De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

Uitspraken om niet te vergeten

 

 

Dit artikel geeft uitspraken die iets te zeggen hebben, die aangeven wat er werkelijk toe doet, die voor de juiste toehoorder de ziel raakt en die blijven hangen.

 

Als je niets meer bent en niets meer hebt, heb je niets meer te verliezen.
Als je niets meer hebt te verliezen, heb je niets meer te verdedigen.
Als wij allemaal niets meer hebben te verdedigen, is er rust en vrede op deze wereld en zal het nieuwe paradijs uit de mist naar voren komen.

 

 

Wij scheppen met onze overtuigingen onze eigen waarheid, onze eigen wereld, onze eigen illusies.
Aangezien ieder mens zijn eigen unieke overtuigingen heeft, schept ieder mens zijn eigen unieke wereld, zijn eigen unieke illusie.
Daarom is niets maar dan ook niets in het leven is wat het lijkt te zijn.

 

 

Wij denken allemaal dat de dingen zo zijn omdat ze zo horen te zijn. Het hoort niet zo, het hoort niet eens een beetje zo te zijn.

 

 

De wetenschap beantwoordt vragen waarbij ieder nieuw antwoord nieuwe vragen doet oproepen. Geen enkel antwoord, beantwoordt door de wetenschap,heeft in onze achter ons liggende geschiedenis geleidt tot de rust, de vrede en de liefde in deze wereld.

 

 

Als je een doel voor ogen hebt en dit steeds niet kunt bereiken en verwezenlijken, moet je je af durven vragen of de Weg naar dit doel wel de juiste is en het lef durven hebben om de Weg er naar toe te veranderen.

 

 

Wie naar kennis streeft
leert dagelijks bij.
Wie naar Tao, de natuurlijke Weg streeft,
leert dagelijks af.

Lao-Tse

 

 

Wie is als een hoofd zonder vulling, leeg en zonder gedachten, is als een mens zonder verwachtingen. Wie is als een mens zonder verwachtingen, is als een mens zonder teleurstellingen. Wie is als een mens zonder teleurstellingen is als een god onder de goden.

 

 

Het zijn niet de dingen zelf die de mensen in verwarring en uit hun evenwicht brengen, maar hun meningen omtrent die dingen.

 

 

Het zijn niet de mensen die oorlog met elkaar voeren maar het zijn de meningen die oorlog met elkaar voeren. Het trieste is alleen, dat aan iedere  mening altijd mensen vastzitten.

 

 

In onze maatschappij moeten we vooral van alles vinden. De werking van het hoofd is belangrijker dan de werking van het gevoel. Ons gevoel hebben we platgeslagen. Laten we vooral niets voelen want dat is eng, dus weg ermee. Iets voelen is voor niemand bedreigend, iets vinden kan een ander zijn dood betekenen. Ik vind dat jij niet deugt en dus moet je er aan geloven.

Het gebeurt al duizenden en duizenden jaren en het gebeurt in alle uithoeken van de wereld en ook vandaag gebeurt het nog overal op deze wereld. Duizenden onschuldige mensen sterven omdat anderen van alles vinden.

 

 

‘Zijn’ is slechts een vel van wit en leeg papier en ‘vinden’ is het potlood waarmee je jouw wereld invult en dus maakt.

 

 

Realiseer je dat je leeft in een wereld, die wordt bepaald door wat jij vindt, door jouw overtuigingen. Jouw overtuigingen worden weer gevormd door jouw gedachten. Jouw gedachten zijn in jouw hoofd rondtollende woorden. Jouw woorden bepalen dus voor jou, jouw wereld. Kies dus de juiste woorden en je kiest voor jou de juiste en enige wereld om in te leven. Als je geen woorden uitspreekt, geen woorden hanteert, kies je niets en wordt jouw wereld leeg. Als jouw wereld leeg wordt, trekt de mist in jouw wereld op. Als de mist in jouw wereld is opgetrokken, zie je slechts dat wat is, altijd is geweest en uitsluitend en altijd zo hoort te zijn.
Inderdaad, zo simpel en slechts zo simpel is het.
Pas dan, als wij weer in staat zijn om ons te kunnen herinneren wie we zijn en wat we zijn, als de aansluiting met de bron diep van binnen in ons weer is hersteld, is liefde weer mogelijk, omdat de angst dan verdwenen zal zijn en pas dan zullen relaties in de meest sublieme vorm weer mogelijk zijn.

