De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 

 


Artikelen

 


 

'The Secret' of life

 

De hamvraag van het Leven is:

Waar gaat het uiteindelijk om in het leven?

In het leven gaat het erom dat je “bent”. “Zijn” is het enige dat essentieel is. De grootste mantra in het hele universum bestaat uit twee woorden:
Ik ben”.

“I AM THAT I AM”.

Of zoals Shakespeare zei: To be or not to be.

Wat ben je?

Je bent als een GOD, nog niet of nog niet helemaal, maar je bent een GOD in wording (zie mijn boek "Een wonderbaarlijke reis").

Wat betekent dit?

Dit betekent dat je scheppingskracht hebt. Je bent medeschepper. Medeschepper van deze wereld, van het universum en dus helemaal van jouw eigen leven.

Wat betekent dit en hoe werkt deze scheppingskracht.

Alles wat er is, is uitsluitend energie. Energie in zijn zuiverste vorm is het scheppingsmateriaal van alles wat is. Bij de schepping sprak God: Laat er licht zijn. Het licht (Mater- licht) is het levende, vormeloze materiaal van alles wat gevormd is, zichtbaar en onzichtbaar.
De trillingsfrequentie van deze oerenergie bepaalt de verschijningsvorm.
De boom in het park is dus opgebouwd uit dezelfde oerenergie (bouwstenen) als jij, maar door een andere trillingsfrequentie is die boom een boom en ben jij diegene die jij bent. De trillingsfrequentie maakt alles dus uniek.

Deze oerenergie, dit licht, daalt onafgebroken ons systeem binnen. Wij nemen deze energie in een onafgebroken stroom tot ons. Het is de energie die ons leven brengt en ons in leven houdt.

Ons systeem bestaat uit vier lichamen. Deze vier lichamen zijn:

1.    Het identiteitslichaam (Hier zetelt het besef van wie ik ben, hoe ik mij zie in het universum, dus van mijn kijk op de wereld).

2.    Het mentale lichaam (Hier worden mijn gedachten bepaald. Deze gedachten worden mede bepaald door het besef van wie ik ben).

3.    Het emotionele of gevoelslichaam (Hier komen mijn emoties tot stand. Deze emoties worden weer bepaald door mijn gedachten, die weer mede bepaald worden door het besef van wie ik ben).

4.    Het fysieke lichaam (Het is op dit niveau dat mijn gevoelens vertaald worden in handelingen en de handelingen zullen bepaald worden door de richting en de intensiteit van de erachter liggende gevoelens. Vanzelfsprekend wordt de richting en intensiteit van mijn gevoelens weer bepaald door mijn gedachten en mijn gedachten worden weer bepaald door mijn gevoel van identiteit en mijn kijk op de wereld).

Het identiteitslichaam heeft de hoogste trillingsfrequentie en heeft dus de minst vaste vorm. Het fysieke lichaam heeft de laagste trillingsfrequentie en heeft dus de meest vaste vorm (materie) en valt voor ons binnen de trillingsfrequentie die onze zintuigen kunnen waarnemen.

Zie de eerste drie lichamen als het celluloid van filmstrips. Zie het licht (de energie) die ons systeem binnenkomt als het licht van een filmprojector. Het licht (de energie die ons systeem binnenkomt) valt eerst door de filmstrip van ons identiteitslichaam, dan door de filmstrip van ons mentale lichaam en tenslotte door de filmstrip van ons emotionele lichaam.

Op deze filmstrips staan beelden (vormen en kleuren) die wij er zelf op hebben aangebracht. Ze zijn tot stand gekomen door mijn kijk op de wereld, door mijn gedachten en door mijn gevoelens.

Uiteindelijk projecteren alle beelden en alle kleuren die op deze drie filmstrips door het Mater-licht (oerenergie) belicht zijn, een beeld op het filmdoek van mijn leven. Deze film komt tot stand en tot uiting in mijn fysieke leven en bepaalt dus mijn leven.

Ik heb dus zelf de film van mijn leven geregisseerd door mijn kijk op de wereld, door mijn gedachten en door mijn gevoelens.

Ik heb dus mijn eigen leven geschapen en ben dus volledig verantwoordelijk voor mijn eigen leven, dus voor alles wat er in mijn leven gebeurt.

Dit klinkt vreemd, misschien eng en zeker voor veel mensen onacceptabel, maar toch is dit absoluut waar.

Aangezien iedereen een uniek identiteitslichaam, een uniek mentaal lichaam en een uniek gevoelslichaam heeft, is voor ieder mens de film van zijn leven uniek.

Geen film van wie dan ook is gelijk aan de film van wie dan ook.

Wij leven dus in unieke, zelf geregiseerde, zelf geschapen werelden.

