De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

Hoe verander ik mijzelf en hoe verander ik de wereld

 

We hebben tot nu toe heel veel gelezen of hier op deze website heel veel kunnen lezen over hoe de wetten in en op deze wereld werken. Hoe de natuurlijke of Goddelijke wetten van het leven werken op jouw leven en op mijn leven.

We hebben gelezen dat er van God niets, maar dan ook helemaal niets moet, dat de mens het recht heeft van de VRIJE WIL. Dit recht is onvoorwaardelijk opgenomen in de schepping. Iedereen en iedere religie die zegt dat van alles moet, dat je je moet houden aan allerlei van buiten opgelegde regels, heeft het dus niet begrepen.

Waarom worden deze regels dan opgelegd. In de eerste plaats is het binnen de religies een prachtig machtsmiddel. Je doet wat God wil (zo staat het geschreven in het heilige boek) en je doet dus wat wij (machtshebbers van de kerk) willen en zo hebben de machtshebbers de gelovigen meteen in “de grip”. Ze kunnen met deze regels macht over jou en mij uitoefenen en als je niet doet wat God (machtshebbers) wil(len) dan zul je gestraft worden. Ofwel gestraft door God, ofwel gestraft door de machthebbers van de kerk.

Een tweede reden van het opleggen van al deze uiterlijke regels en richtlijnen (wetten) is dat wij, ONZE EGO’S, duidelijkheid en zekerheid willen. Als wij regels hebben en wij houden ons daaraan, zijn wij veilig. Zowel veilig hier op aarde als veilig voor wat betreft het behalen en verkrijgen van onze plek in het hiernamaals (hemel). Ik heb mij immers aan de Goddelijke wetten en regels gehouden, dus kan er mij niets meer gebeuren.

Wij hebben het recht van de VRIJE WIL. Dat betekent echter niet dat alles wat wij besluiten om te doen, alles wat wij doen, waarvan wij vinden dat het goed is voor ons, goed is voor ons EGO, ook zonder meer zonder gevolgen is of zal zijn.

Alles wat wij doen of juist niet doen, al ons handelen, al onze beslissingen, hebben absoluut en altijd consequenties. Alles wat wij doen, alles wat wij bedenken, ieder manier waarop wij reageren, brengt altijd de wet van OORZAAK EN GEVOLG in werking. Dus alles wat jij doet of niet doet, alles wat jij bedenkt of niet bedenkt, iedere manier waarop jij ageert of reageert heeft voor jouw leven altijd en onmiskenbaar directe gevolgen. Ditzelfde geldt precies zo voor mijn leven en ditzelfde geldt dus precies zo voor wie dan ook.

Het universum is als een spiegel en spiegelt alles wat je doet of niet doet, alles wat je bedenkt of niet bedenkt, alles wat je verzint of niet verzint, altijd maar dan ook altijd, rechtstreeks naar jou terug en maakt datgene wat jij het universum instuurt, manifest in jouw leven. Je zult het exact zo als jij het wegstuurt, zelf ervaren en beleven. Dit is geen straf maar een ervaringsmogelijkheid zodat je kunt leren van het zijn van wie je bent en van wat je bent zodat je mogelijk daardoor de impuls kunt krijgen om jezelf te veranderen en door daardoor dus te transcenderen en te groeien.

DIT BETEKENT DUS DAT IK, JIJ EN IEDEREEN, NIEMAND UITGEZONDERD, VOLKOMEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR ALLES WAT ER IN MIJN EN JOUW LEVEN GEBEURT. IK MAAK EN VORM DUS VOOR HONDERD PROCENT MIJN EIGEN WERELD EN MIJN EIGEN LEVENSOMSTANDIGHEDEN. WIL IK MIJN LEVENSOMSTANDIGHEDEN VERANDEREN, DAN ZAL IK DUS MIJZELF MOETEN VERANDEREN, WAARDOOR MIJN LEVENSOMSTANDIGHEDEN ALS GEVOLG DAARVAN WEER ZULLEN VERANDEREN.

NIET JIJ BEPAALT DUS MIJN VREUGDE OF MIJN ELLENDE, IK BEPAAL HET VOOR MIJZELF EN NIEMAND, MAAR DAN OOK NIEMAND ANDERS HEEFT DAAR ENIGE INVLOED OP.

Het fijt dat ik door deze stelling en levenswet jou niet meer de schuld kan geven van mijn ellende doet misschien pijn, maakt het voor mij een heel stuk oncomfortabeler, maar is absoluut het enige werkelijke gevolg van de wetten van oorzaak en gevolg.

Aan de andere kant geeft mij dit, als ik het mij ga beseffen, een ongelooflijk voordeel. Als ik de kwaliteit en de situaties van mijn leven wil veranderen, ben ik dus niet meer van jou afhankelijk, maar ben ik volkomen en uitsluitend van mijzelf afhankelijk. Ik kan dus weer de kapitein worden over het schip van mijn eigen leven. Ik heb jou daar dus niet voor nodig en niet bij nodig en ik ben dus eigenlijk volkomen onafhankelijk van wie dan ook.

Dit te beseffen is niet gering, maar het vereist wel, dat als ik mijn eigen leven wil veranderen, ik daarin dus zal moeten investeren. Ik moet actief worden en er zelf aan gaan werken. Als ik niets doe, gebeurt er dus ook niets.

