De verandering

 

 

 

 

email

home

 

 

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 

 


 

 

Internet

 

Klik op de onderstreepte titels om de link tot stand te brengen.
 

 


Jouw hulp?

 

 

 

 

 

 

De adelaar of de arend is voor de oorspronkelijke indianen van Noord-Amerika het symbool voor de boodschapper tussen de goden en de mensen. Als wij in staat zijn om onze eigen vleugels uit te slaan zoals deze arend, zijn wij ook zelf in staat om deze boodschappen van de Goden te ontvangen.

 

 

 

Hieronder zijn vele links opgenomen naar andere websites, naar teksten en naar video's. Wat u daar ziet, leest en hoort hoeft u niet te accepteren als een "nieuwe voorgeschotelde waarheid". Dat is niet de opzet van deze website. Werkelijk veranderen betekent om bereid te zijn om "de dingen anders te doen of om andere dingen te doen". Zolang wij de dingen blijven doen of blijven denken zoals wij het altijd al deden en zolang wij altijd de zelfde dingen blijven doen of blijven denken, dus onveranderd, zal het resultaat ook zijn dat ook de uitkomsten altijd onveranderd en dus altijd het zelfde zullen blijven.

Al deze links geven een prikkel hoe men af kan wijken van het Pad dat wij allemaal al zo lang bewandelen en dat niet in staat is geweest om deze wereld te veranderen, om de vrede, de liefde, de harmonie en de overvloed voor iedereen in deze wereld terug te brengen.
Als we deze veranderingen willen en wensen, zullen we het Leven dus op een andere manier moeten gaan zien en op een andere manier moeten gaan benaderen.
We zullen dus op een andere manier over het Leven moeten gaan denken en op een andere manier moeten gaan handelen. Uiteindelijk zal dit dan leiden tot andere resultaten.

 

 

 

 

AMMA

(NEDERLANDSE SITE)   

Wie is Amma?

Eén van de meest toegewijde en zichzelf opofferende mensen van deze tijd is Mata Amritanandamayi Devi, beter bekend als Amma. Haar oneindige liefdevolle dienstbaarheid en de vele liefdadigheidsprojecten maken haar bij duizenden geliefd als de Moeder van Mededogen.

Alleen al haar aanwezigheid en haar voorbeeld spreken mensen van alle culturen aan. Haar missie - gebaseerd op een harmonieus samengaan van moderne wetenschap en techniek en oude wijsheid - motiveert mensen uit alle lagen van de samenleving en overstijgt culturele barrières. Het geeft betekenis aan hun leven. Zij stimuleert over de hele wereld de principes van juist handelen, die aan de basis liggen van elk gebied van menselijke activiteit.

Amma benadrukt de behoefte aan onzelfzuchtige dienstbaarheid en liefde als tegengewicht tegen de welvaart van het moderne leven. Haar voorbeeld heeft geresulteerd in een groep volgelingen en weldoeners uit India en het Westen, die hun carrières hebben opgegeven om haar moderne educatieve en medische instituten te leiden en om haar liefdadigheidsprojecten voor de armen van de grond te trekken.

De laatste zeven jaar heeft zich een wijdvertakt netwerk van instituten en liefdadigheidsprojecten over heel India gevormd. De Eerste Minister van India zei tijdens zijn lezing in Amma's internationaal hospitaal in 1998, dat het werk van Mata Amritanandamayi een duidelijk bewijs was van de kracht van nobele waarden in het creëren van harmonie in het individu en in de samenleving.

In 1995, tijdens de vieringen van de vijftigste verjaardag van de Verenigde Naties in New York, suggereerde Amma dat de inspanning om onze eigen essentiële aard te ontdekken een cruciale aanvulling is op onze uiterlijke zoektocht naar materiële ontwikkeling, vrede en harmonie. Ze vroeg dat deze inspanning erkenning zou krijgen als een van de belangrijke doelen voor het nieuwe millennium, op alle niveaus van de samenleving door te zeggen: "Wanneer we samen werken, hand in hand, met liefde, dan is het niet slechts een levenskracht, maar de levensenergie van ontelbare mensen, van de groep, die in harmonie ongestoord stroomt. Vanuit deze constante stroom van eenheid zal echte vooruitgang plaatsvinden en zal duurzame vrede gestalte krijgen."

