De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 

 

 

De Vrouw, De Godin

 

Dit artikel is in elk geval bedoeld voor de man.

Dit artikel staat niet als eerste artikel in dit studieboek. Toch is het punt dat in dit artikel wordt aangehaald, ongelooflijk belangrijk. De inhoud van dit verhaal is in alle aspecten van het bestaan van de mens verweven. Dat is het tot ver in onze geschiedenis. Dit maakt dit onderwerp meer dan belangrijk . Het raakt tot in de essentie van ‘het Leven’.
Datgene waar ik op doel, moet nu veranderen.
Datgene wat mannen (en ik ben er zelf ook één) al duizenden jaren in praktijk brengen, moet veranderen.
Er moet een bewustzijnsverandering komen.

Er moet een bewustzijnsverandering komen over de rol en de plaats van de VROUW in de schepping, in onze wereld, in onze culturen, in onze religies, in onze gezinnen, kortom, in ieder aspect van het leven.

Hoe de man de vrouw nu al duizenden jaren behandelt, is egocentrisch en in strijd met alle wetten van het Natuurlijke, het Universele of het Goddelijke.
Het getuigt in alle aspecten van het ontbreken aan inzicht, inzicht in de wetten van het Leven zoals het geleefd wil worden.
Wij mannen hebben het niet begrepen.
  We hebben er een puinhoop van gemaakt.
We hebben de rol van de vrouw ondergeschikt gemaakt aan die van de man. Zij is in vele culturen en in vele religies de slaaf van de man. De gevolgen die dat door de eeuwen heen heeft gehad, zijn onvoorstelbaar en soms te gruwelijk om op te noemen. Deze gruweldaden zijn bijna niet meer herstelbaar. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verbranden van de duizenden heksen (lees vrouwen) in de middeleeuwen.
Overal op de wereld worden vrouwen nog ernstig onderdrukt, gebruikt en misbruikt.
Wij mannen hebben het recht naar ons toegetrokken (het recht van de sterkste en van de betere) en wij hebben bijna alle leidinggevende rollen en posities ingenomen.

Omdat wij mannen de wereld bestuurd en bestierd hebben door al die ontelbare eeuwen heen, zijn de chaos, de puinhoop, alle oorlogen, het verdriet en de angst in deze wereld ook heel simpel voor het grootste deel de schuld van de leidende en leidinggevende man.
De conclusie is simpel en eenvoudig:

‘Mannen, wij hebben het niet begrepen. Wij kunnen niet zonder de vrouw en alle aspecten van het vrouwelijke. En het wordt hoog tijd dat wij ons falen inzien en de vrouw en de rol van de vrouw in ere herstellen. Het wordt hoog tijd om de vrouw bij ieder aspect van het leven te betrekken, zoals in alle bestuurlijke functies, in de economie, in de politiek en in de religies, etc’.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat wij inzien dat het leven, het universum, de schepping, bestaat uit twee aspecten.
Deze aspecten zijn Yin en Yang, het Mannelijke en het Vrouwelijke.
Zij zijn een aanvulling op elkaar. Het ene is incompleet zonder het andere . Zij zijn de twee helften die de cirkel sluiten. Twee helften van een cirkel, die alleen maar een cirkel kan zijn, wanneer deze is gesloten.
De ene helft is niet beter dan de andere helft.
Samen zijn ze één en stellen zij de éénheid voor van alles wat is.

 Yin en Yang vormen samen de gesloten cirkel
.
Als de cirkel gesloten is, is de éénheid compleet.

 

De vrouw moet in ere worden hersteld. Zij is niet meer en niet minder dan de man, zij is anders. Zij is zonder meer gelijkwaardig aan de man , als de ene helft van de cirkel die , samen met de andere helft, het totaal compleet maakt.

Dit verzoek is niet alleen een verzoek, het is misschien ook een smeekbede aan iedere man en misschien is het zelfs wel een eis die wij aan onszelf moeten stellen. Doen wij dat niet mannen, dan zal de chaos in deze wereld alleen maar toenemen.

Het enige wat ons nu nog rest is om in volle overtuiging de cirkel te sluiten en de vrouw als een Godin te eren en te verheffen. Indien wij alle aspecten van het vrouwelijke laten samengaan met die van het mannelijke, dan brengen wij het evenwicht, de harmonie en de vrede in deze wereld weer terug.

Mannen, laten we ons hoofd buigen en het evenwicht voorgoed herstellen.

Laten we ons hoofd buigen voor ‘Haar’, de Godin.

Laten we ons hoofd buigen en ‘Haar‘ eren in alle aspecten van het leven en daarmee het evenwicht vanaf nu en voor altijd terugbrengen in de wereld.

 


 “De vrouw, De Godin”

 

 

 

 

 

 

Naar boven