Ik heb het hier over jou en ik heb het over mij. Ik heb het erover wat jij moet doen en wat ik moet doen en wat de gevolgen zijn van het feit dat jij iets doet of iets bedenkt en dat ik iets doe of iets bedenk. Het gaat dus om jou “Jouw JIJ Zijn” en het gaat dus om mij “Mijn IK Zijn”. Wie ben jij en wie ben ik? Wat ben jij en wat ben ik? Waaruit ben jij opgebouwd en waaruit ben ik opgebouwd?

Als ik weet wie ik ben en weet wat ik ben, kan ik misschien beter en meer aan mijzelf werken om mijn eigen leven te veranderen. Hadden we niet gezien dat ikzelf volledig en volkomen verantwoordelijk ben voor alles, maar dan ook werkelijk alles wat er in en met mijn leven gebeurt? Als ik mijn leven wil veranderen zal ik dus zelf de beitel en de hamer moeten pakken en mijn eigen leven opnieuw moeten gaan beeldhouwen, gaan bewerken om mijn leven, mijn eigen beeldhouwwerk, aan te passen. Waar moet ik slaan om de juistheid van mijn “IK” op de juiste en enige effectieve manier te raken? Waar zit ik in mijzelf en wie ben ik? Waar moet ik slaan op mijzelf en waar moet ik niet slaan?
 

Wie ben ik en waar ben ik uit opgebouwd?

Om dat te kunnen beantwoorden, moeten we nog eenmaal het volgende gegeven de revue laten passeren. We moeten ons nog éénmaal beseffen dat alles, maar dan ook alles in de hele schepping bestaat uit energie. Alles is energie. Al het zichtbare en al het onzichtbare, al het tastbare en al het ontastbare, al het hoorbare en al het onhoorbare, alles, maar dan ook alles is uitsluitend en alleen opgebouwd uit energie. Energie heeft de eigenschap dat het beweegt. Het trilt. Het heeft een trillingsfrequentie, een trillingsgraad. De hoogte van de trillingsfrequentie bepaalt de vorm van de energie. Alles is dus opgebouwd uit energie en de hoogte van de trilling van datgene wat is opgebouwd uit energie, bepaalt dus de verschijningsvorm van datgene wat is opgebouwd uit energie.

Energie bestaat uit steeds kleinere en steeds kleinere deeltjes. Ergens is er een kleinste, een allerkleinste deeltje. Dit is het basis bouwsteentje van alles wat is. Dit basis bouwsteentje, dit allerkleinste energiedeeltje is GOD. Dit is de bron van het leven. Dit allerkleinste energiedeeltje, dit basisbouwsteentje draagt alle kenmerken, alle eigenschappen, alle wetten van de natuur, van het Goddelijke in zich. Dit allerkleinste deeltje draagt bijvoorbeeld de wetten van “oorzaak en gevolg” en de wetten van “het bestaan” ( de “laws of existence”) in zich. Dit allerkleinste deeltje draagt de blauwdruk van al het leven in zich.

Alles en iedereen wat zich in de complete schepping bevindt, is opgebouwd uit een onvoorstelbare massa van deze allerkleinste energiedeeltjes, van deze elementaire bouwstenen van de complete schepping. Alles en iedereen is dus opgebouwd uit dezelfde, identieke bouwstenen. Dit betekent dus dat alles en iedereen in essentie absoluut gelijk is aan al het andere wat zich in de schepping bevindt. Ik ben dus gelijk aan jou en ik ben gelijk aan de vis in het water, ik ben gelijk aan mijn hond in zijn mand, ik ben gelijk aan de boom in het park en aan het beton van mijn huis. Het feit dat ik een compleet andere verschijningsvorm heb dan het beton van mijn huis, komt doordat de trillingsfrequentie van mij absoluut en compleet anders is dan de trillingsfrequentie van het beton van mijn huis.

Dit betekent dus dat alles wat er is slechts bestaat uit éénheid. Er is dus slechts het éénzijn van alles en iedereen. Er is dus slechts het éénzijn van alles wat is.

Als alles wat er is, alles wat geschapen is, één is met al het andere wat er is, dan is er dus uitsluitend een onvoorstelbare verbondenheid van alles en iedereen, van alles wat is.

Deze verbondenheid en het éénzijn van alles wat is, moet je je voorstellen als de verbondenheid van iedere druppel water in de oceaan met iedere andere druppel water in de oceaan. Alle druppels in de oceaan zijn één en verbonden met elkaar. Bovendien geldt hier dan ook nog dat de oceaan in het voorbeeld van de éénheid van alles wat is in de schepping, oneindig is.
Alle druppels samen vormen de oceaan. Alles wat geschapen is in de schepping vormt “
DE SCHEPPING” en is dus uitsluitend één.


 


Alles wat geschapen is, is één en verbonden met al het andere wat geschapen is. Deze verbondenheid is als het éénzijn en het verbonden zijn van alle druppels in een oneindige oceaan met alle andere druppels in deze oneindige oceaan. Alle druppels samen vormen de oceaan. Deze oceaan is alles wat is. Deze oceaan in dit voorbeeld is God. Die druppel ben jij en ik, als deel van God. Door onze verbondenheid met al het leven, met alles wat is, zijn wij één met God en zijn wij dus God en zijn wij dus de oceaan.

