De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

Het geheim van 'NU' en de leidraad die dat voor onze levens kan geven

 

 

Wat is het grootste geheim in het bereiken van een leven voor jou en voor mij, voor ons allemaal, waarvan jij, ik en wij allemaal kunnen zeggen dat wij ons leven “onder controle” hebben, waarvan wij dan allemaal kunnen zeggen dat wij de enige bazen zijn over onze levens en dat wij dus de kapiteins zijn van de schepen van ons leven?

Het antwoord op deze vraag, de verklaring van dit geheim is een woord dat uit slechts twee letters bestaat.

Dit woord is ‘NU’ en dit begrip van NU is voor jou en voor mij de sleutel van alles, van alle deuren in onze levens, om deze te openen, wanneer wij de kracht en de werking van het begrip NU gaan begrijpen en het gaan toepassen in onze levens.

Wat wordt er bedoeld met NU?

Nu wordt hier bedoeld als het tijdsmoment ‘Nu’.

Dus niet straks, niet morgen, niet gisteren, niet volgend jaar, maar Nu.

Dus Nu, op dit moment.

Wat is er zo bijzonder aan Nu?

Nu is bijzonder omdat het het enige is wat telt.

Nu is het enige wat belangrijk is en het enige dat voor  jou en voor mij van belang is.

Nu is de enige realiteit.

Morgen bestaat niet.

Er is alleen maar een eeuwig, aaneengesloten moment van Nu.

Er bestaat alleen maar Nu.

Morgen zal nooit arriveren.

Als je bij morgen aankomt, heb je uitsluitend een besef van Nu.

In het Nu zul je dus morgen bereiken en omdat er alleen en uitsluitend een Nu bestaat, bestaat er dus niets anders dan uitsluitend Nu. Er is geen straks en er is geen morgen, er is geen volgende maand en er is geen volgend jaar.

Je stapt slechts van het ene moment van Nu in het andere moment van Nu en dat doe je nu en nu en nu.

Nu zal niet stoppen en duurt dus eeuwig.

Er is dus slechts een eeuwig moment van Nu.

Nu is alles wat er is.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat je via het besef van Nu, grip kunt krijgen op jouw leven.

Hoe is dat het simpelst te verklaren?

De meest simpele verklaring is de volgende:

Als jij beslist dat je Nu gelukkig bent, als jij voor jou zelf de keus maakt, met volle overtuiging, dat jouw leven Nu fantastisch is, dan is het Nu fantastisch.
Je schept namelijk de wereld die bestaat in jouw overtuiging. Als je in staat bent om bij en om in het Nu te blijven en die overtuiging weet vast te houden, dan is jouw leven dus in alle momenten van het Nu fantastisch en dan is jouw leven dus altijd fantastisch en blijft altijd fantastisch.

Kan het leven zo simpel zijn?

Ja, zo simpel is het leven als je de natuurlijke wetten gaat begrijpen, gaat toepassen en er in gaat leven.

Wat is er nog meer belangrijk om te weten als je wilt gaan werken met het besef van Nu en als je het wilt gaan toepassen op jouw leven?

Om te beginnen moet je je gaan realiseren wat je wilt. Er moet een gerichtheid komen in jouw leven. Je moet een doel voor ogen nemen. Je moet je gaan afvragen wat je met je leven wilt doen. Je moet je gaan afvragen wie je wilt zijn en wat je wilt zijn. Je moet het ultieme visoen voor jouw leven voor ogen nemen.

Dit betekent dus dat je moet gaan nadenken over jouw leven.

Je moet gaan stoppen om te fladderen en te vlinderen in jouw leven.

Als je voor jouw zelf het meest verheven visioen hebt gekozen, moet je in dat visioen gaan stappen. Je moet de keus gaan maken dat je al bent wie je wilt zijn of wat je wilt zijn.

‘Zijn’ is het machtigste werktuig in het leven.

Als je kiest dat je iets of iemand bent door te beslissen dat je het bent, dan ben je het ook. Als je merkt dat je het bent moet je dat besef van ‘Zijn’ vasthouden in jouw leven en projecteren in het Nu.