 

 

Ask the Real Jesus 

(ENGELSTALIGE SITE)

Do you want to move higher with the living Christ, or do you want to continue to cling to a man-made image of Christ, a dead "Christ"?" Will you choose life or will you continue to choose death? Or will you refuse to make a decision?

 

 

Christ Returns

(ENGELSTALIGE SITE)

Klik op bovenstaande link om eerst een beschrijving van deze site te lezen. Daar vind je de verwijzingen naar de Engelse site en naar de vertaalde Nederlandse site.

 

 

The Real Deal About World Peace  -  by unASLEEP

(EEN PRACHTIGE VIDEO OVER VREDE IN HET ENGELS)

Gewoon kijken en luisteren, werkelijk prachtig!

 

 

A revolutionary look at Jesus

(11 PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

Een aantal video's van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters". Hij brengt in een aantal video's de boodschap wie Jesus werkelijk was en wat de boodschap van Jesus werkelijk was en nog altijd is. Deze boodschap wijkt absoluut af van alles wat de Katholieke Kerk ons eeuwen en eeuwen lang heeft willen laten geloven.
Deze video's geven een hele grote duidelijkheid over het werkelijke beeld van Jesus en van spiritualiteit en geven ook aan hoe je kunt nagaan in het leven wat tot de waarheid of de illusie behoort en wat tot de werkelijkjheid hoort.

 

 

Divine revelation - the missing link in religion

(PRACHTIGE KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

The early Christian movement did not have official scriptures. The apostles brought forth direct revelation through the agency of the Holy Spirit. This process was lost when Christianity became institutionalized, and thus it seems strange to most people today. Yet direct revelation from the spiritual realm is the only way to prevent a religion from becoming stifled by doctrines and dogma.

A video from
Kim Michaels.

 

 

The girl who silenced the World for 5 minutes  

(ONGELOOFLIJKE VIDEO IN HET ENGELS)

Gelukkig komen er steeds meer mensen die de waanzin in deze wereld niet meer begrijpen en het van de daken roepen.
Mensen van alle leeftijden. Deze video is een absolute aanrader.

 

 

How to experience God  

(8 PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

Een aantal korte video's van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters".

A series of videos for people who are ready to go beyond arguing for or against God's existence and settle the question through a direct experience. Describes how to increase your likelihood of experiencing God and what such an experience is like.

 

 

Why doesn't God prove that he exists  

(PRACHTIGE VIDEO IN HET ENGELS)

Een korte video van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters".

How could God prove his/her/its existence in a way that humans cannot deny? The material universe is designed to give us plausible deniability. Those who want to deny God's existence, can do so and can thus act as if there is no ultimate reality—meaning they can do whatever they want.

 

 

The Ongoing Revolution in Consciousness  

(7 PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

Een aantal video's van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters". Hij behandelt in zeven video's de boodschap wat fundamentalistische Christenen gemeen hebben met de materialistische wetenschap.

What do fundamentalist Christians have in common with scientific materialism? Do they share the same basic world view, namely that we are passive victims who are separated from the process that created us?

 

 

Is religion a product of evolution?  

(2 PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

Een aantal video's van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters". Hij behandelt in twee video's de boodschap waarom de strijd tussen wetenschap en religie zinloos is.

If you are a materialist, the only logical conclusion is that the evolutionary process produced religion—or at least our tendency to "invent" religion. Thus, it makes no sense for materialists to tell religious people to stop being religious—how can we go against our biology?
Materialists say our thoughts and beliefs are produced by the physical brain. The consequence is that religious people have brains that are wired to believe in God. So how can Richard Dawkins say we can choose to go against our biology? How can a materialist explain free will?

 

 

Can Science Save the world from Religion?  

(PRACHTIGE VIDEO IN HET ENGELS)

Een korte video van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters".
" Prominent atheists, such as Sam Harris and Richard Dawkins, claim the only way to save humanity from religious warfare and terrorism is to convert everyone to their materialistic world view. Yet are they taking the same approach as religious people have taken for thousands of years, namely that, "Our belief system is the only true one and the only way to save the world is to eradicate competing belief systems?" Is religion really the biggest threat to world peace or is it actually the human ego and its quest for the ultimate belief system? "

Zie ook de video's: Beyond science and religion?

 

 

Beyond science and religion?  

(5 PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

Een aantal video's van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters". Hij behandelt in vijf video's de dicussie tussen wetenschap en religie en of deze discussie zinvol is.