 

Ajs alles wat is, alles wat geschapen is, één is met al het andere wat er is en is verbonden met van alles en met iedereen, met alles wat is, dan is er dus ook een onvoorstelbare beïnvloeding van alles en iedereen, van alles wat er is.

Wij zijn dus opgebouwd in uitsluitend éénheid en het éénzijn van alles wat er is, van alles en iedereen, daardoor zijn wij altijd en overal onlosmakelijk met elkaar verbonden en door deze verbondenheid, hebben wij dus ook een onvoorstelbare en altijd aanwezige invloed op alles wat er is en op iedereen die bestaat, altijd, overal, in ieder plekje van dit onmetelijke universum.

 

 


De bomen op de voorgrond zijn dus opgebouwd uit dezelfde energie als het onmetelijke heelal en de sterren en de planeten in dit onmetelijke heelal.

 

Alles is dus opgebouwd uit energie en de hoogte van de trilling van datgene wat is opgebouwd uit energie, bepaalt dus de verschijningsvorm van datgene wat is opgebouwd uit energie.

Trillingsfrequentie staat gelijk aan bewustzijn.

Hoe hoger de trillingsfrequentie, hoe hoger het bewustzijn.

Hoe hoger de trillingsfrequentie en dus hoe hoger het bewustzijn, hoe minder de dichtheid van de verschijningvorm is.

Nogmaals de vraag: Wie ben ik?

Het antwoord op de vraag wie ik ben is als volgt:

Ik ben een manifestatie van Goddelijke-, basis-, oer- of puur natuurlijke energie. Ik ben een manifestatie van Goddelijke energie, van Goddelijk Bewustzijn. Ik ben opgebouwd uit uitsluitend Goddelijke energie. Dit betekent dus dat ik en deze energie, ik en God één zijn. Ik ben God en God is mij. Het enige verschil is het onvoorstelbare verschil in Bewustzijn, het onvoorstelbare verschil in “Bewust Zijn”, het onvoorstelbare verschil in trillingsfrequentie, het onvoorstelbare verschil in dichtheid van ons ZIJN. Ik ben dus voortgekomen uit het Goddelijk Bewustzijn. Dat Bewustzijn is de bron van mijn Zijn.

Wij zijn dus een deel van het Goddelijke en op Weg om Bewuste Goden te worden. Wij zijn dus “Goden in wording”. Dit maakt meteen duidelijk waarom wij net als God een (voor ons beperkte) mogelijkheid hebben om te scheppen. Wij zijn medescheppers van ons leven. Wij zijn medescheppers van deze wereld. Wij zijn medescheppers van dit heelal.

Nu nog een antwoord op de vraag: Wat ben ik?

Ik besta in principe, in grote hoofdlijnen, uit twee verschillende vormen, uit twee verschillende manifestaties van het “IK”. Er zijn dus twee “IKKEN” die mij, mijn handelen, mijn doen en laten, regeren.

Deze twee vormen. Deze twee “IKKEN” zijn het EGO en het CHRISTUSBEWUSTZIJN of ook wel genoemd: de bron, de intuïtie of het geweten.

Waarom ben ik, waarom zijn wij in het bezit van deze twee vormen, deze twee manifestaties van het “IK”? Wat heeft dit voor zin? Deze twee IKKEN werken niet samen, deze twee IKKEN liggen eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar dus wat moet ik ermee en waarom heb ik deze twee IKKEN en wat heb ik eraan?

Wat is het Ego en waarom heb ik dat nodig?

Het ego is in de schepping bepaald om specifiek onze individuele identiteit aan te geven. Het ego is de beschermer van onze individualiteit. Wij zijn ervaringsinstrumenten van de bron waar wij uit voortkomen. Wij zijn ons in eerste instantie niet bewust dat wij voortkomen uit de Goddelijke bron, uit het Goddelijk bewustzijn omdat wij ons ego hebben verkregen, die dus de beschermer is van onze individualiteit. Wij zijn Goden zonder dat wij ons dat beseffen. Door te leven, te ervaren, te leren, te transcenderen en te groeien, door alles te onderzoeken en het goede te behouden, komen wij stukje bij beetje verder op het Pad naar Huis, op het Pad waar wij uiteindelijk het Bewuste God Zijn zullen ervaren.

Wij moeten ons specifieke gevoel van onze individuele identiteit afleggen, zonder dat wij daarbij onze individualiteit zullen verliezen. Wij moeten dus ons ego afleggen, waardoor wij ons gedreven individualisme zullen afleggen en waardoor wij ons weer gaan beseffen dat wij slechts éénzijn en verbonden zijn met alles wat is, met alles en iedereen, verbonden zijn met de onmetelijke Ketting van Leven.

Het bewuste gevoel van het éénzijn en verbonden zijn met alles wat is, wordt door ons ervaren als een gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Als wij dit gevoel ervaren en deze verbondenheid met alles wat is zo voelen, kennen wij geen angst, geen verdriet, geen chaos en geen ziektes meer. Dan is er uitsluitend liefde en vrede in deze wereld.

De tegenovergestelde ervaring van het gevoel van éénzijn en verbonden zijn van alles wat is, is het gevoel van afgesplitst te zijn van alles wat is. Dit gevoel van afsplitsing wordt door ons dus ervaren als een gevoel dat ligt tegenover het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en dit gevoel is het gevoel van angst. Altijd aanwezige, nooit stoppende angst. Bij dit gevoel gaan ook de gevoelens van verdriet, eenzaamheid en chaos samen. Door deze nooit stoppende gevoelens worden wij ziek en lijden wij honger en dorst en beleven wij de ene oorlog na de andere.

