De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

Jouw gevoel, jouw reactie

 

Als je mijn boek “Een wonderbaarlijke reis” en/of  mijn artikelen, of delen daarvan, hebt gelezen, kan dat betekenen dat het jou aanspreekt of dat je vindt dat ik volkomen gek ben.

Wat betekenen deze reacties?

Als ik begin met de laatste reactie: “Jij vindt dat ik volkomen gek ben (of iets van dien aard)”, dan betekent dat, dat jouw bewustzijnsniveau volkomen is afgestemd op het niveau van het Collectieve Bewustzijn”.

Het niveau van het collectieve bewustzijn op deze wereld is niet hoog, want het accepteert nog altijd zonder al te veel problemen dat we intolerant, agressief, vijandig en liefdeloos tegenover elkaar staan en het stimuleert en motiveert dat wij ons eigen Ego voorop stellen. Het accepteert nog altijd probleemloos dat wij, om ons gelijk te halen, oorlog voeren met anderen (mits zich dit natuurlijk wel afspeelt in de achtertuin van een ander).

Kortom, het is een bewustzijn waar het Ego heerst, het is het bewustzijn wat zich begeeft en uitleeft in de jungle, waar nog altijd de wet van de sterkste heerst en waar je vreet of wordt gevreten.
Dit bewustzijn accepteert geen enkele andere afwijkende vorm van dit bewustzijn.

Als je mijn teksten en mijn visie dus verwerpelijk, belachelijk en waanzinnig vindt, ben je niet slecht of slechter, ben je niet goed of beter, maar ben je afgestemd op het niveau van het collectieve bewustzijn.
Dit niveau accepteert geen enkele afwijking van wat jouw ego jou dicteert en veroordeelt en bestrijdt onherroepelijk iedere afwijking van de wereld van jouw ego.

Misschien zou je hier toch eens bij stil kunnen blijven staan en je kunnen afvragen of er zich misschien toch een ander land achter de horizon, achter jouw horizon of achter de bergen bevindt.

Vergeet niet dat alles wat jij vindt en alles wat ik vind wordt bepaald door de inhoud van onze doos, van onze mentale gevangenis. Welke etiketten plak jij en welke etiketten plak ik op de dingen die in onze levens gebeuren.
Welke kracht kiest deze etiketten en kleurt ze in?

Is dit de kracht van ons egobewustzijn of is dit de kracht van ons Christusbewustzijn (ons geweten of onze verbinding met de bron van al het Leven)?

Als deze teksten jou aanspreken en jou boeien, heb jij je al voor een groot deel los gemaakt van het niveau en van het gewicht van het collectieve bewustzijn en ben je eigenlijk al begonnen met jouw spirituele reis.

Ik zou iedereen willen vragen om altijd nieuwsgierig en kritisch te blijven en niet weg te kruipen op het plekje waar je je nu bevindt maar om te blijven zoeken en je te blijven afvragen of het leven misschien andere, onbekende gebieden heeft die je kunt onderzoeken en of er niet altijd een horizon is achter jouw horizon.

Jouw ego zal je daar niet snel in stimuleren en motiveren, dus als je hier geen behoefte aan hebt en dit idee je al ernstig tegenstaat, dan is één ding absoluut zeker, dat jij wordt “geleefd” door de drijfveer van jouw “Ego bewustzijn”.

 

Het is aan jou om wel of geen keus te maken en om wel of niet het roer van het schip van jouw leven om te gooien en om de koers van jouw leven te verleggen en om af te stevenen op nieuwe, onbekende en fantastische gebieden van Het Leven, in de meest ruime zin.
Een koers terug naar daar, waar jij en ik vandaan komen.
Een koers terug naar Huis.

 


 

Naar boven