 

 

Genees jouw lichaam door allen maar  jouw overtuigingen te genezen.

 

 

Waarheid en werkelijkheid

De waarheid is datgene dat wij met onze scheppingskracht creëren. Onze overtuigingen scheppen waarheden, die echter illusies zijn. Er zijn dus net zoveel waarheden als de mens in staat is om met al zijn overtuigingen te scheppen.

De werkelijkheid is dat wat naar boven komt door de verbinding die wij leggen met onze bron, diep in ons. De werkelijkheid luistert naar de natuurlijke en kosmische wetten. De werkelijkheid kent als basis het besef van éénheid en het éénzijn van alles wat is en is gebouwd op de rotsachtige ondergrond van onvoorwaardelijke liefde. De werkelijkheid wordt ons ingefluisterd en toegefluisterd door ons geweten en komt voort uit “Onze Bron van Zijn”.

Iedereen heeft zijn eigen innerlijke Meester, zijn eigen onfeilbare innerlijke Gids en een waarachtig mens valt samen met zijn innerlijke Meester, zoals alle kleine kinderen dat doen.
Een waarachtig en echt mens heeft zijn Zelf (zichzelf) teruggevonden en valt samen met zichzelf en hij aanvaardt wat hij altijd al geweten heeft, ingefluisterd door zijn geweten.
Een waarachtig mens kan je dus uitsluitend vertellen wat je altijd al diep in je hart geweten hebt, maar waar je uit angst niet naar durfde te luisteren omdat je bang was om afgewezen te worden, of om uit de groep te vallen, of om voor gek te worden uitgemaakt en dus uiteindelijk , voor de lieve vrede, maar niet naar wilde luisteren.
Een waarachtig mens vertelt de werkelijkheid en de werkelijkheid is gruwelijk voor het Ego en dat wil zeggen dat als je de woorden van een waarachtig mens hoort, je ervaart dat je Ego klem komt te zitten tussen het gepersonifieerde Zelf en je eigen hogere Zelf en dat dat voor het Ego uiterst bedreigend en angstig voelt.
Over de werkelijkheid kan het volgende gezegd worden:

 • Als de werkelijkheid leuk zou zijn had allang iemand haar gevonden.
   
 • Als de werkelijkheid geld op zou leveren zou een ware goudkoorts zich van de mensen meester maken.
   
 • Als mensen verre ontdekkingsreizen zou moeten ondernemen om de werkelijkheid te vinden, hadden ze haar allang gevonden.
   
 • Als de werkelijkheid waardering en schouderklopjes van de medemensen zou opleveren, zou het geen geheim meer zijn.
   
 • Als de werkelijkheid waarschijnlijk zou zijn, dan zouden de mensen haar voor waar aannemen.
   
 • Als de kerken de werkelijkheid in pacht zouden hebben, zouden zij er ook  geen moeite mee hebben.
   
 • Als de werkelijkheid wetenschappelijk zou zijn, zouden de universiteiten haar doceren.
   
 • Als mensen de werkelijkheid met geweld zouden kunnen vinden, hadden ze vast een bom bedacht om haar bloot te leggen.
   
 • Als de gevestigde orde de werkelijkheid zou kunnen gebruiken om het pluche te beschermen, had ze die zich al eeuwen geleden toegeëigend.
   
 • Als de rijken haar zouden kunnen kopen, was de werkelijkheid ongetwijfeld uitverkocht.
   
 • Als de werkelijkheid ingewikkeld zou zijn en veel kennis zou vereisen, zou de wetenschap haar zeker geweten hebben.
   
 • Als de mensen de werkelijkheid graag zouden willen horen, zou zij overal rondverteld en rondgebazuind worden.
   
 • Als de mensen de werkelijkheid zouden kunnen vinden door te doen en te presteren, was die taak allang volbracht.
   
 • Als de werkelijkheid bedacht zou kunnen worden, had in al die eeuwen, met al die grote denkers, toch zeker één haar bedacht.

Uit het bovenstaande kun je niet anders dan concluderen, dat de werkelijkheid pijnlijk, onrendabel, voor de hand liggend, hoon en verkettering oplevert, onwetenschappelijk, anarchistisch, revolutionair, niet te betalen, eenvoudig, beschamend en ondoenlijk is en dat de werkelijkheid vooral niet bedacht kan worden.