Ooit, in een duizelingwekkend diep verleden, zijn wij vergeten hoe wij moesten omgaan met ons ego en wij weten al heel lang niet meer, dat wij moeten leren ons ego, in een heel vroeg stadium van onze ontwikkeling, af te leggen.

Wij hebben ons ego nodig. Ons ego beschermt ons al er gevaar dreigt. Hij geeft ons de impuls om te vluchten als dat nodig is. Als wij honger of dorst hebben, is het ons ego die ons ertoe drijft om actie te gaan ondernemen en te zorgen dat er voedsel en drinken komt en dat wij dat dan tot ons zullen nemen. Je kunt in het aardse, stoffelijke leven dus niet leven zonder het ego.
Het ego werkt bij de kracht van de onafgebroken impulsen van "aantrekking en afstoting". Dit hebben wij nodig om in leven te blijven. Zonder deze impuslen kunnen wij niet overleven. De impuls van aantrekking trekt de dingen naar ons toe die wij willen hebben. Het versterkt het “Ik” en het besef van “Mijn”.
De impuls van afstoting verwerpt wat wij niet willen. Wij wikken, wegen, oordelen, veroordelen en verwerpen.

De rol van het ego is echter doorgeslagen en het ego heeft de volledige besturing van al ons handelen op zich genomen en regeert dus volledig ons handelen. Het ego drijft ons voort en voort. Het ego is altijd onzeker en probeert in de angst van het gevoel en besef van afsplitsing van al het andere leven, altijd alles en iedereen te overheersen. Als het ego het gevoel heeft dat het de macht bezit en kan heersen over anderen, dan geeft dit het ego een gevoel van zekerheid. Deze zekerheid is echter niets anders dan een schijnzekerheid. Als het ego geen kans ziet om de macht te pakken en te heersen over anderen, zal het ego net zo makkelijk de rol van onderdanige spelen. Dit zal het doen zolang ook dat maar een gevoel van (betrekkelijke) zekerheid en veiligheid zal geven.

Om dit alles te kunnen realiseren, redeneert en handelt het ego volgens het principe van het dualisme, volgens het principe van de dualiteit. Bij dualiteit wordt uitsluitend uitgegaan van twee uitersten. Het beste voorbeeld is dat er slechts één goed is en dat daar dus een niet goed tegenover ligt. Dit niet goede is dus het slechte of het kwade. Het ego definieert één uiterste en het andere uiterste is ingevuld.

Om een gevoel van zekerheid of veiligheid te verkrijgen en te behouden, zal het ego ook alles in het werk stellen om het voor anderen zo goed mogelijk te willen doen, in de hoop dat datgene dan, in die situatie veiligheid en zekerheid zal geven. Zo spelen dus alle ego’s al duizenden en duizenden jaren de wisselende rol van meester en slaaf en pakt ons ego probleemloos die rol die de meeste zekerheid en dus de meeste veiligheid geeft voor het beschermen van het individu.

Het ego is nooit tevreden. Gedreven door angst zoekt het altijd naar nieuwe middelen om zich te bevredigen en om een betrekkelijke zekerheid en veiligheid te vinden.

Het ego drijft ons zo ver in zijn gedrevenheid naar bevrediging en naar het zoeken van veiligheid, dat het daarbij probleemloos het individu, de persoon waar het ego aan vastzit, de vernieling in helpt en ombrengt.

Verslaving aan alcohol, drugs en seks zijn allen een gedrevenheid van het ego, die daarin nooit genoeg zal krijgen.

Controle over het ego is dus van levensbelang en als we op ons levenspad willen groeien en transcenderen, zullen we ons ego dus volledig onder controle moeten krijgen en langzaam moeten loslaten en laten gaan.

Het langzaam loslaten en het laten gaan van het Ego is dus eigenlijk de grootste levensopdracht die je zult moeten uitvoeren om verder te komen op de Weg naar Huis. Dit geldt voor jou en dit geldt voor mij. Dit geldt dus voor iedereen en als je er nu niet aan begint, dan kun je het morgen doen of volgende maand of over tien jaar of misschien zelfs wel in één van jouw volgende levens.
 

Wat is het CHRISTUSBEWUSTZIJN of de bron, de intuïtie of het geweten?

Wij zijn voortgekomen uit de bron van al het leven. God heeft zich gesplitst en met de meest elementaire basisbouwstenen van de Goddelijke energie, van het Goddelijk bewustzijn, zijn wij geschapen en gevormd. Wij zijn dus opgebouwd en verbonden met onze bron, met de bron van alles wat is. De manifestatie van deze verbinding is ons Christusbewustzijn. Dit Christusbewustzijn is verbonden met het Goddelijke bewustzijn en is daarom in staat ons altijd te verbinden met de werkelijkheid. Met de werkelijkheid van alles wat is. Deze werkelijkheid staat tegenover de waarheid van onze eigen, zelf geschapen werelden. Deze waarheden zijn illusies, die via een ondoordringbare sluier afgesplitst zijn van het volledige besef en weten van de werkelijkheid van al het leven. (Zie mijn boekje ”Een wonderbaarlijke reis” waar ik dit uitvoerig heb beschreven).

