De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

Het Leven

 

Er zijn voor de mens twee mogelijkheden om in het leven te staan.
De eerste mogelijkheid is dat je jezelf ziet als een fysiek wezen, uitsluitend en alleen fysiek. Je hebt een lichaam, bestaande uit botten, spierweefsel, organen en hersenen, waar je mee denkt. Als je dood gaat, gaat het boek definitief dicht en is dat het einde van het verhaal.
De tweede mogelijkheid om in het leven te staan, is onderkennen dat er naast een fysieke uiting van het leven ook een spirituele uiting is. Kortom, er is meer dan alleen het stoffelijke. Je kunt dan onderkennen en aanvoelen dat je naast een lichaam ook een ‘spirit’ bent. Waarschijnlijk neem je dan aan dat het leven verder gaat, in welke vorm dan ook, als je hier op deze wereld voorgoed je ogen sluit.
Bij de eerst genoemde mogelijkheid om het leven te ervaren, blijft weinig over. Dood is dood en is het absolute einde. Bij de tweede mogelijkheid van ervaring van het leven, wordt het veld aanzienlijk breder. Laten we deze mogelijkheid eens verder bekijken en zien, hoe we de mogelijkheden vanuit de spirituele kant van het leven kunnen ontleden.
Wij hebben ooit, in een duizelingwekkend ver verleden, geweigerd ons leven verder te laten leiden door dat deel van ons bewustzijn  waarmee we verbonden zijn met de ketting van Leven en waarmee we een continue verbinding onderhouden met onze BRON. Deze bron is de Schepper van al het Leven, de Schepper van alles wat is. Deze bron is God. We hebben ons afgesplitst van onze bron, afgesplitst van de ketting van Leven, afgesplitst van alles en iedereen.
Doordat wij ons hadden afgesplitst, onszelf hadden losgekoppeld van alles en iedereen en ons bewuste IK hadden teruggedrongen, is ons EGO ontstaan. Ons EGO is uitsluitend gebouwd op het besef van afsplitsing. Omdat het ego leeft in uiterste eenzaamheid (afgesplitst van alles en iedereen), leeft het ego in continue angst (afsplitsing staat altijd gelijk aan angst). Om zich relatief veilig te voelen, streeft het ego altijd naar superioriteit en probeert het iedereen te overheersen. Als dit niet lukt, neemt het ego een onderdanige houding aan. Zo ontstaan de eeuwig wisselende rollen van meester en slaaf, van heerser en slachtoffer.
Zoals afsplitsing en dualiteit uitsluitend ervaren worden als angst, zo wordt het tegenovergestelde van afsplitsing en dualiteit, namelijk het besef van éénheid, van het één zijn van alles wat is, uitsluitend ervaren als een gevoel van liefde, van onvoorwaardelijke liefde.
Uit het bewustzijn van afsplitsing is het besef van uitersten ontstaan. Dit besef van uitersten is verbonden met de eeuwige strijd die het ego voert, in zijn wisselende ‘meester-slaaf-rol’. Het ego is of de overheerser of de ondergeschikte. De situatie is of goed of slecht, waarbij de ene situatie alleen bestaat op basis van het feit dat er ook een andere, een tegengestelde situatie is. Als ik de overheerser ben, moet er ook iemand zijn die ik kan overheersen. Zo zijn er ontzettend veel tegenstellingen die in ons leven een rol spelen en waar alles in het leven om draait. Zo is er goed en slecht, groot en klein, lief en stout, aanvaardbaar en onacceptabel en zo kan ik de rij eindeloos lang maken. Dit resulteert in de eeuwige ‘likes’ en ‘dislikes’ (aantrekking en afstoting) van het ego.
Uit het bewustzijn van afsplitsing is het hanteren van UITERSTEN, waarbij het ene uiterste alleen bestaat dankzij een ander uiterste en waarbij het ene uiterste altijd een nieuw, ander uiterste zal scheppen, ontstaan. Het hanteren van uitersten is
DUALITEIT. Afsplitsing en dualiteit gaan dus altijd samen.
Onze maatschappij is doordrenkt van het besef van afsplitsing en dualiteit. Het regeert ons leven en dus wordt ons leven geregeerd door ANGST.
Omdat er afsplitsing en dualiteit is, moet ik de mogelijkheid hebben om te kunnen laten zien dat ik de beste, de sterkste, de mooiste, de slimste en de machtigste ben. Zo is COMPETITIE gegroeid en in onze wereld gekomen. Om competitie in het leven tot uitdrukking te laten komen, accepteren wij en eisen wij dat wij allemaal moeten PRESTEREN. Presteren, presteren en nog eens presteren. Presteren tot we erbij neervallen, hetgeen je op dit moment in onze maatschappij ook op grote schaal ziet gebeuren.
Daarnaast zijn wij scheppende wezens en scheppen wij met onze gedachten, met onze overtuigingen en met onze ‘Ik vindjes’ onze eigen wereld. Het universum spiegelt namelijk datgene waarvan wij overtuigd zijn naar ons terug en creëert deze wereld, omdat we die blijkbaar zo willen beleven en ervaren. Er wordt aan onze (onbewuste) wensen, gedachten en overtuigingen, die uitsluitend gebaseerd zijn op afsplitsing en dualiteit, voldaan. Iedereen leeft in zijn eigen, zelf gecreëerde wereld. Deze wereld is niet echt maar is een illusoire wereld. Omdat we allemaal onze eigen, unieke overtuigingen hebben, leven we allemaal in verschillende werelden, in onze eigen illusies. Deze illusies zijn en lijken zo echt, dat we niet begrijpen dat anderen onze wereld niet zien en niet begrijpen. We voelen ons daardoor niet begrepen. Tevens begrijpen wij ook de anderen met hun eigen wereld niet en niemand heeft in de gaten, dat we het allemaal eigenlijk over iets anders hebben. Zo wordt het leven steeds meer een bedreiging. In deze dreiging moeten we ook nog blijven presteren en moeite blijven doen om superieur te blijven aan alles en iedereen.