De werkelijkheid is het grootste gevaar voor het Ego die zich maar al te graag koestert in de dualistische waarheid van de illusies, die vorm hebben gekregen door alle overtuigingen van alle mensen en die o zo graag de strijd aangaan met alle afwijkende overtuigingen van alle andere mensen.

Als je de werkelijkheid hebt gezien, hebt geproefd, hebt gevoeld, hebt geroken en hebt begrepen, ben je niet meer in staat om je druk te maken en om oorlog te voeren over alle waarheden.
Waarheden die gebaseerd zijn op illusies en die waar zijn zolang als de illusies in stand worden gehouden, waarheden die waar zijn zolang als ze waar zijn en tot het moment dat ze niet meer waar zijn en een nieuwe illusie de oude illusie weer heeft verdrongen.

 

In onze prachtige wereld bestaan geen zekerheden. Onze waarheden creëren geen zekerheden maar schijnzekerheden, die voortkomen uit jouw illusies. Jij legt jouw zekerheid in de handen van jouw baan, jouw man of vrouw, jouw geld,  jouw status en  jouw aanzien.
Waar ben jij en wat blijft er van jou over als jij ze morgen niet meer hebt?

Jouw zekerheid kan slechts gevormd, gebeeldhouwd en geschilderd worden uit de werkelijkheden die diep uit jouzelf, uit jouw bron naar boven komen, als je bereid bent jouw Ego af te leggen en alle  schijnzekerheden om te ruilen voor de zekerheden van de werkelijkheid,  die wordt ingefluisterd door jouw Geweten en die afkomstig is uit “Jouw Bron van Zijn”.

 

 

Alles wat er is, alles wat er bestaat, is alleen en uitsluitend energie. Alles is een manifestatie, een uiting van deze energie. Deze energie bestaat uit een oneindige hoeveelheid van de allerkleinste deeltjes van energie. Omdat alles en iedereen is opgebouwd uit een massa van deze allerkleinste, identieke deeltjes van energie, is in essentie, alles en iedereen gelijk aan elkaar. Alles lijkt echter uniek met een eigen unieke verschijningsvorm omdat alles zijn eigen trillingsgraad, zijn eigen trillingsfrequentie heeft en daarom ook zijn eigen, unieke verschijningsvorm heeft. Maar alles en iedereen is en blijft nog altijd een manifestatie van een massa van de allerkleinste, identieke deeltjes van energie.

In essentie ben ik dus identiek aan jou. Wij zijn opgebouwd uit dezelfde, identieke bouwstenen. Ons verschil is slechts het verschil van de trillingsfrequentie van onze energie. Omdat wij allemaal zijn opgebouwd uit dezelfde substantie en omdat de ruimte tussen jou en mij ook is opgebouwd uit een massa van dezelfde allerkleinste energiedeeltjes, zijn wij dus allemaal met elkaar en met alles verbonden. Er is geen “jou” zonder “mij” en er is geen “mij” zonder “jou”. Je zou kunnen zeggen dat wij verbonden zijn met draden van energie die aanwezig is in de ruimte tussen jou en mij. Dit betekent, dat door deze verbinding alles wat ik doe, altijd en overal onbewust gevoeld en ervaren zal worden door iedereen.

Dit betekent dus dat alles wat ik doe, altijd alles en iedereen zal beďnvloeden.

Zelfs al zie je geen enkel resultaat van wat je doet, je zult absoluut altijd alles en iedereen beďnvloeden.

Dit betekent dat als jij mij slaat en ik reageer door jou te slaan, deze reactie alles en iedereen zal beďnvloeden. Dit betekent ook dat als jij mij slaat en ik reageer door mijn andere wang toe te keren, ook deze reactie alles en iedereen zal beďnvloeden. De invloeden van mijn beide reacties op alles en iedereen zijn echter absoluut verschillend.

Dus door onze manier van ageren en reageren, beďnvloeden wij alle andere mensen, al het leven op deze wereld en door onze manier van ageren en reageren, beďnvloeden wij absoluut de richting van al het leven op deze wereld.

Wij zijn allemaal met elkaar verbonden in één enorm “web van energie”, in één enorm “energetisch web”.