De werkelijkheid die is gebouwd op het Goddelijk bewustzijn. Het Goddelijk bewustzijn kan uitsluitend tot ons komen via ons Christusbewustzijn, ons geweten of onze intuïtie.

De stem van ons Christusbewustzijn, ons geweten of onze intuïtie is zacht, komt van ver en is nauwelijks hoorbaar. De stem van ons Ego is schreeuwerig en overstemt op groffe wijze de fijne, zachte stem van ons Christusbewustzijn, van ons Geweten.

Daarom is het belangrijk het schreeuwerige ego onder controle te krijgen en langzaam los te laten en af te leggen. Alleen de basisprincipes, het primair overleven van ons systeem mag geregeld worden door ons ego, maar dan nog uitsluitend gecontroleerd door ons Christusbewustzijn.

Als wij in staat zijn om ons ego af te leggen, zal de kracht van ons Christusbewustzijn vanzelf toenemen en zullen wij de werking hiervan in ons leven gaan merken. Wij zullen anders gaan handelen. Ook anderen zullen dit merken.

Door onze eenheid en verbondenheid met alles wat is en door het feit dat wij daardoor iedereen en alles zullen beïnvloeden, zullen anderen dus merken dat wij gaan handelen naar de stem en de richting van ons Christusbewustzijn.

Doordat wij gaan veranderen, hebben wij een andere invloed op onze omgeving. Door deze veranderde invloed op onze omgeving hebben wij invloed op het veranderen van anderen in onze omgeving. Dit geldt uiteraard altijd, alleen en uitsluitend zonder enige vorm van drang omdat iedereen het recht heeft van de VRIJE WIL. Iedereen beslist zelf wat hij of zij doet met de krachten die op hem of haar inwerken, inclusief de eigen krachten, de werking van het eigen ego en het eigen Christusbewustzijn. Dat is niet jouw of mijn verantwoording maar deze verantwoording draagt iedereen voor zichzelf.

Alles is energie. Omdat alles energie is, zijn ook gedachten energie. Met mijn gedachten en overtuigingen bouw ik een wereld voor mijzelf waar ik datgene zal ervaren waarvan ik overtuigd ben. Als ik overtuigd ben van welk detail dan ook, dan zal dat detail tot vorm worden gegoten en zich manifesteren in mijn wereld. Mijn gedachten en overtuigingen hebben invloed op mijn omgeving. Deze invloed werkt dus ook op mijn stoffelijke, mijn materiële omgeving. Ik kan met mijn overtuigingen invloed hebben op mijn eigen stoffelijke lichaam en mijzelf dus ziek maken en genezen. Ik kan anderen schade toebrengen met mijn gedachten en overtuigingen die ik over die anderen heb. Als ik anderen schade toe kan brengen, kan ik ze op dezelfde manier ook verheffen en optrekken met mijn gedachten en overtuigingen.

Als ik op deze manier zoveel invloed kan uitoefenen op mijn omgeving, beïnvloed ik ook de toestand van de aarde, van de atmosfeer en van het klimaat in mijn omgeving. Als je goed om je heen kijkt en ziet hoe de aarde, de atmosfeer en het klimaat wereldwijd van slag zijn, kun je dus nagaan wat wij met ons allen aan het doen zijn en waar wij mee bezig zijn. Energie is bewustzijn. Energie met een lager bewustzijn heeft een verdichtend effect op de materie. Kijk naar het sputteren van de aarde met aardbevingen, tsunamies en problemen in de atmosfeer zoals orkanen en wervelstormen. Ze nemen in omvang en in kracht toe. Ook de tijdsduur tussen twee opeenvolgende rampen wordt steeds korter. De enige manier om deze weg te stoppen is om ons bewustzijn te veranderen, ons bewustzijn op te trekken naar een hogere energiefrequentie. Hierdoor wordt de trillingsfrequentie dus hoger en heeft dit een effect op de materie waardoor de dichtheid van de materie minder wordt en de last voor de aarde, de atmosfeer en het klimaat minder wordt en deze zich dus kunnen herstellen.

Wij moeten onze gedachten, onze projecties dus anders richten. Ik geef even wat voorbeelden van wat er nu in onze wereld speelt. De afgelopen tientallen jaren is de wereld in steeds toenemende mate overspoelt met golven van energie verlagende en materie verdichtende acties, met als enig doel het zich verrijken van de producenten van de acties. Dit zijn allemaal acties met een lage energiefrequentie en dus een laag bewustzijn. De entertainmentindustrie produceert in ongekende hoeveelheden films waarin het geweld per film toeneemt. Denk hierbij aan oorlogsfilms, films over terreur, films over moordenaars, massamoordenaars, moordende psychopaten, verkrachters, massaverkrachters, griezelfilms, horrorfilms en seksfilms. De totale porno-industrie is ook debet aan het verlagen van de energiefrequentie van ons bewustzijn.
Ook de spelcomputerindustrie produceert bijna uitsluitend spellen met moorden en geweld.

Ik heb geen enkele behoefte om de moraalridder uit te hangen maar het gaat hier om actie en reactie. Het gaat hier om de werking van een natuurlijke wet met alle gevolgen van dien. Niemand hoeft gestudeerd te hebben om te begrijpen dat ongelooflijk geweld, moorden, verkrachtingen, misbruik van vrouwen, porno en kinderporno praktijken zijn die het daglicht niet echt kunnen zien. Per slot van rekening zijn zelfs het uitvoeren van vele van deze onderwerpen volgens de wetten van bijna alle landen strafbaar. Iedereen begrijpt wat de trillingsfrequentie van deze afstemmingen zijn. Luister maar gewoon op een stil moment naar je geweten en ook jij begrijpt wat ik bedoel.