Als je iets of iemand bent en je beslist dat je het Nu bent en ook bent in alle momenten van het Nu, gaat er iets in jou veranderen.

Er gaat iets veranderen omdat je stapt in de energiefrequentie van wie je wilt zijn en wat je wilt zijn.

Energie heeft één onvoorstelbare eigenschap. Energie is elektromagnetisch.

De elektrische eigenschap van energie betekent dat het verplaatsbaar is. Het betekent dat je deze energie kunt verplaatsen, het stroomt in je en rondom je. Je kunt het ook naar iemand sturen met de kracht van jouw concentratie.

De magnetische eigenschap betekent dat je door het magnetisme van de energie, energie van gelijksoortige frequenties naar je toetrekt. Doordat je meer gelijksoortige energie van wie je wilt zijn en wat je wilt zijn naar je toetrekt, zal het in jou vermeerderd worden en zul jij dus groeien, transcenderen in wie je wilt zijn en wat je wilt zijn.
Als je je dus kunt blijven richten op het Nu en ervoor kiest om een leven te scheppen en te ervaren, dat fantastisch is, dan zal de magnetische werking van deze energiefrequentie de hoeveelheid energie vermeerderen, door gelijksoortige energie aan te trekken.
Dus door je te blijven richten op het Nu en door de magnetische werking van de energie van jouw gerichtheid, snijt het mes aan twee kanten.

De magnetische werking van de energie leidt tot de al 2000 jaar bekende wet dat je zult ‘oogsten wat je zaait’.

Blijf je richten op het Nu en houd je concentratie in het Nu vast om jouw doel te verwezenlijken.

De toekomst is niet interessant en de toekomst moet je dus met rust laten. Maak je geen zorgen over jouw toekomst. Jij bepaalt jouw toekomst door je te richten op het Nu en daarmee creëer je dus voor jou jouw toekomst als een voortzetting, een eeuwige voortzetting van het NU.

Door het Nu te beheersen en te blijven beheersen, beheers je jouw leven voor alle aaneengesloten momenten van het Nu, bovendien vermeerder je het resultaat van jouw gerichtheid en zul je dus groeien en groeien in wie je wilt zijn en wat je wilt zijn. 

Als je weer afdwaalt van wat je wilt bereiken, betekent dat dat je uit het besef van Nu bent gestapt en je bent gaan richten op andere dingen dan het Nu. Daardoor verlies je ook de concentratie op jouw gerichtheid, op jouw doel.

Het enige wat je op die momenten hoeft te doen is terug stappen in het Nu en je gerichtheid weer in jouw concentratie op te nemen.

Laat de ballast van alles wat anders is dan het Nu los en laat het vallen.

 

Zo simpel en slechts zo simpel is het.

 

De  kracht van het NU op een andere manier uitgelegd

Het NU, het besef van het NU, het bewustzijn van het belang van het NU is een motor die de trein over de rails van het spirituele Pad doet bewegen.

Het besef van NU en het bewustzijn uitsluitend gericht op het NU is 'beweging' en stappen uit het bewustzijn van het NU is 'stilstand en teruggang'.

Het Leven komt voort uit een bron die wij de Schepper, de Bron of God noemen. Al het Leven komt voort uit deze bron en daarmee is al het Leven dus één en verbonden met deze bron. Niets van het Leven, niets van al het Leven kan afgesplitst worden van die bron en kan nooit bestaan los van die bron, dus in afsplitsing. De bron straalt alles wat het is uit naar alles waar het mee verbonden is en altijd mee verbonden zal zijn en blijven. Alles wat de bron straalt, is uitsluitend gericht op 'Het Geven, op het Dienen' aan al het Leven waar het mee verbonden is. Alles wat de bron straalt naar alles waar het mee verbonden is en altijd mee verbonden zal blijven is LIEFDE, uitsluitend LIEFDE, onvoorwaardelijke en altijd dienende LIEFDE.

De BRON is het LEVEN en alles wat verbonden is met het LEVEN, met de BRON, is dus Leven wat afkomstig is van het LEVEN, van de BRON.