Omdat wij allemaal zijn opgebouwd uit dezelfde substantie en omdat wij allemaal met elkaar zijn verbonden, is er dus slechts en uitsluitend “éénheid” van alles wat is.
Deze eenheid manifesteert zich als Onvoorwaardelijke Liefde van alles wat is, voor alles wat is.

 

 

Omdat iedereen in zijn eigen gecreëerde, illusionele wereld leeft, bepaalt iedereen dus ook zijn eigen omstandigheden. Wij leven dus in een mentale gevangenis, waarvan onze omgeving wordt bepaald door onze overtuigingen. Onze overtuigingen zijn dus de etiketten die wij plakken op de muren van onze mentale gevangenis.

Als wij bereid zijn om de etiketten te veranderen, veranderen dus de muren van onze mentale gevangenis. Als wij zover komen dat wij geen etiketten meer zullen plakken op de gebeurtenissen in ons leven, vallen de muren van onze mentale gevangenis om en zullen verdwijnen. Op dat moment verandert en vergroot onze horizon zich. Als onze horizon verandert zijn wij in staat om steeds verder en verder te kunnen waarnemen en groeit ons bewustzijn.

 

 

Wacht niet op de dingen, wacht niet tot ze vanzelf gebeuren, maar schep ze!
Er gebeurt niets vanzelf.
Het universum is een spiegel, dus wat je ervoor neerlegt, wordt teruggespiegeld in jouw leven.

 

 

Zolang je iets wilt zijn of iets wilt worden, zul je het nooit zijn en nooit worden.
Je wordt het op het moment dat je beslist dat je het
bent.
Jij moet die keus maken door in het besef van " Zijn " te stappen.
" Willen "  is een dood gegeven, " Zijn "  is één en al Leven en Scheppend.

 

 

De Oceaan

Als je geen meningen, geen overtuigingen, geen ‘ik vindjes’ en daardoor dus ook geen verwachtingen meer hebt, zul je geen ‘benoemde druppels’ meer zijn in de oceaan. Iedere mening maakt je een benoemde druppel, het schermt je af omdat je daardoor bepaalt wat en wie je bent. Als je vindt dat je het één bent, dan ben je dus niet het andere. Als je stopt om iets te zijn en daardoor dus niets meer te zijn, dan ben je dus ook niets meer. Als je niets meer bent, ben je ook niet meer iets specifieks en wordt je en ben je daardoor dus alles. Je verandert van slechts enige benoemde druppels in de totale oceaan.

 

 

De echo van het leven

Een man en zijn zoon lopen in de bergen. Plotseling struikelt de jongen en - omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: ‘Au!’ Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen roepen: ‘Au!’ Nieuwsgierig roept hij: ‘Wie ben jij?’, maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: ‘Wie ben jij?’ Hij wordt kwaad en roept: ‘Jij bent een lafaard!’, waarop de stem antwoordt: ‘Jij bent een lafaard!’ Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: ‘Papa, wat gebeurt hier?’ ‘De man antwoordt: ‘Zoon, let op!’ en roept vervolgens: ‘Ik bewonder jou!’ De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou! De vader roept: Jij bent prachtig! en de stem antwoordt: Jij bent prachtig! Daarop legt de vader uit: De mensen noemen dit een ECHO, maar in feite is dit het LEVEN! Het leven geeft je altijd terug wat jij geeft. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Wil je dat mensen geduldig, begripvol en respectvol met je omgaan, geef dan geduld, begrip en respect! Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven omdat wat je geeft, gespiegeld wordt in wat je terugkrijgt van het leven.’

 

 

Het universum is een spiegel en geeft je terug wat je er in brengt en hoe je vóór de spiegel acteert.
Waarom verwacht je dan dat het leven je tegemoet glimlacht, terwijl  jijzelf verbitterd, gefrustreerd  en woedend voor de spiegel staat?

 

 

Wat je in de spiegel inbrengt, wordt door het universum, die een spiegel is, teruggespiegeld.
Het gaat hierbij niet om de manier waarop je acteert "boven water", maar op de manier waarop je bent en acteert "onder water".
Als je stoer voor de spiegel staat maar diep van binnen angstig en verbitterd bent, krijg je geen stoer spiegelbeeld terug, maar schep je een wereld waar je angst en bitterheid zult ervaren.
Je moet dus eerst datgene zijn wat je vermeerdert wilt zien, voordat de spiegel het je teruggeeft en het voor jou vermeerdert.