Kijk dus wat al deze entertainment aanricht. De entertainment lokt het uit en wij stemmen ons er op af. Wij scheppen en beeldhouwen daarmee onze omgeving. Er is dus maar één oplossing. Zorg dat je je gaat afstemmen op gedachten en overtuigingen met een hogere trillingsfrequentie en dus met een hoger bewustzijn. Als jij op deze website rondneust, weet jij ontzettend goed wat ik bedoel. Hoe meer mensen hun gedachten en overtuigingen proberen te zuiveren, hoe beter de aarde en alles wat er bijhoort zich weer gaat voelen en hoe groter de kans wordt dat wij de overgang naar de eenentwintigste eeuw gaan overleven.

Het feit dat al het aangeboden geweld, alle porno, alle films over moorden en verkrachtingen zo een gretige afzet vindt in deze wereld, betekent dat de trillingsfrequenties van al deze onderwerpen, dat het bewustzijnsniveau van al deze onderwerpen een afstemming vindt op de trillingsfrequentie en op het bewustzijnsniveau van het massabewustzijn.

Wij moeten dus proberen het trillingsniveau van het massabewustzijn op te trekken.

Wij zijn dus geen slachtoffers van de natuurrampen maar de veroorzakers van deze rampen. Daar waar je je op focust, waar je je geestelijk op richt en op afstemt, wordt geschapen en gemanifesteerd in de materiële wereld. Je kunt je dus wel voorstellen welk geweld en welke ellende wijzelf naar ons toetrekken. Als wij in staat zijn door een andere gerichtheid ons bewustzijn op te trekken, zullen we vanzelf gaan begrijpen dat wij ook met onze industrie de atmosfeer en de aarde minder moeten vervuilen en zullen we bereid zijn om naar oplossingen te zoeken en om daarin te investeren.

Ook dit proces is alleen maar mogelijk als wij in staat zijn en bereid zijn om de werking van onze ego’s los te laten en onze ego’s af te leggen. De kracht van de werking van ons Christusbewustzijn zal dan vanzelf toenemen en hierdoor zal ons bewustzijn toenemen. Hierdoor zullen we ook in staat zijn om oplossingen te zoeken voor problemen die een hoger bewustzijn hebben dan het bewustzijn van de problemen waar we een oplossing voor zoeken.In plaats van alle volgebouwde en vervuilde plekken op deze aarde kan de natuur weer terugkeren en in zijn volle omvang onze aarde weer groen maken.

 

Spiritualiteit is het enige wondermiddel wat de toestand in deze wereld en dus jouw en mijn toestand en levensomgeving kan veranderen. Spiritualiteit is hier het verhaal van de baron von Münchhausen, die zich aan de randen van zijn eigen laarzen uit de modder trok. Iets wat officieel niet kan maar wat wel een redmiddel was voor deze baron von Münchhausen. Spiritualiteit is voor ons het enige middel om ons aan de randen van onze laarzen uit de modder en de drek van deze wereld te trekken. Spiritualiteit die gericht is op het afleggen en loslaten van ons ego en op het versterken van de kracht van ons Christusbewustzijn. Hierdoor zijn wij in staat om de automatische telefoonlijn met onze bron opnieuw te herstellen en zullen wij via deze telefoonlijn antwoorden krijgen, die alle problemen in deze wereld weer kunnen oplossen en het leefklimaat voor ons allemaal weer kan verbeteren.

De kerken hebben eeuwen en eeuwen onze spirituele voeding en verzorging onderhouden en verzorgd. Kijk naar het resultaat. Er is nog nooit zo een spirituele armoede in de wereld geweest. Conclusie: hun verzorging werkt niet en deugt niet. Willen we een betere wereld dan zullen we ons spiritueel niet meer moeten richten op externe, gesloten religieuze systemen, waar alleen de vertegenwoordigers van deze systemen het recht hebben om als intermediair tussen God en de mensen te staan. Zoek een ander systeem. Zoek het niet buiten jouzelf maar zoek het in jezelf. Het Christusbewustzijn, de verbinding met de bron van het Leven, jouw geweten of jou intuïtie, ligt in jou en ligt in mij. Zoek daar waar het Koninkrijk van God is, namelijk in jou en in mij en dus in iedereen.

De basis voor al deze acties is dus dat je de volledige afstemming moet zien te vinden met “The source of your Being”. Als je een volledige afstemming hebt gevonden met “The source of your Being”, dan leef je in de wetten en met de wetten van het leven. Dan ervaar je en ben je deze wetten. Dan leef je in de “Laws of existence” (Zie het artikel “Is er een keus”). Als je leeft in deze wetten leef je “zonder weerstand” en ervaar je de vrije en onbelemmerde werking van de “Laws of existence”. Dan ervaar je de wetten van het feit dat het LEVEN van nature en van zichzelf dragend is, voedend is, verzorgend is, beschermend is, genezend is en overvloedig is. Dan ervaar je bewust de wet en het besef van “onvoorwaardelijke liefde”.
Zodra je weerstand in het leven legt, blokkeer je de werking van deze natuurlijke wetten. Alles wat je ondervond van het leven volgens de “Laws of existence” valt dan van je weg. De weerstand die je in het leven legt, komt uitsluitend voort uit de werking en de drijfveer van het ego.