Dit betekent dus ook dat als jij jouw kijk op de wereld verandert, als jij jouw gedachten en jouw gevoelens verandert, de film van jouw leven zich zal veranderen en zich zal aanpassen aan jouw nieuwe kijk op de wereld, jouw nieuwe gedachten en jouw nieuwe gevoelens.

Dit betekent dus ook dat niets, maar dan ook niets in het leven is wat het lijkt te zijn.
Je kunt oordelen over de film van een ander maar je begrijpt er geen snars van omdat je niets begrijpt van de kijk van die ander op de wereld, van de gedachten van die ander en van de gevoelens van die ander.

Dit hele verhaal komt dus neer op het feit dat wij ons leven kunnen sturen. Wij kunnen de dingen die in ons leven gebeuren, sturen en regelen door te gaan manoeuvreren met onze kijk op de wereld, met onze gedachten en met onze gevoelens.

Hoe doe je dit het eenvoudigst?

Het is heel moeilijk om je gedachten onder controle te krijgen. Het is daarentegen veel eenvoudiger om te beslissen wat je voelt. Je zelf te gaan opleggen wat je wilt voelen en dat je het dus daardoor ook gaat voelen. Door diegene te zijn die je wilt zijn en je te gaan voelen als diegene die je wilt zijn. Ben dus diegene die je wilt zijn en je zult diegene zijn, die je wilt zijn. “To be or not to be, that is the question”.

Als je die gevoelens bewust onder controle kunt krijgen, betekent dat, dat je de weg naar boven ook onder controle gaat krijgen. Je gevoelens komen tot stand door het beeld van wie je bent (identiteit) en door je gedachten (mentale vlak).

Als je je oplegt dat je je gaat voelen als diegene die je wilt zijn (de gelukkige mens, de gezonde mens), dan heeft dat andersom ook invloed op jouw gedachten en op het beeld van wie je bent. Beide wegen (van beneden naar boven en van boven naar beneden) zullen uiteindelijk op elkaar gaan inwerken en elkaar gaan versterken.

Hiermee verander je dus de beelden op het celluloid van de filmstrips van je identiteitslichaam, van je mentale lichaam en van je gevoelslichaam.

Het onmiskenbare resultaat zal zijn dat de film van jouw leven , dus de inhoud van jouw leven gaat veranderen.

Jij bent per definitie, bij de werking van een kosmische wet, heerser over jouw eigen leven.
Jij bent de kapitein over het schip van jouw leven.

Het universum werkt dus als een spiegel en geeft je terug wat je uitzendt, zodat je de mogelijkheid krijgt om dat te beleven en te ervaren wat er in jouw identiteitslichaam, jouw mentale lichaam en jouw gevoelslichaam omgaat. Kortom wat er dus in jou omgaat.

Door te ervaren van wat je vindt, kun je leren. Door dit leerproces kun je groeien.

Het leven, het universum, projecteert dus rechtstreeks alles wat jij vindt en voelt in jouw leven of zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: “What goes around, comes around”.

Dit geheim is het grootste geheim van het leven.

Dit geheim is inmiddels bekend onder steeds meer mensen en beschreven en verteld in het boek en de film “The Secret”.

Essentie van “The Secret

Alles kunnen hebben wat je hart begeert, alles bereiken in je leven zoals je het wilt. Het enige wat jij hiervoor moet doen, is het te vragen.

Is het dan werkelijk zo simpel? Ja, dat is het zeker, zegt een steeds groter wordende groep mensen, afkomstig uit een breed scala van disciplines. Zij hebben allemaal “The Law of Attraction” (de Wet van Aantrekking) toegepast en ervaren.

De film "The Secret" kwam vorig jaar uit op internet. Een aantal mensen zijn hier aan het woord die vertellen hoe zij het leven naar eigen hand hebben weten te zetten, hoe zij een heftige ziekte te boven kwamen en zichzelf genezen hebben of bakken met geld verdienden. Niet door het toeval of hard werken, maar het gebruiken van de Wet van Aantrekking. Zij noemen deze wet de meest krachtige universele wet. Kort gezegd komt het er op neer dat je dat aantrekt in je leven waar jij je op focust. Bewust of onbewust, positief of negatief.

Het initiatief van deze film komt af van Rhonda Byrne. Er is een moment in haar leven gekomen dat zij het niet meer ziet zitten. Haar vader is net overleden, relaties die ze heeft gehad zijn een puinhoop, kortom ellendig. Dit is het begin van de film.

Ze komt in aanraking met The Secret en al snel wil zij meer weten.

Is zij de enige, die het zo ervaart? En zo stuit zij op meer mensen die weten van the Law of Attraction, zelfs grootheden uit de geschiedenis wisten ervan, zoals Einstein, Martin Luther King, Winston Churchill en nog vele anderen. Haar zoektocht naar de waarheid brengt haar met meer mensen in contact die van The Secret weten. Zo komen tijdens de film psychologen, filosofen, kwantumfysici, schrijvers en ondernemers aan het woord, die uitleggen hoe The Secret werkt en hoe iedereen het in zijn eigen leven kan gebruiken.