 

 

Het hebben van meningen, het hebben van overtuigingen, het hebben van " Ik vindjes "  leiden altijd tot het hebben van verwachtingen.
Het hebben van verwachtingen leiden altijd tot teleurstellingen.
Vind dus niets en verwacht daarom ook niets en belangrijker nog, heb daarom ook geen teleurstellingen.
Leer dus alles los te laten.
Als je alles kunt loslaten en daarom niets meer hebt, heb je ook niets meer te verliezen.
Als je niets meer hebt te verliezen, heb je ook niets meer te verdedigen.
Als wij allemaal niets meer hebben te verdedigen, is de rust en de vrede in de Wereld teruggekeerd.

 

 

Je kunt altijd doen wat jij wilt, je hebt altijd het recht van de vrije wil, maar je bent wel altijd verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.

 

 

Raar

Wat is raar en is raar nu ook werkelijk raar?
Raar is een etiket en als je het ergens op plakt en gebruikt is raar ook echt raar en is het dus ook waar, dat raar ook werkelijk raar en dus waar is.
Totdat je het etiket niet meer wilt gebruiken en dat dan blijkt dat raar dus onwaar is en dat dus raar niet meer waar maar juist onwaar is.
Raar is dus waar zolang als jij beslist dat raar ook werkelijk raar is en als jij beslist dat raar niet meer raar is, is het 'zijn van raar' dus onwaar.

Wat dus echt raar is, is dat raar tegelijkertijd bestaat uit zowel waar als onwaar .......... nietwaar!

 

 

Weet wie je bent en wat je bent

Realiseer je dat niets in het leven is zoals het lijkt te zijn. Er is dus geen waarheid en dus is er geen leugen en dus is oordelen en veroordelen absoluut zinloos. Jouw overtuigingen kunnen richting geven aan wat jij voelt en ervaart. Kies voor geluk en vrede of kies voor onrust en angst, jij maakt de keus voor jouw leven en jij bent verantwoordelijk voor de consequenties die je over je afroept.
Jij bent degene die etiketten plakt op de gebeurtenissen in jouw leven en daarmee de kleur van jouw leven bepaalt. Als je dagelijks het volgende kunt vasthouden, heb je een anker geslagen voor alle dingen die in jouw leven gebeuren.
Zolang je bent wie je niet bent en dus niet bent wie je wel bent, zul je nooit worden wie je wel bent en zolang je bent wie je niet bent, zul je nooit de kracht voelen van het zijn van wie je wel bent en zolang je bent wie je niet bent, zul je alle ellende dragen van diegene die je niet bent, omdat je niet die bent die je wel bent.
Aangezien je uitsluitend diegene kunt zijn die je wel bent, omdat dat je enige bestemming is, omdat dat de enige natuurlijke weg is, is al het andere, alle rollen die wij spelen van te zijn wie we niet zijn, vals en onecht. Zolang wij vals en onecht zijn door te zijn wie we niet zijn, is er dus onafgebroken ziekte, verdriet, angst, wanhoop en ellende in onze levens. Zolang wij zijn en blijven wie we zijn zoals we juist niet zijn, blijft deze situatie onveranderd. Pas als wij zijn wie wij wel zijn en blijven wie wij zijn, omdat wij zo horen te zijn, zullen al deze wantoestanden vanzelf oplossen. Maar pas dan en niet eerder.
Het verdrietige en ellendige is dat wij denken dat wij juist wel zijn wie we niet zijn en daardoor ons uiterste best blijven doen om te zijn wie we niet zijn en dat het zijn zoals we niet zijn, zo hoort te zijn en het enige is wat volgens ons juist is, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Kies dus om slechts diegene te zijn die je bent en leg af om diegene te zijn die je niet bent en derhalve dus ook nooit en te nimmer kunt zijn. Je hebt dus niemand en niets nodig, alleen jezelf, ga terug naar jezelf en leg je ‘niet zelf’ af, vind daar diep van binnen wie je bent en wat je bent en wordt heerser over je eigen leven, zonder angst, zonder pijn, zonder verdriet en zonder wanhoop.
Ook jij bent dan in staat om 'te slapen zonder dromen en te ontwaken zonder zorgen'
.