OPNIEUW KUNNEN WE CONCLUDEREN DAT JE JOUW EGO DUS VOLLEDIG ZULT MOETEN AFLEGGEN.
(In mijn boekje “Een wonderbaarlijke reis” probeer ik aan te geven hoe je grip kunt krijgen op de werking van het ego en hoe je het ego uiteindelijk kunt loslaten en kunt laten gaan).

Probeer rust te vinden en alles los te laten. Mensen die onder druk staan, hebben een ego dat buitengewoon alert is, omdat het ego de verdediger van de individualiteit van ieder mens is. Hoe meer druk er op het ego ligt, hoe meer weerstand het ego zal bieden. Zorg dus dat je zelf zo weinig mogelijk onder druk komt te liggen en leg ook anderen niet onder druk.

Als je jouw ego hebt afgelegd zul je uitsluitend zachtaardig en liefdevol zijn. Dit betekent niet dat je met je zult laten spelen. Je weet wat je wilt maar je hebt geen ingrediënten meer in jouw systeem waardoor jij geraakt kunt worden door de pijlen van het gedrag van een ander.

Je hebt in jouw systeem de volgende eigenschappen afgelegd:

Kritiek, sarcasme, continu oordelen en veroordelen, afwijzing, vernedering, vijandigheid, intolerantie, haat, jaloezie, agressie, gewelddadige reacties, diefstal, valsheid, misleiding, laster en roddel. Allemaal eigenschappen van het ego en handelingen die voortkomen uit de gedrevenheid van het ego.

Je bent zachtaardig op basis van weten, je bent niet zachtaardig op basis van angst. Zachtaardig zijn op basis van angst is kruiperigheid. Je kent geen angst meer, je kent alleen het besef en gevoel van liefde, van onvoorwaardelijke liefde.

Als je jouw ego hebt afgelegd en je voor het oog van anderen zachtaardig bent geworden, zal de kracht van jouw Christusbewustzijn steeds meer toenemen. Deze kracht is niet zichtbaar, misschien is deze kracht voor gevoelige mensen voelbaar. Deze kracht is onvoorstelbaar veel groter dan de kracht van de werking van het ego, die uitsluitend op het besef van dualiteit en dus van angst is gebaseerd.
Als de kracht van het Christusbewustzijn toeneemt en groeit, weet je dat je bent opgebouwd uit de allerkleinste energiedeeltjes die de blauwdruk van het leven, van het Goddelijk Bewustzijn, in zich dragen. Je weet dan dat jij en de vader één zijn. Je weet dan dat niet jouw wil (opgelegd door jouw ego) zal geschieden, maar dat uitsluitend de wil van de vader (jouw Christusbewustzijn) zal geschieden. Je weet dan dat het Koninkrijk van God in jou is, je bent immers opgebouwd uit de bouwstenen die dit koninkrijk vormen.

De kracht van het Christusbewustzijn is de kracht die, als die tot volle bloei is gekomen jou de kracht geeft om water te veranderen in wijn, om te kunnen lopen op het water en om zieken te genezen. Als deze kracht in jou volkomen tot ontplooiing is gekomen, zul jij een manifestatie zijn van de Christus op aarde.


Dan zul jij weten dat jij bent als God (het alpha aspect van jouw Christusbewustzijn) en dat jij jouw naaste slechts zo lief kan hebben als jij jezelf lief hebt (het omega aspect van jouw Christusbewustzijn).
Daarom kun je vanuit dit alpha aspect ook alleen maar zijn wie je bent en wat je bent en kan dit dus ook alleen maar betekenen dat jij uitsluitend toestaat en stimuleert dat ieder ander ook is wie hij is en wat hij is en dat ieder dus ook de kans krijgt om te kunnen zijn wie hij is en wat hij is, hierbij uitsluitend zijn vrije wil volgend. Jouw opdracht vanuit het alpha aspect is te weten wie je bent en wat je bent en te weten dat jij en de Vader dus één zijn. “Jij bent God”.
Vanuit het omega aspect zul je moeten weten dat jij ieder ander zult liefhebben als jezelf. Je zult dus ook niet meer kunnen accepteren dat ieder ander pijn lijdt, verdriet lijdt, honger lijdt en dorst lijdt. Jij zult er zorg voor moeten dragen dat je je overal en altijd afvraagt of jouw manier van handelen de beste manier van handelen is om God volledig uit te drukken. Ook hierbij weer volledig rekening houdend met de vrije wil van de ander.
 

Laten we voor de laatste keer nog één keer de omgekeerde Weg bekijken.

Vind jij dat alle ellende die zich in jouw leven afspeelt, alle verdriet, alle angsten, alle onzekerheden, alle ziektes, kortom, alle puinhopen die zich in jouw leven afspelen, normaal zijn en er maar gewoon bijhoren?

Vind jij ook dat het nou eenmaal niet anders is en dat wij het maar moeten nemen zoals het komt en maar moeten hopen en moeten proberen om het beste van al die chaos te maken?

Vind jij ook dat alle ruzies, alle angsten, alle onzekerheden, alle oorlogen in deze wereld gewoon zo horen en gewoon een deel zijn van het Leven?

