanzienlijk verbeteren.

Ik blijf dus anderen wijzen op wie ze zijn.

Ik blijf dus mensen vertellen hoe geweldig en hoe briljant ze zijn.

Ik blijf dus mensen vertellen, dat zij de liefste, de beste en de mooiste zijn.

Ik blijf mensen vertellen dat zij recht hebben op het zijn van wie zij zijn en dat zij recht hebben op geluk.

Ik blijf mensen vertellen dat zij juist diegene zijn die het verschil maakt en dat juist hun inbreng van ‘levensbelang’ is.

Ik blijf onafgebroken doorgaan met het pogen om de mensen ‘terug te geven aan zichzelf’, in de hoop dat zij daardoor gaan begrijpen dat het absoluut mogelijk is om:

'Jezelf terug te geven aan jezelf'.

 

De enige drijfveer achter het besluit van het ego-bewustzijn is angst, voortkomend uit onwetendheid van het feit dat wij allemaal met elkaar zijn verbonden en dat er slechts één, immens lichaam bestaat. Onwetendheid ook van het feit dat het idee van afsplitsing alleen maar leidt tot angst, strijd, chaos en ziekte.

 

Als jij vindt dat mijn actie charmeren of slijmen is, dan verschillen wij van mening.
Als jij niet in staat bent om de grootsheid en het briljante van ieder ander te zien, sta jij nog onder grote invloed van jouw ego-bewustzijn dat niet zal toestaan dat een ander beter is dan jij of je zelfs maar dat gevoel zou willen geven.

 

 

Toon de ander het spiegelbeeld van wie de ander werkelijk is door de juiste snaar te raken die bij ieder van ons aanwezig is. Hierdoor zal het spiegelbeeld weer ‘heel mooi’ worden.
Laat voor een ander het vage beeld en de mist in de spiegel oplossen en het beeld weer duidelijk worden.
Hiermee doe je het meest briljante wat je kunt doen: ‘iemand teruggeven aan zichzelf’, waardoor hij of zij de kracht gaat begrijpen en ook in de toekomst in staat zal zijn om ‘zichzelf weer terug te geven aan zichzelf’.
Hierdoor zal jij door anderen op een gelijksoortige manier worden behandeld en zullen wij allemaal het leefklimaat van deze wereld ongelofelijk verbeteren.

 

 

 

 

Naar boven