 

 

Meningen

Meningen zijn producten die worden voortgebracht door ons ‘denkproces’. Meningen zijn dus uitingen, voortkomend uit de werking van ons hoofd. Alle ellende in de wereld komt voor het belangrijkste deel voort uit het hebben van meningen, het hebben van ‘ik vindjes’ en het hebben van overtuigingen. Al deze meningen en overtuigingen zijn weer het gevolg van een ander proces. Deze meningen en overtuigingen zijn dus producten van ons denken. Ons denken brengt onze meningen en overtuigingen voort. Ons denken produceert een mening en een overtuiging, deze meningen en overtuigingen hebben weer het scheppingsproces tot gevolg waardoor onze wereld zich zodanig hervormt, onze wereld telkens weer opnieuw tot beeld wordt gebracht, dat wij dat gaan waarnemen en dus dat zullen gaan waarnemen, waarvan wij overtuigd zijn. Wij zullen dan datgene waarvan wij overtuigd zijn, beleven en ervaren en daardoor en daaruit,zullen wij als ervaringsinstrumenten, nieuwe ervaringen opdoen. Deze opnieuw gecreëerde wereld heeft daarnaast ook nog een waanzinnig hoge realiteitsgraad en is voor ons dus onmiskenbaar waar. De door onze meningen en overtuigingen gecreëerde wereld is echter een illusie, die onmiskenbaar voor ons de waarheid vertegenwoordigt.

Hieruit volgt dus de volgende en tevens waanzinnige stelling.

Denken leidt tot en een zeer ernstige oogziekte, een uiterste vorm van een oogafwijking. Denken heeft eigenlijk invloed op de werking van al onze zintuigen, die door het ‘vervormingsproces’ van het herscheppen van onze wereld, ons een nieuwe realiteit binnenleidt, die afwijkt van de voorgaande realiteit, zonder dat wij dat echt in de gaten hebben.

Denken herschept onze wereld en plaatst ons daarmee tegenover de werelden van ieder ander. Al deze werelden zijn uniek en geen wereld is dus gelijk aan een andere wereld van welk ander mens dan ook. Dit bewijst dat ieder mens per definitie dus leeft in zeer grote eenzaamheid, die angstig en bedreigend is. Dit komt dus omdat ieder mens leeft in zijn eigen unieke wereld die door zijn denken, zijn meningen en overtuigingen, tot stand is gebracht. Dit bewijst dat er dus eigenlijk absoluut geen relatie tussen wie dan ook mogelijk is. Dit zal pas gaan veranderen als wij gaan inzien hoe het scheppingsproces werkt. Dit zal pas gaan veranderen als wij gaan inzien en gaan begrijpen
dat
eenheid ’ de enige dragende kracht is en dat bevestiging ’ de enige stuwende kracht van het complete universum is. Dan zullen er weer relaties mogelijk zijn op basis van liefde, wederzijdse aanvaarding en toleranties en vrij van iedere vorm van het elkaar opleggen en afdwingen van allerlei zaken.
Dan zal er weer een begrip zijn van de ultieme vorm van gelijkwaardigheid, geldend voor ieder mens en gericht op ieder mens
Dan zal de rust, de vrede en de liefde in de wereld zijn teruggekeerd.

 

 

Nu

Als jij beslist dat je Nu gelukkig bent, als jij voor jou zelf de keus maakt, met volle overtuiging, dat jouw leven Nu fantastisch is, dan is het Nu fantastisch.
Je schept namelijk de wereld die bestaat in jouw overtuiging.
Als je in staat bent om bij en in het Nu te blijven en die overtuiging weet vast te houden, dan is jouw leven dus in alle momenten van het Nu fantastisch en dan is jouw leven dus altijd fantastisch en blijft altijd fantastisch.
Zo wordt je de heerser  over jouw leven. Door bewust in het Nu te stappen en je concentratie van het leven dat voor jou fantastisch is, vast te houden.
Door je gerichtheid op jouw doel, zul je ook nog energiefrequenties van een zelfde soort als de energiefrequenties van datgene wat je wilt bereiken, aantrekken en zal deze energie vermeerderd worden.
Zo schep je wat je wilt bereiken door je er Nu op te richten en doordat de energie van jouw doel zich vanzelf zal vermeerderen.
Wat je zaait, zul je oogsten.
Richt je dus uitsluitend op het Nu en doe het Nu.

 

 

 

 

Naar boven