Vind jij ook dat wij ieder voor onszelf er maar het beste van moeten maken en hoop jij dan ook dat God probeert er iets voor ons allemaal van te maken?

Eén ding is in elk geval onvoorstelbaar en onmiskenbaar zeker.

Als de mens individueel en de wereld in zijn totaliteit geen
behoefte heeft aan alle angsten, alle verdriet, alle hongersnoden, alle ziektes, alle chaos, alle puinhopen, alle ruzies en alle oorlogen, als we daar niet naar streven, dan hebben alle huidige systemen die wij ooit hebben gehanteerd, ernstig gefaald.

Dan hebben alle politieke systemen en al hun leiders, door de hele menselijke historie heen, ernstig gefaald.

Dan hebben alle culturele systemen en al hun leiders, door de hele menselijke historie heen, ernstig gefaald.

Dan hebben alle religieuze systemen, alle geloven en al hun leiders, door de hele menselijke historie heen, ernstig gefaald.

Dan hebben alle systemen die gebouwd zijn en voortgedreven worden
 door de werking van onze ego’s, die weer steunen op het dualistisch principe, door de hele menselijke historie heen, ernstig gefaald.

En natuurlijk kunnen we blijven roepen dat het nu eenmaal zo hoort, dat het nu eenmaal niet anders is en we kunnen door blijven gaan om niets te doen, om er dan naar te kijken en om vast te stellen dat we het zo niet redden en dat we langzaam op onze totale ondergang afstevenen.

Vind jij ook dat we maar door moeten blijven gaan op de oude Weg, die zichzelf heeft bewezen absoluut niet te werken en die alleen maar ellende, verdriet, chaos, angst, ziekte, ruzies en oorlogen oproept en veroorzaakt?

Of ben jij bereid buiten jouw eigen mentale gevangenis te kijken?

Ben jij bereid jouw eigen doos met etiketjes te legen en te kijken wat er dan met jouw gebeurt?

Ben jij bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven en met jouw eigen  scheppingsvermogen de oude koers een halt toe te roepen en de koers van het schip van jouw leven te verleggen?

Ben jij bereid om voor jouw leven het roer om te gooien en de verantwoordelijkheid van het geluk, van de vrede en de liefde in jouw leven zelf in eigen hand te nemen?

Ben jij bereid een “spiritual warrior” te worden en jouw leven te veranderen?

Door de verbondenheid die jij en ik met iedereen hebben, hebben wij ook invloed op iedereen en op alles wat er is.

Door deze invloed die wij op alles en iedereen hebben, hebben wij dus invloed op de wereld, door juist onszelf te veranderen.

Als jij en ik veranderen en de dualiteit de rug toekeren, verandert de wereld.

Verander de wereld, elimineer de dualiteit en begin met jezelf!

Jij en ik bepalen de koers van die verandering.


Jij en ik zijn juist diegenen die er toe doen bij die verandering. Bij de verandering van het leefklimaat van deze wereld.
 

Jij en ik zijn dus ontzettend nodig om nu, op dit moment, een begin te maken met het veranderen van deze wereld.

I
k hoop dat al mijn verhalen, al mijn geschrijf en al mijn pogingen om jou duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren, bij jou iets heeft los gemaakt, waardoor ook jij gaat begrijpen en de moed kunt gaan opbrengen om het roer van jouw leven om te gooien.

Als jij jouw koers verandert, als jij de dualiteit elimineert, dan verander jij dus de Wereld.
Als de Wereld verandert, hebben onze kinderen en alle mensen die nog na hen zullen komen, weer kans op een leven, een leven wat als het Paradijs op Aarde zou kunnen zijn.

Zij, jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen en hun kinderen, zullen jouw dankbaar zijn.

Jij zal jezelf dankbaar zijn, omdat jouw verandering de frequentie van jouw energie zal verhogen, daardoor zal
  jouw bewustzijn verhogen en daardoor zul jij in nieuwe werelden worden binnengeleid.


Ik wil dit artikel graag eindigen zoals ik de inleiding van mijn website ben begonnen. De adelaar of de arend is voor de oorspronkelijke indianen van Noord-Amerika het symbool voor de boodschapper tussen de goden en de mensen. Als wij in staat zijn om onze eigen vleugels uit te slaan als deze arend, zijn wij ook zelf in staat om deze boodschappen van de Goden te ontvangen.

 

 

Alleen door je vleugels uit te slaan en op te stijgen, verhef je je boven het "Bewustzijn van de massa" .
Hierdoor krijg je inzicht in hoe de dingen anders kunnen en anders moeten.
Het intensere licht van dit ander, hoger Bewustzijn zal ons helpen duidelijkheid te geven in de problemen van deze wereld. en ons helpen naar nieuwe oplossingen te zoeken.
Vanuit dit ander, hoger Bewustzijn kunnen wij dan een nieuwe wereld
scheppen waar de rust, de balans, de vrede en de liefde weer opnieuw zullen terugkeren en onze wereld zullen regeren. 

 

 

If there is to be peace in the world,
There must be peace in the nations.

If there is to be peace in the nations,
There must be peace in the cities.

If there is to be peace in the cities,
There must be peace between neighbours.

If there is to be peace between neighbours,
There must be peace in the home.

If there is to be peace in the home,
There must be peace in the heart.

 

Chinese philospher - Lao-Tse - 6th century BC

 

 

 

 

 

 

Naar boven