Omdat het leven dus verbonden is met het leven en daar nooit van afgesplitst kan worden, kan hier de conclusie uitgetrokken worden, dat

*HET LEVEN “DUS NOOIT TEGEN ZICHZELF KAN ZIJN EN DUS NOOIT TEGEN ZICHZELF ZAL ZIJN*.

De bron of schepper kan dus nooit tegen het leven zijn dat met hem verbonden is maar zal uitsluitend dat leven, altijd en eeuwig, onvoorwaardelijk en vol liefde dienen.

Wij, het met de bron verbonden leven, zullen dus altijd uitsluitend een stroom van weldaad, liefde en overvloed ontvangen, uitgestraald door de bron. Wij zullen dus altijd gedragen, gevoed, genezen, gekleed enz. enz. worden en alles wat wij nodig hebben, altijd en in overvloed ontvangen.

Wij zullen dit ervaren en ontvangen op de momenten dat wij ons afstemmen op de bron, op de eenheid en de verbondenheid met de bron, in het volste vertrouwen dat de bron uitsluitend liefde en overvloed brengt, kan brengen en zal brengen.

*De schepper, God of de bron, is de zender en wij zijn de ontvanger*.

Wij zullen echter alleen de ontvanger zijn als wij ons afstemmen op de zender, afstemmen op de bron. Wij kunnen ons alleen afstemmen op de bron als wij uitsluitend gericht zijn op het NU, op het nu in het volste vertrouwen dat wij door de verbondenheid met de bron, de invloed van het ontvangen van liefde en overvloed zullen ervaren. Als wij ons zo afstemmen zijn wij de ontvanger en zullen wij dus ontvangen. Dan leven wij in rust, in vrede, in liefde, in harmonie, in vreugde, in geluk, één met de schepper en wetend dat het goed is en dat het uitsluitend goed kan zijn.

Op het moment dat wij ons los maken van het besef van het NU en afdwalen naar het verleden of naar de toekomst stopt onze ontvanger met ontvangen en kunnen en zullen wij dus niet meer ontvangen.

Wij dwalen weg in piekeren over het verleden of in zorgen en angst over de toekomst, over wat morgen ons kan en zal brengen. Daarmee verdwijnt het besef en het bewustzijn dat wij aan de andere kant van de stralende stroom van weldaad en overvloed staan, die door de schepper wordt uitgestraald naar al het leven. Wij missen de aansluiting en zakken weg in angst en zorgen en missen de weldaad en overvloed.

Je richten op het besef en het bewustzijn van het NU is mee drijven in de rivier van Leven en wegzakken in het verleden of in de toekomst met alle negatieve gevoelens van zorgen, angst en piekeren, is gelijk aan het stappen uit het besef van het NU en is gelijk aan het stappen uit de rivier van Leven, is afsplitsen van de schepper en je ontvanger buiten werking stellen en terecht komen in angst, chaos, ziekte en verdriet. Op dat moment hebben wij het Pad of de Tao verlaten en storten wij ons opnieuw in de jungle waar de wet van de sterkste heerst en waar de wet geldt van “eten of gegeten worden”. De jungle waar we allemaal dreigen ten onder te gaan in de ratrace van het leven en waar angst, chaos, stress en ellende heerst.

Het NU is een product van het verleden. Hoe mijn leven nu is, is door mij gevormd in het verleden en door de kosmische spiegel van het universum in het heden, in het NU naar mij terug gespiegeld.

Als ik mij dus richt op het NU en in het volste vertrouwen richt en afstem op de stralende stroom van liefde en overvloed, leef ik nu in het paradijs en schep ik een toestand die terug gespiegeld zal worden en daardoor versterkt zal worden. Het paradijselijk gevoel zal versterkt worden en wij zullen het Koninkrijk diep in onszelf hebben gevonden.

*Eigenlijk is het besef van het 'NU' een “magische actie”, die je in het stralingsvlak van de schepper brengt of er buiten slingert, afhankelijk van de keus die je maakt. Het mooie is dat wij het zelf in de hand hebben door de keuzes die wij maken uit vrije wil.*

 

 

 

Naar boven