Is it possible to have an intelligent discussion about science and religion, or is such a debate doomed to be taken over by extremists on both sides and descend into name-calling by those who think the ultimate argument is four-letter words?
Has scientific materialism restricted scientific progress as fundamentalism has restricted spiritual progress? Is there value in having a dialogue between open-minded people in the fields of science and spirituality?

Deze video's zijn een reactie op: Can Science Save the world from Religion?

 

 

Is religion the real cause of war?  

(PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

Een aantal video's van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters". Hij behandelt in twee video's de boodschap waarom de strijd tussen atheïsme en religie zinloos is.

Prominent atheists claim religion is the main cause of war, but religion is not the only factor that motivates people to kill each other. Is the real cause the human ego that creates "utterly dogmatic systems of thought" and then will do anything to defend them?

 

 

Liberating Jesus from Christianity

(PRACHTIGE KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

How can we liberate Jesus from the mental box that turns him into an idol to worship rather than an example to follow? How can the people who have been alienated by mainstream Christianity find a more nuanced view of Jesus? How can we find a way to talk about Jesus without being labeled as fundamentalists or Jesus freaks?

Video's from
Kim Michaels

 

 

The Jesus Koans - Do modern people need Christ?

(PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

A koan is a short, seemingly contradictory, statement,
Koans are used by Zen masters to neutralize the analytical mind and give students an intuitive experience, an "Aha experience".
Jesus was a master in using Koans.

Een Koan is een kort, ogenschijnlijk tegengestelde, weergave van de stand van zaken.
Koans worden gebruikt door Zen meesters om de analytische gedachten te 
neutralizeren en geven de studenten een ervaring op intuitief niveau, zij geven een “Aha ervaring”.
Jezus was een meester in het gebruiken van Koans.


Video's from
Kim Michaels

 

 

Does God exist? - The Ultimate proof

(PRACHTIGE KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

Why haven't we resolved the question of God's existence? After 300 years of heated debate between science and religion, we are no closer to a resolution. Could it be because both sides are taking the same approach to the issue? Could it be that both sides are off track and that the intellect will never determine whether God exists. Instead, only a direct experience can resolve the question for you.

Video from
Kim Michaels.

Zie ook het artikel:  "God, de Wetenschap en een Appel" 

 

 

The greatest secrets about the universe

(PRACHTIGE VIDEO's IN HET ENGELS)

Een aantal video's van Kim Michaels, één van de boodschappers op deze wereld van "de opgevaren meesters". Hij brengt in een aantal video's hoe het universum is opgebouwd en welke wetten er spelen en voor ons en ons leven belangrijk zijn omdat deze wetten invloed hebben op ons leven en ons leven bepalen.

 

 

Master Keys to Spiritual Freedom en andere boeken van Kim Michaels

(PRACHTIG BOEK IN HET ENGELS)

Een onvoorstelbaar mooi en uitgebreid boek. Het boek geeft een totaal overzicht van wat er op dit moment aan de hand is en van wat er in het verleden is gebeurd met de planeet Aarde.
Het handelt ook over het ontstaan van het heelal en het ontstaan van de mens. Het gaat voorbij alle leringen van alle religies. Het beschrijft wat er werkelijk is gebeurd in het paradijs en waar Adam en Eva voor staan. Waarom is de mens “gevallen” en wat wordt er precies bedoeld met het gegeven dat wij uit het paradijs zijn verstoten.
Lees en leer hoe je jezelf kunt veranderen en daardoor de richting van jouw eigen leven kunt veranderen. Door jezelf te veranderen, wordt je en ben je een deel van de verandering van deze wereld en help je dus mee om deze wereld te veranderen.


(Het boek "
Master Keys to Spiritual Freedom" is van Kim Michaels).

 

 

Rainbows, religion and World Peace

(KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

Wat kunnen regenbogen ons leren over hoe wij religieuse oorlogen kunnen overwinnen en afleggen?
Leer van de bijzondere parallel tussen regenbogen en religie en hoe dit eenvoudige beeld en idee een bijdrage kan leveren aan vrede door religieuse mensen te helpen te geloven en te laten geloven.

 

 

The Spiritual Cause of War

(KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

Een bijzondere verklaring voor de spirituele reden van oorlog, namenlijk de dualistiche gedachte die er voor zorgt dat de mensen de illusie hebben dat zij zijn afgescheiden van hun bron en dus zijn afgescheiden van elkaar.

(Dit verhaal is een uittreksel van het boek: “The Art of Non-War van Kim Michales).