Het boek “the Secret” heeft de wereld al veroverd. Er zijn al miljoenen exemplaren verkocht over de hele wereld.

Kort gezegd verkondigt het boek dat je je eigen wereld kunt scheppen door je met jouw gedachten te richten op datgene wat je wilt hebben of wilt veranderen in jouw wereld, in jouw leven, waarna deze wens voor jou werkelijkheid zal worden. De richtlijnen die het boek aangeeft, zijn kort samengevat als volgt:

 

Wens

Formuleer heel duidelijk je vraag: Wat wil je echt.
Breng je wens helder en heel specifiek onder woorden en vermijd negatieve en ontkennende woorden. Dus niet "ik wil niet langer zo onzeker zijn" maar "ik voel me zeker en sta vol vertrouwen in het leven".

 

Tijd

Kies de juiste tijd en plaats.
Spreek je wens uit wanneer je tijd hebt en niet op de klok hoeft te kijken. Ga in een ruimte zitten waar je je op je gemak voelt en waarin je gemakkelijk kunt zitten of knielen. Na een tijdje oefenen kun je ook in gedachten deze ruimte betreden en zo je wens uitzenden.

 

Voorbereiding

Bereid je voor.
Ga in een gemakkelijke houding zitten, adem langzaam en ritmisch en concentreer je op één object. Vergeet het verleden en de toekomst, leef in het nu. Stem je af op de juiste frequentie door je te concentreren op gevoelens van mededogen en geluk.

 

Visie

Imaginair (in je hoofd) repeteren, ofwel visualiseren.
Maak je een voorstelling van je wens en probeer daar iets bij te voelen en te ervaren. Ervaar jezelf bijvoorbeeld in een nieuwe baan, als dat je wens is. Schrijf je wens op, teken of schilder hem. Denk na over alle gewaarwordingen die je bij je wens kunt hebben en zet daarbij je zintuigen in: voel, proef, ruik, beleef.

 

Geloof

Geloof dat het werkt.
Concentreer je op een goed resultaat, probeer elke vorm van cynisme 'bij mij zal het wel niet lukken' te vermijden. Zoek het goede gevoel op, maak daarvoor bijvoorbeeld een lijst met dingen die je al hebt verworven en die je een goed gevoel geven. Maak gebruik van een geheugensteuntje om je gedachten op je wens gefocust te houden. Een prikbord waar je foto's of memo's op kan hangen bijvoorbeeld, kan je helpen je bij de les te houden.

 

Ontvang

Doe een stap opzij.
Leg je verzoek letterlijk bij het universum en vertrouw erop dat dit het overneemt. Stel je open voor nieuwe dingen en vergroot zo je capaciteit om dat wat je gegeven wordt ook te herkennen. Soms ligt het antwoord vlak voor je, maar zie je het niet omdat je het veel te ver zoekt, of juist te dicht bij huis.

 

Het volgende stukje vond ik ergens op het internet en geeft ook nog eens prachtig weer, hoe het Leven terugspiegelt wat wij zelf uitzenden:

De echo van het leven

Een man en zijn zoon lopen in de bergen. Plotseling struikelt de jongen en - omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: ‘Au!’ Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen roepen: ‘Au!’ Nieuwsgierig roept hij: ‘Wie ben jij?’, maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: ‘Wie ben jij?’ Hij wordt kwaad en roept: ‘Jij bent een lafaard!’, waarop de stem antwoordt: ‘Jij bent een lafaard!’ Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: ‘Papa, wat gebeurt hier?’ ‘De man antwoordt: ‘Zoon, let op!’ en roept vervolgens: ‘Ik bewonder jou!’ De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou! De vader roept: Jij bent prachtig! en de stem antwoordt: Jij bent prachtig! Daarop legt de vader uit: De mensen noemen dit een ECHO, maar in feite is dit het LEVEN! Het leven geeft je altijd terug wat jij geeft. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Wil je dat mensen geduldig, begripvol en respectvol met je omgaan, geef dan geduld, begrip en respect! Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven omdat wat je geeft, gespiegeld wordt in wat je terugkrijgt van het leven.’

(auteur onbekend)


Wat je ook nog moet weten.


De mogelijkheden hebben om te scheppen, de kracht hebben om te kunnen scheppen, een mede-schepper te zijn in dit universum, het feit dat je continu aan dit scheppingsproces meedoet, heeft ongelooflijke consequenties.

Dit betekent namelijk dat alles wat je vind, alles waar je je met jouw gedachten op richt, jouw besef van wie je bent en wat je bent, zowel op bewust niveau als op onbewust niveau, een "actie" van scheppen is.

Niet alleen de leuke dingen die in jou omgaan, niet alleen de leuke dingen voor jou waar jij je op richt, niet alleen de prettige dingen die jij graag in jouw leven verwezenlijkt zou willen zien, worden door jou in jouw leven geschapen, tot leven gebracht.
Het universum is als een appelboom. Iedereen die zijn hand uitstrekt, een appel in zijn handen neemt en trekt, krijgt een appel. De appelboom maakt zich geen zorgen om wie je bent en wat je bent, of je de appel om welke reden dan ook waardig bent of niet. Je krijgt altijd de appel.
Zo geeft het universum je alles waar je je op richt. Als je verdriet hebt of vind dat je om welke reden dan ook verdrietig moet zijn, wordt deze omstandigheid voor jou, in jouw leven, door het universum weerspiegelt en tot leven gebracht in jouw leven. Deze situatie wordt dus door jou gericht zijn op, in jouw leven versterkt. Als je iemand haat, worden ook deze vibraties in jouw leven geprojecteerd en zul je leven in deze vibraties van haat. Ook deze omstandigheid of situatie van haat wordt dan in jouw leven versterkt.
De uitspraak: "Datgene waar je jouw aandacht op richt, trek je aan" is dus op dit principe gebaseerd.

Aangezien : "
DE WERELD" een totaal is, een totale optelsom is van alle individuele werelden die door ons zelf gebouwd en gemaakt zijn, door de vibraties die wijzelf uitstralen, zal DE WERELD dus ook niets anders zijn dan datgene wat wij zijn.

Kijk om je heen en zie hoe de wereld is.
Kijk dus om je heen en zie hoe wij zijn.

(Zie ook het artikel: "Is er een keus?")


Als jij en ik nu ons vibratieveld veranderen en bewuster gaan leven en ons meer gaan realiseren dat onze wereld is zoals wij zijn. Als jij en ik nu gaan proberen om dit vibratieveld te laten vibreren op het niveau van acceptatie, tolerantie, liefde en het besef van het éénzijn van alles wat is, zal
DE WERELD ook dit beeld gaan vertegenwoordigen en dus ook dit beeld zijn.


Doe jij mee aan deze verandering?
Doe jij mee aan het veranderen van onze WERELD door bewuster te gaan leven en bewustere keuzes te gaan maken van hoe wij willen zijn, hoe wij willen gaan leven en hoe wij dus gaan bepalen hoe onze WERELD zal zijn?

Hiermee kunnen dan jij en ik onze WERELD voor altijd  veranderen.

Dus:

Droom jouw Droom en Leef jouw Droom, opdat  jouw Droom jouw Leven zal worden.
Dus Droom, Schep en Leef !Als je jouw droom laat bepalen door jouw Christusbewustzijn en niet door de kracht van jouw ego dan zullen jouw dromen geen kwade dromen zijn. Het zullen dromen zijn, die jou, alle andere mensen, al het andere leven en de wereld zullen dienen. Jouw Christusbewustzijn zal voor jou als een dromenvanger (dreamcatcher) zijn.

De legende van de dreamcatcher (oorspronkelijke Noord-Amerikaanse indianen) gaat als volgt:

Een spin was rustig bezig om binnen zijn eigen ruimte een web te weven.
Het was naast de slaapplaats van Nokomis, de oude grootmoeder.
Iedere dag bekeek de grootmoeder de spin met veel plezier terwijl hij rustig doorging met het weven van zijn web.
Op een dag terwijl zij rustig het werk van de spin zat te bekijken kwam haar kleinzoon binnen. "Nokomis-iya"  schreeuwde hij terwijl hij naar de spin staarde.
Hij stormde op de spin af met in zijn hand een schoen om hem te vermorzelen.
"No-keegwa" fluisterde de oude dame, doe hem geen pijn.
"Nokomis waarom bescherm je de spin vroeg de kleine jongen?
De oude vrouw glimlachte maar gaf geen antwoord. Toen de kleine jongen weg was kwam de spin naar de oude vrouw toe en bedankte haar voor het redden van zijn leven. Hij zei " al vele dagen heb je mij een web zien weven en je bewonderde mijn werk. Als dank voor het redden van mijn leven wil ik je een cadeau geven. Hij glimlachte en ging verder met het weven van zijn web.
Al snel scheen het maanlicht op het prachtige web dat de spin zo kunstig had geweven.
"Kijk zei de spin, zie je hoe ik het web weef en ieder draadje aan de volgende vastmaak? Dit web maak ik om slechte dromen te vangen. Alleen de goede dromen kunnen door de ruimtes tussen de webdraden. Dit is mijn geschenk aan jou.
Gebruik het zodat je alleen de goede dromen zult onthouden, de slechte zullen vast blijven zitten voor eeuwig in het web.

 

 

 

 

Naar boven