IN DEZE OP AFSPLITSING EN DUALITEIT GEBOUWDE WERELD WAAR NIEMAND ONS ECHT BEGRIJPT EN WIJ EIGENLIJK ANDEREN OOK NIET BEGRIJPEN, IS NIETS, MAAR DAN OOK NIETS, WAT HET LIJKT TE ZIJN.

Zo zijn strijd, oorlogen, angsten en ellende in deze wereld ontstaan. We voeren een eeuwige strijd, die nooit gewonnen kan worden en die nooit tot een oplossing leidt van wat dan ook. Zo lopen we onafgebroken wedstrijden die geen finish hebben. Het leidt alleen maar tot de dualistische wet van: ‘Oog om oog, tand om tand’.
De enige oplossing om uit deze ellende te ontsnappen, is om terug te keren naar het besef en het bewustzijn van
ÉÉNHEID. éénheid van alles wat is. Terugkeren naar de verbinding met de Ketting van Leven, terugkeren naar onze eigen bron om ons eigen ‘Bewuste Ik’ weer het roer van het schip van ons leven in handen te laten nemen. Hierdoor valt in één keer iedere dreiging in deze wereld weg en is het begrip ‘strijd’ ondenkbaar geworden. Het reeds duizenden jaren durende gevoel van ANGST zal dan vervangen worden door het gevoel van onvoorwaardelijke LIEFDE. Als iedereen in zijn of haar leven weer wordt geleid door het gevoel, door de ervaring en het besef van liefde, voelt iedereen zich ook weer gelukkig. Wat je voelt en waar je overtuiging op gericht is, zal je scheppen in jouw wereld. Als steeds meer mensen dit gevoel kunnen terugkrijgen door zich weer te richten op het besef van éénheid en door hun ‘Bewuste Ik’ weer het roer van het schip van hun leven in handen te geven, zal deze wereld door deze bewustere mensen omgevormd worden tot een nieuw paradijs en zal er een nieuwe ‘Gouden Eeuw’ voor ons aanbreken.

 

 

Aangezien wij allemaal in deze wereld in één enorm energetisch web met elkaar verbonden zijn en door deze verbinding ook op ieder ander en op al het leven invloed hebben, zullen steeds meer mensen in dit hogere bewustzijn worden meegetrokken. Hierdoor zal deze verandering uiteindelijk in een stroomversnelling terechtkomen.
Door te blijven streven naar meer besef van éénheid en naar een steeds groter bewustzijn, zal deze groei niet meer te stoppen zijn en kunnen wij op de lange termijn een nieuwe wereld creëren.
Stop dus je te richten op de dualiteit, op de uitersten. Niets is alleen maar goed of slecht, acceptabel of onacceptabel. Als je je laat leiden door je Bewuste Ik, zal je weten wat de waarheid, gebaseerd op éénheid, is en zal je weten wat een illusie is. Laat je leiden door je
eigen loods, je eigen innerlijke gids, want dat is de bron, jouw ‘Christusbewustzijn’, jouw ‘Godsvonk’, die verbonden is met de Ketting van Leven en waar voor jou alle waarheden uit naar voren zullen komen.
Maak je los uit het al miljoenen jaren durende besef van afsplitsing. Richt je op het besef van éénheid en stijg op, ver boven de druk van het collectieve bewustzijn. Hoe meer mensen de dualiteit loslaten, hoe minder energie er in dit monster wordt gestoken, waardoor het uiteindelijk, uitgehongerd, uitgemergeld en verstoken van iedere vorm van energie zal sterven.
Dan zal de wereld en zullen de mensen en al het leven bevrijd zijn van het juk dat al jaren op onze schouders rust. De wereld en de natuur zullen zich herstellen en we zullen leven in een overvloed op alle fronten.

We hebben alle reden om gelukkig te zijn, want ieder mens heeft het vermogen in zich om terug te keren naar het natuurlijke Pad, naar de Weg, naar de Tao.
Het is ons geboorterecht. Maak er gebruik van. Jij hebt dat vermogen in je en je hoeft er alleen maar een keus in te maken.

‘Groei in bewustzijn en versterk het schip van jouw levensreis, zodat je reis over de zee van jouw leven veiliger zal worden’.

 

 

 

Ons bewustzijn is het schip waarop we reizen.
Onze goddelijke gids is de loods die ons leidt door de stormen en langs de kliffen en ondiepten.
Onze WIL is de kapitein van het schip.
Onze wil maakt de keuzes waarvan de gevolgen altijd voor ons zijn.

 

 

Naar boven