 

 

The Warrior of Peace

(KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

Is vrede mogelijk door de vijand buiten ons te verslaan of is vrede alleen mogelijk door de vijand binnen in ons te verslaan?

 

 

Invoking the Eternal Flow

(KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

Een korte prachtige video met een krachtige boodschap over de eeuwige "Rivier van het Leven".

 

 

New Prayer of Saint Francis

(KORTE VIDEO IN HET ENGELS)

Een nieuw en krachtiger versie van het tijdloze gebed van Sint Francis. Dit gebed heet : “Het Gebed voor Ultieme Vrede”.

 

 

Alles wat je moet weten over het jaar 2012
(Klik op Engelstalige Sites)

(ENGELSTALIGE SITES)

(Verklaringen over de gebeurtenissen die betrekking hebben op het jaar 2012).

 

 

The Secret

(FILM IN HET ENGELS)

Verklaring van "The Law of Attraction" (de Wet van Aantrekking)

Alles kunnen hebben wat je hart begeert, alles bereiken in je leven zoals je het wilt.
Het enige wat jij hiervoor moet doen, is het te vragen.
Is het dan werkelijk zo simpel? Ja, dat is het zeker, zegt een steeds groter wordende
groep mensen, afkomstig uit een breed scala van disciplines. Zij hebben allemaal The Law of Attraction (de Wet van Aantrekking) toegepast en ervaren.

Als de link hierboven niet werkt, is op Google Video de eerste twintig minuten van de 
film te zien.
Deze link is
 
The Secret 

Zie ook de artikelen: The Secret  en Is er een keus? 

 

 

Now

(KORTE VIDEO met het LIED "Now" van Dave Carroll)

Een prachtig lied van Dave Carroll met prachtige foto's in een video weergave op Youtube.
"Als er geen weg uit meer is, is er altijd nog een weg er doorheen".

 

 

InMarkt, cultuur &  spiritualiteit

 

Volgens eigen aankondiging is "Het  InMarkt Project een internet portaal en platform  voor cultuur, mens en maatschappij vernieuwende initiatieven en spiritualiteit. Je kunt als auteur, organisator of algemeen lid een bijdrage leveren. Wij zoeken mensen die iets te vertellen hebben". Naar mijn mening is dit een veelzijdige site over cultuur en spiritualiteit. Je vindt hier ongelooflijk veel informatie en er is een mogelijkheid om on-line te chatten over onderwerpen als spiritualiteit en cultuur.

 

 

De nieuwe Gouden Eeuw vereist een allesomvattende bewustzijnsverandering

(NEDERLANDSTALIGE SITE)  

Een nieuwe recente en diepgaande lering van Saint Germain, die de komende revolutie van het bewustzijn onder onze aandacht brengt. 
Hier wordt gesproken over de toestand en de situatie van de aarde.
Hoe belangrijk het is om het bewustzijn op aarde te veranderen.
Deze bewustzijnsverandering is nodig om de fysieke wetten en krachten op te kunnen vangen, die anders rond het jaar 2012 een catastrofale invloed op onze aarde zouden kunnen hebben.
(Copyright
Kim Michaels,
vertaald en gepubliceerd met toestemming van de uitgever).

 

 

 

Waarom is er kwaad in de wereld?

(NEDERLANDSTALIGE SITE)  

Jezus en andere Meesters geven antwoorden op vragen die door mensen zijn gesteld via de boodschapper Kim Michaels. Belangstellenden voor de  openbaringen van de Grote Witte Broederschap en het werk van de Opgevaren Meesters vinden hier onder het antwoord van Meester Jezus op de vraag: "Waarom is er kwaad in de wereld?"

 

 

Path to Unity

(ENGELSTALIGE SITES) en

(NEDERLANDSTALIGE SITE)  

Eenheid en het één zijn van alles wat is, is de basis van  LIEFDE.
Er komt een moment op het Pad, op de Weg van de Tao waarop het uitsluitend gaat om het feit wat je bent, wat je denkt, wat je doet en wat je niet doet.
Verandering is op een bepaald moment alleen nog maar mogelijk als jij anders wordt, als jij de dingen anders doet.
De sleutel voor die verandering is het besef en het bewustzijn van Eenheid, van het één zijn met alles wat is.

Uiteindelijk gaat het om "
ZIJN of NIET ZIJN: TO BE OR NOT TO BE" .
" Zijn in eenheid met alles wat is", dus "Zijn in eenheid met God".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven